Εφημερίδα Κοινωνική

Περιφέρεια Αττικής – ΛΑΘΟΣ συντονισμός έργου κόστισε 393.180 ευρώ! Εταιρία λαμβάνει αποζημίωση «μαμούθ» γιατί τα μηχανήματά της… «κάθονταν»! Πολλά τα ερωτήματα

 Breaking News

Περιφέρεια Αττικής –  ΛΑΘΟΣ συντονισμός έργου κόστισε 393.180 ευρώ! Εταιρία λαμβάνει αποζημίωση «μαμούθ» γιατί τα μηχανήματά της… «κάθονταν»! Πολλά τα ερωτήματα
19 Δεκεμβρίου 2020

Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στις αρχές του μήνα ανέκυψε το θέμα της «αποζημίωσης λόγω θετικών ζημιών από σταλίες μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού» στο έργο «Ανακατασκευή Οδικών Τμημάτων στο παράπλευρο Οδικό Δίκτυο του Άξονα (Π.Α.Θ.Ε.) προϋπολογισμού 5.500.000,00€ αναδόχου ΟΔΟΣ ΑΤΕ». Στο συγκεκριμένο έργο… πραγματικά χάθηκε «η μπάλα» με αποτέλεσμα να χρεωθεί με 393.180,44 € + Φ.Π.Α. (!) για αποζημίωση στην εταιρεία που είδε τα μηχανήματά της και το προσωπικό της να… «κάθονται», χωρίς τη δική της υπαιτιότητα (όπως αναφέρει η απόφαση), διότι μπλέχτηκαν οι προτεραιότητες και έπρεπε να προηγηθεί εμβόλιμο έργο πάνω στο εν εξελίξει έργο!
Ναι καλά διαβάσατε… 393.180,44 για «λάθος συντονισμό» γιατί προφανώς, κάποιοι μάλλον δεν μερίμνησαν από την αρχή το έργο να γίνει με σωστά βήματα!


Συγκεκριμένα, η υπόθεση έχει ως εξής: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, με το υπ’ αριθμόν πρ. 678989/30-10-2019 έγγραφο, έδωσε εντολή στη Διευθύνουσα το Έργο του θέματος Υπηρεσία για διακοπή εργασιών προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος «ΒΡΥΣΑΚΙ» για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου», το οποίο εκτελείται από την Δ.Τ.Ε. Αν. Αττικής, δεδομένου ότι τα δύο έργα δεν μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα (!), αφού δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των δύο έργων, το ίδιο χρονικό διάστημα στην οδό Τραπεζούντας. Ακολούθως, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Συντήρησης & Κατασκευών της Δ.ΔΙ.Μ.Υ. με το υπ’ αριθμόν 683780/31-10-2019 έγγραφο, έδωσε εντολή στην ανάδοχο του έργου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» για διακοπή των εργασιών κατασκευής φρεατοπασσάλων από χ.θ.1+300 έως την χ.θ. 1+900. 3.
Η ανάδοχος του έργου ΟΔΟΣ ΑΤΕ υπέβαλε όχληση την 01/11/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016, για αποζημίωση λόγω θετικών ζημιών (σταλίες μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού) που προκαλούνται από την διακοπή των εργασιών κατασκευής των φρεατοπασσάλων από χ.θ.1+300 έως την χ.θ. 1+900 για αποζημίωση λόγω θετικών ζημιών για ποσό 4.817,00€ συν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ανά ημέρα διακοπής των εργασιών. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με την υπ’ αριθμόν 17547-Α _/5-11-19 Απόφασή της, ανακάλεσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου του θέματος. Η Δ.Τ.Ε. Αν. Αττικής με το υπ’ αριθμόν πρ. 146500/20-2-2020 έγγραφό της, γνωστοποίησε ότι οι εργασίες του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος «ΒΡΥΣΑΚΙ» για την αντιπλημμυρική προστασία της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου» επί της οδού Τραπεζούντος, θα ολοκληρωθούν την 26-2-2020. Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με την υπ’ αριθμόν 17547-Γ /6-3-20 Απόφασή της, προέβη στην επανέγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου. Ακολούθως, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ Συντήρησης & Κατασκευών της Δ.ΔΙ.Μ.Υ. με το με αριθμόν πρωτ. 194707/9-3-2020 έγγραφο, έδωσε εντολή στην ανάδοχο του έργου για επανέναρξη των εργασιών κατασκευής των φρεατοπασσάλων από χ.θ.1+300 έως την χ.θ. 1+900 στις 10/3/2020.

Η ανάδοχος του έργου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» στις 11/5/2020, σε συνέχεια της από 1/11/2019 αίτησης – όχλησης, υπέβαλε αίτημα για αποζημίωση σταλίας μηχανημάτων και προσωπικού λόγω διακοπής των εργασιών κατασκευής φρεατοπασσάλων από χ.θ.1+300 έως την χ.θ. 1+900, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Ν. 4412/2016 για ποσό 352.514,84 € συν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικά για ποσόν 437.118,40 €.

Σημειώστε ότι από της υποβολής της ανωτέρω οχλήσεως έως την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης της εργολαβίας, παρήλθε διάστημα 104 εργάσιμων ημερών!

Η ανάδοχος του έργου έκανε επίδοση της έγγραφης όχλησης την 1-11- 2019 και συμπερασματικά κρίθηκε ότι δικαιούται θετικές ζημιές από σταλίες μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού από την 1-11-2019 μέχρι την 9-3-2020 με τελικό ποσό 393.180,44 €!

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΩΤΑΕΙ:

-Ποιος είχε την ευθύνη του συντονισμού του έργου;
-Γιατί χρειάστηκε τόσο χρονικό διάστημα για να παρθούν αποφάσεις με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να διεκδικεί τόσο μεγάλο ποσό;
-Πόσο ξεκάθαρη ήταν η εντολή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο; Του είπαν δηλαδή: «σταθμεύστε τα μηχανήματα σε εργοταξιακό αποθηκευτικό χώρο μέχρι να επανεκκινήσουν οι εργασίες» ή «αποδεσμεύστε τα μηχανήματα από το έργο»;
-Υπάρχουν νόμιμα παραστατικά;
-Ζητήθηκε η άποψη της νομικής υπηρεσίας;

 

Το θέμα προκάλεσε «μπαράζ» αντιδράσεων περιφερειακών συμβούλων!
Ενδεικτικές είναι οι τοποθετήσεις μελών της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα των κ.κ.Καραμάνου Χρήστου και Μπαλάφα Γεώργιου που καταψήφισαν με την παρατήρηση: «…το «διατρητικό μηχάνημα», η αποζημίωση για το οποίο αποτελεί περίπου το 80% της συνολικής αποζημίωσης, ήταν μισθωμένο και μπορούσε κάλλιστα να απομακρυνθεί, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για σταθερό μηχάνημα (πχ οικοδομικός γερανός) και δεδομένου επίσης ότι η εισκόμιση και αποκόμισή του είναι δαπάνη τάξεως 1.500 € κατά το μέγιστο. Επιπλέον, τα προσκομισθέντα στοιχεία για την τεκμηρίωση της δαπάνης για το «διατρητικό μηχάνημα» είναι διάτρητα. Εξαντλούνται δε στο Συμβόλαιο Υπεργολαβίας».
Θέση για το θέμα πήραν και οι κ. Κατσικάρης Δημήτριος και η κα. Άννα Μεθυμάκη που επίσης καταψήφισαν την παρατήρηση: «Ενώ είχε δοθεί ρητή εντολή για την απομάκρυνση των εν λόγω μηχανημάτων από το εργοτάξιο, παρά ταύτα, καλούμεθα να πληρώσουμε ένα τεράστιο ποσό. Επιπλέον για όλα αυτά που προτείνονται δεν υπάρχουν νόμιμα παραστατικά, δηλαδή τιμολόγια και οι τιμές που παρουσιάζονται για αποζημίωση είναι εξωπραγματικές και απαράδεκτες. Επιπλέον δεν ζητήθηκε η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας, ως προς την ουσία της υπόθεσης».

lathos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ωραία δουλειά – «σύμβουλος μεγάλων έργων» με τεράστιες αποδοχές!!! – Σύμβαση με έκπτωση 5% – Ερωτήματα προς την Περιφέρεια Αττικής

«Περίεργη» ανάθεση για διαφήμιση από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

ΚΕΔΕ: Μοιράζει επιλεκτικά 53.420 ευρώ σε sites! Η «λίστα Παπαστεργίου» – η MEDIATECH και τα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΚΕΔΕ: Έδωσαν «πακέτο» 8.000 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Think & Do – Συνεχίζονται τα ερωτήματα για την «στρατηγική» Παπαστεργίου για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Καταγγελίες για «κατάτμηση δαπάνης» – 7.440 ευρώ για… «Παρατηρητήριο Αντιπλημμυρικής Προστασίας» 

 

 

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ