Εφημερίδα Κοινωνική

Ιδρύεται ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής ενώ η ΔΡΑΣΗ αποκτά θεσμική υπόσταση

Ιδρύεται ΟΠΚΕ Δυτικής Αττικής ενώ η ΔΡΑΣΗ αποκτά θεσμική υπόσταση
15 Μαΐου 2021

Με Προεδρικό Διάταγμα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου προστασίας του Πολίτη μεριμνά για την αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Αττικής και ευρύτερα του Λεκανοπεδίου.

Οι αλλαγές αφορούν την Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακών Δράσεων, που ανήκει οργανικά στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και στο Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ).

Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Δυτικής Αττικής, το οποίο εδρεύει στο δήμο Αχαρνών έχει ταυτόσημες αρμοδιότητες με το Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, ενώ η εδαφική του αρμοδιότητα ταυτίζεται με την εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Κέντρο επιχειρήσεων Ασφάλειας (Κ.Ε.Α.), επιπέδου Τμήματος με αποστολή την παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό των διατιθέμενων δυνάμεων για τη διαχείριση περιστατικών και συμβάντων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της Γ.Α.Δ.Α., τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο της Γ.Α.Δ.Α.

Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα, στην Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακών Δράσεων συστήνεται το Τμήμα Ειδικών Δράσεων όπου και συστήνει την υπηρεσία ΔΡΑΣΗ, έχοντας την επιχειρησιακή διαχείριση εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής του.

H Oμάδα ΔΡΑΣΗ κατοχυρώνεται σε Προεδρικό Διάταγμα

Είναι σημαντικό ότι η ομάδα ΔΡΑΣΗ αποτυπώνεται σε Διάταγμα και αποκτά θεσμική υπόσταση, σχέδιο λειτουργίας και επιχειρησιακή υπαγωγή, αφού μέχρι πρότινος λειτουργούσε με αποφάσεις τις ηγεσίας, ενώ η προκάτοχός της ΔΕΛΤΑ δεν αναφερόταν σε κανένα επίσημο έγγραφο της Πολιτείας.

Η Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων Δράσεων είναι αρμόδια για την οργάνωση, σχεδιασμό και συντονισμό ιδιαίτερα δύσκολων και επικίνδυνων αποστολών και ειδικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ε.Κ.Α.Μ.

Η Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων διαρθρώνεται ως ακολούθως:

Tμήμα Ειδικών Δράσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση Ομάδων Ειδικών Δράσεων με την ονομασία «ΔΡΑΣΗ» και την επιχειρησιακή δράση, εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού για την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής του. Οι εν λόγω Ομάδες στελεχώνονται με αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και εφοδιάζονται με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα.

Συστήνεται Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (ΚΕΑ), επιπέδου Τμήματος, με αποστολή την «παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό των διατιθέμενων δυνάμεων, για τη διαχείριση περιστατικών και συμβάντων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α.

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ