Εφημερίδα Κοινωνική

Φ. Μπακαδήμα: Διευκρινίσεις για πρόγραμμα «Στέγη και Εργασία» για δικαιούχους Β΄ Πειραιά

 Breaking News

Φ. Μπακαδήμα: Διευκρινίσεις για πρόγραμμα «Στέγη και Εργασία» για δικαιούχους Β΄ Πειραιά
12 Νοεμβρίου 2021

Ερώτηση της βουλευτή Β΄  Πειραιά και Γραμματέα της ΚΟ του ΜέΡΑ25 Φωτεινής Μπακαδήμα προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα  «Διευκρινίσεις για πρόγραμμα «Στέγη και Εργασία» για δικαιούχους Β’ Πειραιά».

«Στην με αρ. πρωτ. 7348/15-6-2021 ερώτησή μου, αναφορικά με το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας κοινωνικής επανένταξης ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το υπ. αρ. πρωτ. 87750/08-11-2021 έγγραφό του ενημερώνει για τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του σχετικού προγράμματος όπως αυτά καθορίσθηκαν με την αριθ. Δ13/οικ. 42815/24-6-2021 (2788 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 του ν.4756/2020 (235 Α΄), δίχως να απαντά συγκεκριμένα σε κανένα από τα ερωτήματά μου.

Ειδικότερα ενημερωνόμαστε πως «με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται ότι Φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, αυτόνομα ή συνεργαζόμενοι, είναι: α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, β. Διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ανεξαρτήτως πληθυσμού, γ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, στους οποίους λειτουργούν δομές αστέγων, ανεξαρτήτως πληθυσμού. δ. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.»

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, «με την αριθ. Δ13/οικ. 62914/28-8-2021 (ΑΔΑ: 63ΩΦ46ΜΤΛΚ-ΓΒ9) Πρόσκληση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κλήθηκαν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση Σχεδίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, ενώ παράλληλα εξειδικεύθηκαν οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων αυτών. Μετά από παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ως τελική ημερομηνία για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς ορίστηκε η 08/10/2021. Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των κατατιθέμενων αιτήσεων, ώστε να επιλεγούν οι φορείς που θα εγκριθούν για χρηματοδότηση.»

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως αφενός ήδη έχει περάσει ένας μήνας από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και επομένως ο έλεγχος και η αξιολόγηση λογικά οφείλει να έχει ξεκινήσει και αφετέρου μόλις χθες 9/11/2021 ξεκίνησε η διαδικασία απογραφής του πληθυσμού,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δόθηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα η 8η Οκτωβρίου 2021 όταν η απογραφή πληθυσμού 2021 ξεκίνησε μόλις χθες 9/11/2021 και θα ολοκληρωθεί στα μέσα Δεκεμβρίου 2021, δεδομένου πως η πληθυσμιακή παράμετρος αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης;
  2. Ποια η λογική της υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα με βάση τα στοιχεία της  απογραφής πληθυσμού του 2011, όταν ξεκινά η απογραφή του 2021, γεγονός που ενδέχεται να επιτρέψει σε περισσότερους φορείς να υποβάλουν αιτήσεις, εφόσον πληρούν το πληθυσμιακό κριτήριο και αντιστοίχως να βγάλει εκτός διαδικασίας άλλους φορείς που, με τα νέα δεδομένα, δεν το πληρούν;
  3. Έχει ξεκινήσει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεδομένου πως έχει περάσει ένας μήνας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων;
  4. Αν ναι, πότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι δικαιούχοι φορείς;
  5. Αν όχι, πότε προβλέπεται να ξεκινήσει ο έλεγχος των αιτημάτων και πότε θα ανακοινωθούν οι δικαιούχοι;
  6. Προβλέπεται να ανακοινωθεί εκ νέου παράταση στην υποβολή αιτήσεων ώστε να γίνει με βάση τον πληθυσμό της απογραφής που μόλις ξεκίνησε;
  7. Ποιοι δήμοι της Β’ Πειραιά κατέθεσαν αίτηση;
  8. Με δεδομένο πως ο δήμος Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο της απογραφής του 2011 για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Στέγη και Εργασία» έχει υποβληθεί σχετική πρόταση από το δήμο ώστε να ωφεληθούν οι διαμένοντες στον καταυλισμό σεισμοπαθών της Νίκαιας;
  9. Έχετε επεξεργαστεί την πρόταση που έχει υποβάλει ο δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας για τους διαμένοντες στα κοντέινερ στη Δραπετσώνα ώστε να εκτιμηθεί η δυνατότητα υλοποίησής του εφόσον με την απογραφή του 2021 δύναται να πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο, από το οποίο απέχει εξάλλου ελάχιστα;

Αν προχωρήσει η διαδικασία χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πληθυσμιακά δεδομένα της τρέχουσας απογραφής (2021), δεδομένου πως είναι δύσκολο να συνεργαστούν οι δήμοι ώστε να υποβάλουν από κοινού προτάσεις για το πρόγραμμα, ποια μέτρα θα λάβει το Υπουργείο ώστε να βρεθεί λύση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των τεσσάρων δήμων της Β’ Πειραιά που, σε αντίθεση με το δήμο Νίκαιας-Ρέντη, δεν πληρούν τα πληθυσμιακά κριτήρια, με βάση την απογραφή του 2011;»


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ