Εφημερίδα Κοινωνική

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, Πανεπιστημίου Πειραιώς και ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, Πανεπιστημίου Πειραιώς και ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
31 Μαΐου 2022

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συνδιοργανώνουν εκδήλωση για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων στον τομέα των δραστηριοτήτων Λιμενικής Ανάπτυξης, Ναυτιλιακών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των σύγχρονων προκλήσεων που οι τομείς αυτοί αντιμετωπίζουν ως ολοκληρωμένη ενότητα αναφορικά με τη διαλειτουργικότητά τους, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την περιβαλλοντικά αποτελεσματική λειτουργία τους.

Η εφαρμογή καινοτομικών λύσεων στο ολοκληρωμένο σύμπλεγμα Ναυτιλιακών Μεταφορών, Λιμενικών Δραστηριοτήτων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας με ιδιαίτερη αναφορά στη ζωτική περιοχή της Δυτικής Αττικής και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης αποτελούν ουσιώδεις στόχους αυτής της πρωτοβουλίας.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου προέκυψε ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών ανάπτυξης του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία – ΕΠΑΝ, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με στόχο τη σύνδεση της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας με τους φορείς της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Βιομηχανίας και ιδιαίτερα τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας η δραστηριότητα του οποίου και οι προκλήσεις που αυτός αντιμετωπίζει αποτελούν αξιοσημείωτο πεδίο εφαρμογής σχετικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών πρωτοβουλιών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση του νέου πρωτοποριακού εξοπλισμού που διαθέτει το Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία – ΕΠΑΝ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στους χώρους του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας, Κανελλοπούλου 6, Ελευσίνα.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ