Εφημερίδα Κοινωνική

ΟΛΠ: Βήματα για τη λειτουργία του λιμανιού ως «πρότυπο πράσινης καινοτομίας με σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις»

 Breaking News

ΟΛΠ: Βήματα για τη λειτουργία του λιμανιού ως «πρότυπο πράσινης καινοτομίας με σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις»
23 Μαΐου 2022

Η θεαματική ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά τα τελευταία χρόνια, συνδέεται με ενέργειες πράσινης ανάπτυξης. Η ΟΛΠ Α.Ε. από την πρώτη στιγμή, υιοθέτησε τη φιλοδοξία της Ευρώπης για περιοχές καθαρών μηδενικών εκπομπών ως το 2050 και δεσμεύτηκε για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λειτουργία του λιμένα ως πρότυπο πράσινης καινοτομίας με σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις. Ψηλά στην «ατζέντα» της ΟΛΠ Α.Ε. βρίσκονται μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νέου κλιματικού σχεδίου της ΕΕ, των λιμένων που προωθούν νέα καύσιμα, τις βιώσιμες μεταφορές και logistics και γενικότερα θέματα οικονομικών και τεχνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα λιμάνια. Η ΟΛΠ Α.Ε. δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των κρίσιμων αλλαγών, οι οποίες θα οδηγήσουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης αναφορικά με τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και αποφάσεις. Όπως έχει επισημανθεί, τα λιμάνια δεδομένου ότι αποτελούν τον κύριο άξονα του εμπορίου, θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος, η οποία είναι πλέον άμεσα συνυφασμένη με την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας. Το λιμάνι του Πειραιά λόγω του ηγετικού του ρόλου στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και της κομβικής του θέσης στον Ευρωπαϊκό χώρο, βρίσκεται διαρκώς σε μια διαδικασία ανάπτυξης, σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο ΟΛΠ έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη περιβαλλοντική πολιτική σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία αλλά και τους Διεθνείς Κανονισμούς, ενώ έχει αναπτύξει έναν μηχανισμό για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του, και προχωράει με σταθερά βήματα σε ένα πλέον εξελιγμένο στάδιο οργάνωσης και διαχείρισης μέσω των ακόλουθων δράσεων: Σύστημα Περιβαντολλογικής Διαχείρισης, Παρακολούθηση Ποιότητας Περιβάλλοντος, Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων, Άμεση Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης. Θυμίζουμε ότι ο ΟΛΠ αποτελεί λιμάνι “EcoPort” και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο λιμένων με  ‘’Ecoports status’’ (www.ecoports.com). Το δίκτυο λιμένων Ecoports αποτελείται από Eυρωπαϊκά λιμάνια τα οποία έχουν αξιολογήσει την περιβαλλοντική τους επίδοση σύμφωνα με τη μέθοδο Ecoport Self Diagnosis Method (SDM) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων ESPO (European Sea Ports Organization). Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν καθοριστεί από τον ESPO, βάσει της καταγεγραμμένης περιβαλλοντικής επίδοσης που επιδεικνύουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια στο σύνολό τους και των κύριων προϋποθέσεων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως το διεθνές πρότυπο ISO 14001 και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων PERS (Port Environmental Review System). Μέλη του δικτύου Ecoports αποτελούν Ευρωπαϊκά λιμάνια διαφορετικών δραστηριοτήτων και μεγεθών, ενώ ο ΟΛΠ  αποτελεί το μεγαλύτερο Μεσογειακό λιμάνι που ανήκει στο εν λόγω δίκτυο.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ