Εφημερίδα Κοινωνική

ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ η Εισφορά Αλληλεγγύης: «Τσάμπα» τα όνειρα…

 Breaking News

ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ η Εισφορά Αλληλεγγύης: «Τσάμπα» τα όνειρα…
15 Ιανουαρίου 2014

Ενημέρωση από την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΛΣ) λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση:

Με το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 καθιερώθηκε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των οικονομικών ετών 2010 – 2014 η οποία δηλώνεται με τις Φορολογικές Δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015. Το έτος 2011 αυτή η εισφορά αποδόθηκε με το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της ΔΟΥ υπαγωγής και τα επόμενα έτη παρακρατείται από τη Μισθοδοσία και αποδίδεται στην Εφορία.

Η Εισφορά Αλληλεγγύης καθιερώνεται σε 1% στα καθαρά εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ, 2% στα καθαρά εισοδήματα 20.001 έως 50.000 ευρώ, 3% στα καθαρά εισοδήματα από 50.001 έως και 100.000 ευρώ και 4% για καθαρά εισοδήματα από 100.001 ευρώ και άνω.

Αναφορικά λοιπόν με το θέμα, που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής της καταβληθείσας ειδικής εισφοράς και επειδή γινόμαστε διαρκώς αποδέκτες ερωτημάτων από συναδέλφους εν ενεργεία και εν αποστρατεία, προς αποσαφήνιση της κατάστασης, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1) Οι οικονομικές διεκδικήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, από το Δημόσιο υπόκεινται σε διετή παραγραφή, η οποία αρχίζει και μετράει από το χρόνο γένεσης της αξίωσής τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 90 του Ν.2362/1995 (βλ. Αποφάσεις ΑΕΔ 1/20120, ΑΕΔ 32/2008, ΣΤΕ 1513/2009 καθώς και την ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) 953/2011).

Η υποβολή της προαναφερθείσας αίτησης δεν εξασφαλίζει την επιστροφή του ποσού της εισφοράς, αλλά μοναδικό σκοπό έχει την διασφάλιση, ότι οι αξιώσεις για επιστροφή των παρακρατηθέντων κατά το έτος 2011 δεν θα παραγραφούν.

2) Η διεκδίκηση του επιδόματος μπορεί να γίνει μόνο δικαστικά ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, ενώ μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιευτεί κάποια δικαστική απόφαση, με την οποία να κρίνεται αμετάκλητα, η συνταγματικότητα ή μη της ως άνω εισφοράς. Βεβαίως, έχουν υποβληθεί προσφυγές αναφορικά με το θέμα αυτό, οι οποίες ωστόσο, δεν έχουν κριθεί αμετακλήτως.

3) Αρμόδιο τριτοβάθμιο Δικαστήριο για να κρίνει τη συνταγματικότητα ή μη της εισφοράς αλληλεγγύης είναι το Συμβούλιο Επικρατείας.

4) Η ως άνω διεκδίκηση, η αίσια έκβαση της οποίας δεν μπορεί δυστυχώς να θεωρηθεί δεδομένη, είναι προφανώς ζήτημα προσωπικής επιλογής και ο καθένας μπορεί να επιλέξει εάν θα υποβάλλει την σχετική αίτηση ή όχι, καθώς και εάν θα διεκδικήσει ακολούθως δικαστικά την επιστροφή των παρακρατηθέντων.

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ