Εφημερίδα Κοινωνική

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 Breaking News

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
06 Φεβρουαρίου 2014

ΟΡΟΣΗΜΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με επιχειρούμενες μεθοδευμένες και στοχευμένες ενέργειες, μετεξελίσσεται σε σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της πόλης και του λιμανιού του Πειραιά, καθώς και όλου του θαλάσσιου μετώπου που καλύπτει, αλλά και της ευρύτερης περιοχής που έχει στην ευθύνη του.

Η ανάδειξη των δημόσιων υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με χρήματα των επιχειρήσεων χωρίς να επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός συνιστά προσέγγιση στην οποία το Ε.Β.Ε.Π. επικεντρώνεται. Το Επιμελητήριο είναι ένας ισχυρός θεσμός ουσιαστικής συμπαράστασης, τόσο της Κυβέρνησης, όσο και της επιχειρηματικότητας της κάθε περιοχής, αφού συμβουλεύει, ενημερώνει, εκπροσωπεί, υποστηρίζει, προωθεί και συμμετέχει στα εθνικά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων χωρίς κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος.

Στόχος είναι η εξέλιξη του Πειραιά σε Μητρόπολη επιχειρηματικότητας, σε υπαίθριο εμπορικό κέντρο «open city mall», σε ναυτιλιακό «city» και η ανάπτυξη του λιμανιού του σε hub port κρουαζιέρας, σε διαμετακομιστικό κόμβο εμπορευμάτων και σε ναυπηγοεπισκευαστική βάση της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, προσφέρει στις επιχειρήσεις-μέλη του νέες online διαδικτυακές υπηρεσίες, μέσω της ιστοσελίδας του www.pcci.gr απλοποιώντας τις συναλλαγές τους, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Επιμελητηρίου, «web ΕΒΕΠ». Μπορεί πλέον να λειτουργεί ανταγωνιστικά και ανταποδοτικά διευκολύνοντας την εγκατάσταση, την αδειοδότηση, την λειτουργία και κυρίως την επιστροφή στην ανάπτυξη μικρών και μεγάλων, παλαιών και νέων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών για την εξυπηρέτηση μιας επιχείρησης και η διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών της, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, αποτελεί βασική και αυτονόητη υποχρέωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στην Πειραϊκή επιχειρηματικότητα. Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Ε.) ζητά ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, να χαρακτηριστούν τα Επιμελητήρια.

Στους προσεχείς μήνες θα έχει ολοκληρωθεί η Επιχειρηματική Λέσχη του ΕΒΕΠ, όπου νέοι επιχειρηματίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τους χώρους του Επιμελητηρίου μέχρι να αποκτήσουν τη δική τους επαγγελματική στέγη. Το Γραφείο Διασύνδεσης που θα λειτουργήσει σε συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά, θα αποτελέσει σημείο συνάντησης της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Το ΕΒΕΠ σχεδίασε και έκανε πράξη ένα σύνθετο και πρωτότυπο πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης Τεχνικών Ικανοτήτων, που απευθύνθηκε, που κινητοποίησε 1.500 ανέργους και επαπειλούμενους ανέργους, κυρίως της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Πειραιά, η οποία πλήττεται έντονα και παρατεταμένα από την ανεργία. Μπορούμε, σήμερα, να δείξουμε στην τοπική κοινωνία, αλλά και σε ένα ευρύτερο ακροατήριο που αγωνιά και μάχεται για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την αντιστροφή της καθοδικής πορείας της οικονομίας και την ανάπτυξη, τα απτά, τα πρακτικά αποτελέσματα μιας προσπάθειας 2 περίπου ετών υλοποίησης του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/επανακατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων».

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αξιοποιούμε αποτελεσματικά τους κοινοτικούς πόρους, με διαφανείς και αξιόπιστες διαδικασίες, ώστε 1.500 συμπολίτες μας, σημαντικό και έμπειρο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής, να μπορούν να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε 9 ειδικότητες τεχνιτών, να μπορούν να πιστοποιήσουν με σύγχρονες διαδικασίες και πρότυπα τις τεχνικές τους ικανότητες. Η σημερινή αγορά εργασίας απαιτεί «πιστοποιημένους εργαζόμενους» (certified workers) και το ΕΒΕΠ, το κέντρο του επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά, συμβάλλει με έργο προς αυτή την κατεύθυνση και σκοπεύει, αξιοποιώντας την άποψη και τις εμπειρίες των μελών του, να συνεχίσει.

Στο πλαίσιο συνολικά του έργου, υλοποιούνται αξιόλογες εργασίες, υποστηρικτικές της προσπάθειας του ΕΒΕΠ να διαμορφώσει και να προωθήσει στην πράξη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Έτσι, εκπονείται η «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά», ενώ συγχρόνως εκτελείται το έργο «Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Υλικού του Προγράμματος», το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα, με την χρήση ψηφιακών μέσων, ευρείας και με διάρκεια αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού με το οποίο διεξήχθησαν η κατάρτιση και η πιστοποίηση των γνώσεων.

H προσπάθεια του ΕΒΕΠ μέσα από το Πρόγραμμα, προσφέρει και προς τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η ναυπηγοεπισκευή, οι μεταλλικές κατασκευές, τα μηχανουργεία, το λιμάνι και η περιοχή του Πειραιά, χρειάζονται εργαζόμενους με εμπειρία και σύγχρονες γνώσεις, εργαζόμενους με κουλτούρα θετική προς τη συστηματική προσπάθεια για εξέλιξη της γνώσης και της δεξιότητας.

Με επιστολές σε αρμόδιους Υπουργούς κ λοιπούς ιθύνοντες, το Επιμελητήριό μας ζήτησε συνδρομή στον σχεδιασμό ενός προγράμματος επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τον αριθμό των ημερομισθίων και όχι τη χρονική διάρκεια απασχόλησης. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος θα είναι η πρόσληψη των εκπαιδευθέντων και πιστοποιημένων, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους, με βάση το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών όπου, ως αφετηρία υπολογισμού, θα λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο κατώτατο βασικό ημερομίσθιο. Η πρόταση του ΕΒΕΠ είναι, το πρόγραμμα αυτό, να ενταχθεί στο πλαίσιο των νέων δράσεων για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για 440.000 ωφελούμενους, που θα υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη διετία.

Το Πρόγραμμα για το οποίο μιλούμε αποτυπώνει την ιδέα της παρέμβασης στα σημαντικά, στα δύσκολα ζητήματα όπως είναι η ανεργία και η ανάπτυξη, χρησιμοποιεί παραγωγικά τους πόρους που μας διαθέτουν τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινητοποιεί αξιοπρόσεκτο δυναμικό επιχειρήσεων και στελεχών στην εφαρμογή του, προσθέτει τεχνογνωσία, ενθαρρύνει τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, είναι ανοικτό σε προσαρμογές, σε βελτιώσεις, μπορεί να συνδυαστεί, να συνεργαστεί, να ενσωματωθεί σε ανάλογες ή και μεγαλύτερες πρωτοβουλίες, που προωθούνται από το ΕΒΕΠ, το κράτος, την Αυτοδιοίκηση, την ιδιωτική πρωτοβουλία στη περιοχή του Πειραιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν πυκνώσει και αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα για την επιχειρηματικότητα και την εργασία στη πόλη μας.

Μία μεγάλη πρόκληση και μία σημαντική δυνατότητα, για τον Πειραιά και τη χώρα, είναι το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, η «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» (ΣΕΣ), όπως ακριβώς λέγεται. Η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), του οποίου οι πόροι χρηματοδοτούν σχέδια για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, θα πάρει την περίοδο 2014-2020 κοντά στα 4 δις ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα και οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά για να αντιστρέψουμε μία πορεία που διαλύει το σήμερα της κοινωνίας μας. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ίσως πετύχει την επέκταση του φυσικού αντικειμένου και την αύξηση του προϋπολογισμού της προαναφερθείσας Πράξης, της οποίας είναι Δικαιούχος. Η ανεργία καταστρέφει τον σημαντικότερο πλούτο της χώρας, τους ανθρώπους της, ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες.

Το ΕΒΕΠ προσπαθεί δυναμικά να προετοιμάσει ολοκληρωμένες προτάσεις, προγράμματα, δράσεις, που μπορούν να εφαρμοστούν για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Αυτές οι προτάσεις, είτε αφορούν σε αναπτυξιακά θέματα του Πειραιά, είτε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, είτε ευθέως στην καταπολέμηση της ανεργίας, θα έχουν αποτέλεσμα χειροπιαστό στα καίριας σημασία ζητήματα που μας απασχολούν.

Ο Πειραιάς έχει όλες τις δυνατότητες, και την «ευθύνη», να είναι στην πρώτη γραμμή μιας νέας αναπτυξιακής πορείας της χώρας, με σύγχρονο περιεχόμενο, σταθερές βάσεις, αποδοχή και συμμετοχή της κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη θα έρθει, για άλλη μια φορά, μέσα από τον πλούτο της θάλασσας.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ