Εφημερίδα Κοινωνική

Κρατικός Προϋπολογισμός: Τι προβλέπει για τους ΟΤΑ το 2024

 Breaking News

Κρατικός Προϋπολογισμός: Τι προβλέπει για τους ΟΤΑ το 2024
22 Νοεμβρίου 2023

Κατατέθηκε στη Βουλή το οριστικό σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2024.

Μέσα σε αυτό υπάρχει ειδική αναφορά για του ΟΤΑ, που για το νέο έτος προβλέπει αυξημένα έσοδα αλλά και αυξημένα έξοδα σε σύγκριση με το 2023.

Ειδικότερα, ο νέος Προϋπολογισμός αναφέρει:

«Οι ΟΤΑ αποτελούν υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος ενσωματώνει τους προϋπολογισμούς τριακοσίων τριάντα δύο (332) Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού), δεκατριών (13) Περιφερειών (ΟΤΑ β’ βαθμού) και πολυάριθμων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Οι προϋπολογισμοί των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών καταρτίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινές υπουργικές αποφάσεις (κυα) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Τα Δημοτικά – Περιφερειακά Συμβούλια ψηφίζουν τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης τους και υποβάλλουν τις σχετικές αποφάσεις για έλεγχο στην αρμόδια Αρχή Εποπτείας (εν προκειμένω, την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση), η ψήφιση των οποίων σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Για την εκπλήρωση της αποστολής και της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, μεταφέρονται στους Δήμους και στις Περιφέρειες πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το ταμειακό ισοζύγιο του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ προκύπτει από τη διαφορά εσόδων και εξόδων. Τα έσοδα διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Οι κυριότερες πηγές των εσόδων είναι οι ΚΑΠ, οι οποίοι αποδίδονται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, οι επιχορηγήσεις του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ΤΑΑ) και τα λοιπά ίδια έσοδα.

Αντίστοιχα, τα έξοδα περιλαμβάνουν τις αμοιβές προσωπικού, τις δαπάνες για επενδύσεις και τις λοιπές δαπάνες.

Στην πλευρά των εξόδων, εμφανίζονται αυξημένες κατά 196 εκατ. ευρώ οι αμοιβές προσωπικού, κυρίως λόγω του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, που τίθεται σε εφαρμογή από 01.01.2024 (ν.5045/2023), ενώ παράλληλα ενισχύεται περαιτέρω η επενδυτική δραστηριότητα των ΟΤΑ με τη συνεχιζόμενη ωρίμανση των έργων του επενδυτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», «Φιλόδημος II» και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του ΤΑΑ, αυξάνοντας τις επενδυτικές δαπάνες κατά 74 εκατ. ευρώ έναντι του 2023.

pinakaw

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

Για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Κράτος), το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 ανερχόταν στο ποσό των 100 εκατ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ διαμορφώθηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους στο ποσό των 150 εκατ. ευρώ.

Τι είχε ζητήσει η ΚΕΔΕ

Θυμίζουμε, ότι σε ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ αναλύοντας το προσχέδιο του προϋπολογισμού είχε σχολιάσει τα εξής:

«Σύμφωνα με το Προσχέδιο το 2024 προβλέπεται υπερδιπλάσια μεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο “τα καλά νέα”  για την οικονομία του κεντρικού κράτους δεν αντανακλώνται και στα οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μεταξύ Κρατικών Προϋπολογισμών 2023 – 2024 μόνο από την αύξηση των τριών φόρων, που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ –  ήτοι ΦΠΑ 2.073 εκατ. ευρώ, ΕΝΦΙΑ 107 εκατ. ευρώ  και Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 3.786 εκατ. ευρώ –  η αύξηση των πόρων των δήμων  θα έπρεπε να προβλέπεται  να είναι περίπου 1.056 εκατ. ευρώ.

Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι μόνο η αύξηση του κόστους μισθοδοσίας των υπαλλήλων των δήμων, που ορθώς έγινε,  αναμένεται να ανέλθει στα 210 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν και τα 58 εκ. ευρώ αύξηση των επενδυτικών δαπανών, που στο μεγαλύτερο μέρος τους, αναμένεται να  χρηματοδοτηθούν από τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις.

Επίσης σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού δεν αναφέρεται μηχανισμός κάλυψης του ενεργειακού κόστους των δήμων αλλά και των πληθωριστικών πιέσεων. Πρόβλεψη μεταβιβάσεων επίσης δεν υπάρχει για την πρόληψη  φυσικών καταστροφών και αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών  τους για τους δήμους.

Τα ερωτηματικά που προκύπτουν από τα παραπάνω και διατυπώνονται από το ΔΣ της ΚΕΔΕ είναι τα εξής:

Αφού η οικονομία βρίσκεται σε ανάκαμψη, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί ισχύουν ακόμη μνημονιακές δεσμεύσεις και περιορισμοί;

Αφού το 2023 παρατηρήθηκε μία γενναία αύξηση των εσόδων των τριών φόρων που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ, η  Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν δικαιούται μερίδιο αυτής της αύξησης;»


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ