Εφημερίδα Κοινωνική

Νέα προκήρυξη: 290 προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά

 Breaking News

Νέα προκήρυξη: 290 προσλήψεις στον Δήμο Πειραιά
16 Ιανουαρίου 2024

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 290 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 8μηνη διάρκεια. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΔΕ Οδηγών - 86 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου - 11 θέσεις
  • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων - 3 θέσεις
  • ΔΕ Τεχνιτών Τροχών και Ελαστικών - 3 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων - 187 θέσεις

Οι 290 προσλήψεις θα γίνουν από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Γραμματικοπούλου Ευαγγελίας (213 2022256).


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ