Εφημερίδα Κοινωνική

Η σημαντική προκήρυξη για 1.468 προσλήψεις στους ΟΤΑ (ειδικότητες)

 Breaking News

Η σημαντική προκήρυξη για 1.468 προσλήψεις στους ΟΤΑ (ειδικότητες)
24 Δεκεμβρίου 2021

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση έστειλε το ΑΣΕΠ την προκήρυξη που αφορά σε 1.468 μόνιμες θέσεις στους ΟΤΑ όλης της χώρας.

Πρόκειται για θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι ζητούμενες ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΛΟΓΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή εν ελλείψει ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή εν ελλείψει ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΔΕΡΜΑΤ/ΓΟΣ / ΑΦΡΟΔ/ΛΟΓΟΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ)

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΙΔΑΧ)**

ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)

ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ,

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΥ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝ/ΚΟΜΩΝ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ – ΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΖΩΙΚΗΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ – ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Δείτε ολόκληρο τον πίνακα θέσεων της προκήρυξης:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ