Εφημερίδα Κοινωνική

Γιατί αποδυναμώνουν τα Επιμελητήρια;

 Breaking News

Γιατί αποδυναμώνουν τα Επιμελητήρια;
21 Ιανουαρίου 2014

Το Ε.Β.Ε.Π., με επιστολή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την οποία κοινοποίησε στην Κ.Ε.Ε.Ε., εξέφρασε την έντονη απορία του για τη νέα ρύθμιση που εμπεριέχεται στο ψηφισθέν, από 15-1-2014, νομοσχέδιο, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τον τίτλο «Ενιαία Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 25 του εν λόγω νόμου και, αναρμοδίως, τροποποιεί το ισχύον εμπορικό επιμελητηριακό δίκαιο, με εμφανή στόχο την αποδυνάμωση των τοπικών επιμελητηρίων της χώρας.

Συγκεκριμένα, με την πρώτη παρ. του άρθρου 25, που τιτλοφορείται «τροποποίηση διατάξεων του ν. 3419/2005», προστίθεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3419/29005, η φράση «καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27-11/14-12-1926 προεδρικού διατάγματος».

Η νέα αυτή ρύθμιση διευρύνει τους εξαιρούμενους από την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ και, πλέον, μετά την καθαρή διατύπωση του νέου Νόμου, οι τεχνικές εταιρείες, που έχουν υποχρέωση αναγγελίας τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Το θέμα της υποχρεωτικής εγγραφής ή μη των τεχνικών εταιρειών στο ΓΕΜΗ, (αφού αυτές αναγγελθούν και καταβάλουν τέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο) είχε προ πολλού λυθεί με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που επέβαλε την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ, αφού στο Τεχνικό Επιμελητήριο είχαν μόνο υποχρέωση αναγγελίας και όχι εγγραφής. Άλλωστε, οι τεχνικές εταιρείες έχουν τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, η οποία ήταν εκ του Νόμου (κατά το τυπικό κριτήριο) εμπορική και, ως εκ τούτου, είχε την υποχρέωση εγγραφής της στο ΓΕΜΗ. Τώρα, ανεξήγητα, η μη εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ καθίσταται υποχρεωτική!

Με τη δεύτερη παράγραφο, ο νέος Νόμος προβλέπει ότι οι εταιρείες, που ασκούν τεχνικό έργο και αποτελούν μέλη μητρώων του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αλλά και κάθε εταιρεία, που έχει σαν σκοπό την εκπόνηση τεχνικών μελετών, έχουν «ως υπηρεσία μιας στάσης το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος». Με τη νέα αυτή διάταξη, όλες οι τεχνικές εταιρείες, είτε είναι γραμμένες με αναγγελία στο Τεχνικό Επιμελητήριο, είτε έχουν σαν σκοπό την εκπόνηση τεχνικών μελετών, προσέρχονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, που πλέον εκτελεί έργο Υπηρεσίας Μιας Στάσης, αντί στο Εμπορικό Επιμελητήριο, στο οποίο προσέρχονταν μέχρι σήμερα.

Συνεπώς, ό,τι έχει σχέση με τεχνικές εταιρείες εκφεύγει πλέον της αρμοδιότητας του Εμπορικού Επιμελητηρίου και, νομοθετικά και κατά τρόπο οριστικό, ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Με τις ρυθμίσεις αυτές αφαιρείται σκόπιμα από την επιμελητηριακή ύλη μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων,αποδυναμώνεται άνευ αποχρώντος λόγου ο θεσμός της εγγραφής κάθε ασκούντος εμπορική δραστηριότητα στο οικείο εμπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό ή επαγγελματικό επιμελητήριο και διασπείρεται επιπόλαια και αδικαιολόγητα η όλη οργάνωση και παρακολούθηση της εμπορικής δραστηριότητας, η οποία ανήκει στον μοναδικό της φυσικό φορέα, που είναι τα εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, εγκαίρως, ζήτησε τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος η οποία ενώ ανταποκρίθηκε άμεσα, οι «φωτογραφικές» ρυθμίσεις του «επιπόλαιου» άρθρου 25, ούτε αποσύρθηκαν, ούτε τροποποιήθηκαν πριν τη ψήφιση του νόμου. Επισημαίνεται μάλιστα ότι χθες ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης σε ανακοίνωση του αναφορικά με το θέμα του Γ.Ε.ΜΗ και της Υ.Μ.Σ., δήλωσε ότι θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, όπως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών και άλλων υπηρεσιών από τα Επιμελητήρια, εντός του α’ εξαμήνου του 2014. Είναι λοιπόν απορίας άξιο, εάν η Ειδική Ομάδα Εργασίας του ΥΠΑΑΝ, που εδώ και δύο μήνες έχει συγκροτηθεί και ασχολείται με την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων του Γ.Ε.ΜΗ και της Υ.Μ.Σ., κατά πόσο ρωτήθηκε και γνωμοδότησε ως προς το ζήτημα αυτό.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ