Εφημερίδα Κοινωνική

Διαχείριση απορριμμάτων Αττικής: Η νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ, το τέλος ταφής, το κόστος και οι στόχοι- ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ; ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥΣ; Με ενδιαφέρον αναμένονται οι απόψεις στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαχείριση απορριμμάτων Αττικής: Η νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ, το τέλος ταφής, το κόστος και οι στόχοι- ΠΟΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ; ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥΣ; Με ενδιαφέρον αναμένονται οι απόψεις στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
29 Απριλίου 2022

Στο πρόσφατο Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ για την τρέχουσα χρονιά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ, οι τρεις βασικοί άξονες αυτής της νέας τιμολογιακής πολιτικής για το 2022 είναι:

  1. Η χαμηλότερη οικονομική επιβάρυνση για τους Δήμους και τους δημότες, για κάθε τόνο απορριμμάτων, μέσω της συμβολικής μείωσης της ενιαίας τιμής αναφοράς.
  2. Η δωρεάν παραχώρηση σύγχρονου εξοπλισμού στους Δήμους, για ανακύκλωση και συλλογή βιοαποβλήτων, αξίας άνω των 200 εκ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
  3. Η σημαντική οικονομική επιβράβευση για τους Δήμους που ανακυκλώνουν και δεν στέλνουν σκουπίδια για ταφή.

Ωστόσο, κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα την αυτοδιοίκηση είναι ότι στη νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ ενσωματώθηκε και θα εφαρμοστεί η επιβολή του τέλους ταφής.

Ειδικότερα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4819/2021, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 55 του Ν. 4609/19, εφαρμόζεται και στον ΕΔΣΝΑ, όπως και σε όλη τη χώρα, το τέλος ταφής. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το τέλος ταφής για το έτος 2022 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουάριου 2026, το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε ευρώ (45) ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη. Τα χρήματα από το τέλος ταφής αποδίδονται στον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4819/2021.

Με βάση τα στοιχεία λοιπόν, οι Δήμοι της Αττικής θα κληθούν να πληρώσουν συνολικά για το 2022 ένα ποσό 127.727.698 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα, τα 34.668.791 ευρώ αποτελούν κόστος λόγω του τέλους ταφής και σε 93.058.907 ευρώ αθροίζονται οι εισφορές που θα πρέπει να πληρώσουν οι Δήμοι στον ΕΔΣΝΑ για την διαχείριση των απορριμμάτων τους και τα αντισταθμιστικά που καταβάλλονται στους Δήμους (κυρίως τον Δήμο Φυλής), που επιβαρύνονται περιβαλλοντικά από τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων στη Φυλή.

Με απλά λόγια, το τέλος ταφής του νόμου 4819/2021 έρχεται να αυξήσει το συνολικό κόστος διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής κατά 1/3, επιβάρυνση που δυστυχώς αναμένεται να μεταφερθεί στους δημότες, μέσω των δημοτικών τελών που πληρώνουν στους λογαριασμούς.

Το γεγονός αυτό και μόνο, αναγκάζει πολλούς Δημάρχους της Αττικής να είναι στα «κάγκελα». Κάποιοι είπαν ότι δεν ενημερώθηκαν και αιφνιδιάστηκαν. Ο ΕΔΣΝΑ όμως, στην ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η πρόταση για την τιμολογιακή πολιτική του 2022 έχει αποσταλεί σε όλους τους Δήμους της Αττικής από την 21η Μαρτίου 2022, δηλαδή σχεδόν 45 ημέρες πριν τη συνεδρίαση του ΔΣ. Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν. Μόλις μια ώρα πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ, συνεδρίασε η ΠΕΔΑ ζητώντας αναβολή, αίτημα όμως που δεν έγινε δεκτό. Στην ανακοίνωσή του αργότερα, ο ΕΔΣΝΑ επιμένει ότι η προσπάθεια τόσο με το τέλος ταφής όσο και με τη γενικότερη τιμολογιακή πολιτική θα πετύχει.

Με βάσει τα παραπάνω, θα είναι ενδιαφέρουσες οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των δημάρχων της Αττικής, για το πώς βλέπουν τη νέα τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ, τις ενδεχόμενες επιβαρύνσεις και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ θα ξεκινήσει ρεπορτάζ και θα σας παρουσιάσει όλες τις γνώμες.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ