Εφημερίδα Κοινωνική

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: Γιώργος Πατούλης, Ρένα Δούρου, Γιάννης Σγουρός, Γιάννης Μώραλης, Χρήστος Βρεττάκος, Γιάννης Λαγουδάκης

 Breaking News

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: Γιώργος Πατούλης, Ρένα Δούρου, Γιάννης Σγουρός, Γιάννης Μώραλης, Χρήστος Βρεττάκος, Γιάννης Λαγουδάκης
22 Νοεμβρίου 2020

Ένα κρiσιμο θέμα για τη ζωή και την καθημερινότητά μας
Tην αποτυχία των πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων στη Ελλάδα – στον βαθμό που αυτές έχουν εφαρμοστεί – επισημαίνει σχετική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία παρουσιάστηκε περίπου πριν λίγο καιρό. Η Διοίκηση, κεντρική και τοπική, θα πρέπει να τρέξει «κατοστάρι», για να καλύψει τον χαμένο χρόνο και να προσεγγίσει τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους, έστω και με αξιοσημείωτη καθυστέρηση. Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης αναλύει τα αίτια που έχουν οδηγήσει τη χώρα μας σε αυτήν τη, διόλου ζηλευτή, θέση μεταξύ των υπολοίπων εταίρων της στην ΕΕ, και σε πολλαπλές καταδίκες στο ευρωδικαστήριο με συνέπεια να καταβάλλει κάθε εξάμηνο πρόστιμα εκατ. ευρώ. Τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται στις κακές επιδόσεις της Ελλάδας στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων και στην ανακύκλωση, καθώς και στη λειτουργία χωματερών (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων – ΧΑΔΑ). Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, σε όλους τους δήμους υπάρχουν θέσεις με μεγάλες ή μικρότερες ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων, οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί και δεν ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για την αποκατάστασή τους. «Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, και παρά την ύπαρξη ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων, η διοίκηση εμμένει στη διατήρηση του ΧΑΔΑ, ελλείψει άλλων διαθέσιμων χώρων και υπό την πίεση της πρόκλησης κινδύνου για τη δημόσια υγεία και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», σημειώνεται στην έκθεση. Μάλιστα επισημαίνεται ότι, παρότι ο πέλεκυς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πέσει βαρύς, για την υπόθεση των παράνομων χωματερών, τα πρόστιμα δεν παρακρατούνται – όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία – από τα ταμεία των Δήμων οι οποίοι όφειλαν να έχουν κλείσει και αποκαταστήσει τους ΧΑΔΑ, με συνέπεια το φαινόμενο να διαιωνίζεται. Παράλληλα, ο Συνήγορος επισημαίνει ότι οι υποδομές για τη διαχείριση απορριμμάτων, οι οποίες προβλέπονταν στα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης (ΠΕΣΔΑ) στην πλειονότητά τους δεν υλοποιήθηκαν. Αλλά και τα υφιστάμενα έργα διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με την έκθεσή του, λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις ή καθ’ υπέρβαση αυτών και κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τώρα έχει φτάσει και η ώρα να ανανεωθούν τα μη υλοποιημένα ΠΕΣΔΑ βάσει του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που ενέκρινε η κυβέρνηση. Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζεται σε συστήματα προσωρινής διαχείρισης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση δεματοποιητών με την επίκληση λόγων ανωτέρας βίας ή αναζητά τρόπους «διαχείρισης» των σκουπιδιών διά της μεταφοράς τους σε γειτονικούς ΧΥΤΑ, μεταθέτοντας την επίλυση του προβλήματος στο μέλλον. Ειδικά για την ανακύκλωση, ο Συνήγορος αναφέρει ότι αρκετοί δήμοι δεν έχουν οργανώσει σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων ούτε συνεργάζονται με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Μάλιστα, εν έτει 2020, υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών ώστε να διασφαλίζονται υψηλά ποσοστά συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Αλλά και όπου υπάρχει σχεδιασμός, ο Συνήγορος καταγράφει καταγγελίες πολιτών για τον περιορισμένο αριθμό των μπλε κάδων, την τυχαία χωροθέτησή τους, και την προβληματική συλλογή τους. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης η μη τήρηση των νόμων, όπως συμβαίνει με τον κανονισμό τιμολόγηση Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αλλά και το περίφημο τέλος ταφής ώστε οι δήμοι που δεν ανακυκλώνουν να πληρώνουν περισσότερα για τη διάθεση των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ, το οποίο αν και νομοθετήθηκε το 2012, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Όσο για τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με τον Συνήγορο, έχει καταγγελθεί πολλές φορές η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους εντός δημοσίων ή και ιδιωτικών εκτάσεων, πολλές φορές αγνώστου ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μη γίνεται καμία διαχείρισή τους και έτσι να δημιουργούνται χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.

Σας παρουσιάζουμε την ερμηνεία ορισμένων βασικών όρων

ΑΣΑ: Αστικά Στέρεα Απορρίματα ΧΥΤΑ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΠΕΣΔΑ: Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΜΕΑ: Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων ΜΕΒΑ: Μονάδα Επεξεργασίας Βιο-Αποβλήτων ΧΥΤΥ: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ΣΔΙΤ: Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΣΜΑ: Σταθμός Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων ΕΔΣΝΑ: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής ΣτΠ: Συνήγορος του πολίτη

Για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, για όσα έγιναν, για όσα δεν έγιναν και για όσα θα γίνουν, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ζήτησε επίσημες θέσεις και προτάσεις. Παρακάτω θα διαβάσετε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ δηλώσεις στην εφημερίδα μας για το μείζον αυτό ζήτημα προκειμένου να βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα.

Η θέση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Πολλοί λένε ότι τα σκουπίδια είναι χρυσός… αλλά αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα! Σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, τα σκουπίδια αποτελούν «πρόβλημα» που ο καθένας θέλει να πετάξει από πάνω του ή έστω να το μεταφέρει στο «γείτονά» του. Αν δεν ήταν τα πρόστιμα που βαραίνουν τη χώρα από την άκαρπη πολιτική της διαχείρισης απορριμμάτων, δεν θα ξέραμε ειλικρινά ποιος θα ήθελε να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος ευθύνης. Είναι το μόνο θέμα που όλοι παραδέχονται πως… «ναι, μείναμε πίσω όλα αυτά τα χρόνια». Και το χειρότερο είναι ότι αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Κάποτε, ένας ειδικός μας είπε: «Δυο μέρες, άντε τρεις αντέχουν οι πόλεις, χωρίς αποκομιδή, μετά χάος». Από την άλλη σίγουρα θα έχετε ακούσει κάποιον δίπλα σας να λέει: «Άντε, καλέ, γίνεται ανακύκλωση; Όλα πετιούνται παραδίπλα». Αυτές είναι αλήθειες (;), στην άκρη ενός «νήματος» που καταλήγει σε ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ζήτημα που ονομάζεται «διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική». Και αν ξεπεράσουμε το τι έγινε και τι δεν έγινε όλα αυτά τα χρόνια και έρθουμε στο σήμερα, θα συνειδητοποιήσουμε ότι παρουσιάζεται ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ευκαιρία για να αλλάξει η κατάσταση γύρω μας και να μεταβεί η περιοχή μας με ασφάλεια στην κυκλική οικονομία. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος! Εδώ που φτάσαμε τα λάθη και οι παραλείψεις κοστίζουν… Αν γεμίσει η Ελλάδα με ξεπερασμένες τεχνολογίες και ανούσιες επενδύσεις ως προς τη διαχείριση αποβλήτων, αν δεν γίνουν σωστές χωροθετήσεις και «ξεκαθαρίσματα», αν δεν μελετηθεί το ζήτημα από την «πηγή» του, δηλαδή την πρόληψη παραγωγής σκουπιδιών, τότε όλα αυτά θα μας γυρίσουν «μπούμερανγκ» και πάλι θα αναζητούμε πολιτικές ευθύνες… ! Επίσης, για να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο και να αποδώσει οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται οι τελευταίοι «κρίκοι» μιας αλυσίδας. Αντιθέτως, θα πρέπει να γίνουν συμμέτοχοι στην προσπάθεια, να δοθούν κίνητρα (ίσως και ανταποδοτικά) και βεβαίως, να αλλάξουν νοοτροπίες. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ανοίγει σήμερα μία μεγάλη συζήτηση γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, με πλούσιο ρεπορτάζ και παρεμβάσεις φορέων. Στόχος, όχι μια ακόμη πολιτική αντιπαράθεση περί… σκουπιδιών, αλλά μια πολύπλευρη ενημέρωση και ένας γόνιμος διάλογος με επίκεντρο το τι έγινε και βεβαίως, το τι μπορεί να αλλάξει.

Γιώργος Πατούλης - Περιφερειάρχης Αττικής

Θέση για το ρεπορτάζ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ πήρε και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης ο οποίος δέχτηκε με χαρά να απαντήσει σε όσα του ζητήσαμε. 1. Τι απαντάτε στην αντιπολίτευση της Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το συνολικό σχεδιασμό τόσο των απορριμμάτων όσο και της ανακύκλωσης στην Αττική Και οι δύο βασικές παρατάξεις που αποτελούν την αντιπολίτευση έχουν διοικήσει την Περιφέρεια και ανεξαρτήτως καλών προθέσεων ή προσπαθειών δεν κατάφεραν να εφαρμόσουν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν πιστεύω ότι πρέπει να αναλωθούμε σε άγονες αντιπαραθέσεις αλλά να προχωρήσουμε σε άμεσες ενέργειες για μια σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων σε συνεργασία με την Πολιτεία, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Το σχέδιο που έχουμε παρουσιάσει στους πολίτες προβλέπει την επιθετική προώθηση της ανακύκλωσης, την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη δημιουργία τριών μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων για τον Κεντρικό Τομέα της Αττικής, τον Πειραιά και τη Βορειοανατολική Αττική , καθώς και διαδημοτικές μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων. 2. Πόσος χρόνος πιστεύετε ότι θα χρειαστεί ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα και οι διαδικασίες που αφορούν τις υποδομές που έχετε σχεδιάσει για τα απορρίμματα της Αττικής Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει δεσμευθεί ότι ως το 2025 θα έχει πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής ως ανοικτή χωματερή. Στο πλαίσιο αυτό πρόσφατα καταθέσαμε τους φακέλους για την υλοποίηση με ΣΔΙΤ, δύο Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πειραιώς, Νήσων. Στόχος μας είναι αφενός μέχρι τα τέλη του χρόνου να απορροφήσουμε πόρους του ΕΣΠΑ και να μη μείνει ούτε ένα ευρώ αναξιοποίητο και αφετέρου να συνεχίσουμε με εντατικούς ρυθμούς τη συντονισμένη προσπάθεια για τη δημοπράτηση των έργων υποδομής για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων για την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των απορριμμάτων.Επιπλέον έχουμε παραδώσει στους δήμους της Αττικής 80 νέα απορριμματοφόρα και 9000 καφέ κάδους ανακύκλωσης για την δημιουργία δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι να εξασφαλιστούν επιπλέον 100 απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων, καθώς και 40.000 καφέ κάδοι. 3. Ποια η θέση σας για τον κυβερνητικό σχεδιασμό και το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που παρουσίασε πρόσφατα ο ΥΠΕΝ Κ. Χατζηδάκης; Θεωρώ ότι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς προωθεί την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, ως ένα από τα βασικά μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Είναι απόλυτα σωστή προτεραιότητα να μπει επιτέλους τέλος στο απαράδεκτο για την Πατρίδα μας καθεστώς της ταφής των απορριμμάτων. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ζήτημα πολιτισμού πάνω από όλα, να πάψουμε επιτέλους να θάβουμε σκουπίδια. Είναι επίσης πολύ θετικό γεγονός το ότι αναγνωρίζεται από πλευράς ΥΠΕΝ ο ουσιαστικός ρόλος της αυτοδιοίκησης στο ζήτημα της διαχείρισης κι αξιοποίησης των απορριμμάτων, καθώς και ότι προβλέπονται πραγματικά κίνητρα , για τους πολίτες που θα ανακυκλώνουν. Για την Περιφέρεια Αττικής η ανακύκλωση αποτελεί προτεραιότητα και χαίρομαι πραγματικά γιατί το Κεντρικό Κράτος βρίσκεται στην ίδια γραμμή με μας , ενώ έχουμε και την απόλυτη στήριξη της κυβέρνησης στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας , όσον αφορά τη δημιουργία των νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων που προωθούμε.

Ρένα Δούρου - Επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ζωής

Θέση για το ρεπορτάζ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, πήρε η επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ζωής Ρένα Δούρου: «Χωρίς διάλογο, χωρίς διαφάνεια, με ιδιωτικοποίηση και με καύση, κυβέρνηση και Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής προωθούν με γρήγορους ρυθμούς, ένα αναχρονιστικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων σε βάρος του περιβάλλοντος και της χρηστής διοίκησης, σε ρήξη με τον προηγούμενο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης αλλά και με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Διοίκησης της Δύναμης Ζωής. Μεγάλοι χαμένοι από το νέο, με fast track διαδικασίες Εθνικό Σχέδιο, οι δήμοι και οι πολίτες. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Περιφέρεια, θυμίζουμε ότι το ΠΕΣΔΑ που ισχύει σήμερα, είναι η αναθεώρηση που ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, το 2016, επί διοίκησης Δύναμης Ζωής, και είναι πλήρως διαστασιολογημένο, έχει συγκεκριμένους στόχους για ανακύκλωση και βιοαπόβλητα κατά 52% (στο σύνολο των ΑΣΑ), υγειονομική ταφή σε λιγότερο από 30% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ και σταδιακό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής και κατάργηση των ΧΥΤΑ. Πέραν της διαστασιολόγησης του ΠΕΣΔΑ (δυναμικότητες ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΧΥΤΥ), στην αναθεώρηση της διοίκησης Δούρου γίνεται πλήρης αναφορά των περιοχών που εξυπηρετούν οι αναφερόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων που φτάνει σε επίπεδο Δήμων.. Οι εξαγγελίες του Περιφερειάρχη στο Ζάππειο, τον περασμένο Φεβρουάριο, δύσκολα μπορεί να θεωρηθούν πλήρης σχεδιασμός, λόγω του γενικόλογου χαρακτήρα τους. Λείπουν πολλές απαντήσεις σε πολλά κρίσιμα ερωτήματα, όπως οι ΧΥΤΥ, οι ΜΕΑ, τα τοπικά σχέδια των Δήμων, κ.α.. Παραμένει έτσι σε μεγάλο βαθμό άγνωστος ο τρόπος υλοποίησης των μεγαλεπήβολων σχεδίων ανακύκλωσης, κλπ. Η δε πρόσφατη, με θριαμβευτικούς τόνους, ανακοίνωση για «σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων» της Διϋπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, στη βάση των προτάσεων της Διοίκησης της Περιφέρειας, δημιουργεί περισσότερα εύλογα ερωτήματα, προβληματισμούς και ανησυχίες – όχι σε μια περιφερειακή παράταξη αλλά στους δήμους και τους πολίτες. Ερωτήματα που αφορούν για παράδειγμα την προαναγγελθείσα ΜΕΑ Φυλής για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα – κάτι που δεν προβλέπεται από τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ. Κάτι που εμποδίζει τη σύννομη διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού ΣΔΙΤ καθώς και τη χρηματοδότηση από την ΕΕ. Επίσης εύλογες ανησυχίες προκαλεί και το γεγονός της μη δημοσιοποίησης των όρων των σχεδιαζόμενων ΣΔΙΤ… Ποιες περιοχές θα εξυπηρετούνται από αυτές, ποια θα είναι η δυναμικότητά τους και γιατί δεν δημοσιοποιείται, σε ποιους ακριβώς χώρους θα κατασκευαστούν (μία ΜΕΑ απαιτεί για να είναι ασφαλής και λειτουργική μια έκταση περίπου 20-40 στρεμμάτων) κ.λπ., είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πολύ σημαντική είναι η διαπίστωση ότι με δεδομένο ότι: α) οι ποσότητες που θα επεξεργάζονταν οι ΜΕΑ Πειραιά και ΜΕΑ Γραμματικού κατά τον ΠΕΣΔΑ ανέρχονται σε 180.000 tn και 60.000 tn αντίστοιχα και β) με δεδομένο ότι το «σχέδιο» της διοίκησης Πατούλη όπως έχει τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί έως τώρα στο Ζάππειο, διατηρεί την δυναμικότητα επεξεργασίας της ΜΕΑ Γραμματικού και αναφέρει συνολικά 800.000 tn/έτος για ΜΕΑ Πειραιά και Κεντρικού Τομέα, φαίνεται ότι θα κατασκευαστεί μια τεράστιας δυναμικότητας νέα ΜΕΑ στη Φυλή όπου θα γίνεται η επεξεργασία τουλάχιστον του 80% των απορριμμάτων της Αττικής και θα θάβεται εκεί σχεδόν το σύνολο των απορριμμάτων ή/και υπολειμμάτων της Αττικής! Άρα, η Φυλή θα συνεχίσει να αποτελεί το κύριο σημείο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής! Προβληματισμό και ανησυχία επίσης προκαλούν οι πρακτικές αδιαφάνειας στη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, με πρόσφατο αρνητικό παράδειγμα την προμήθεια, με συνοπτικές διαδικασίες, εν μέσω πανδημίας, εξοπλισμού διαλογής στην πηγή από τον Σύνδεσμο, με υπέρογκο κόστος ενώ σύμφωνα με το νόμο τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι υποχρεωμένα να παρέχουν δωρεάν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους πολίτες τον εξοπλισμό της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης – μάλιστα σχετική ερώτηση έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή. Οι αποσπασματικές, χωρίς συνοχή, χωρίς διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, αποφάσεις, μπορεί να δημιουργούν επικοινωνιακές εντυπώσεις όμως δεν προωθούν ούτε την κυκλική οικονομία ούτε το μοντέλο της οικονομικά και κοινωνικά δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων με μείωση του όγκου των αποβλήτων, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, επανάχρηση. Μακριά από ιδεοληψίες, η εφαρμογή του σχεδιασμού της διοίκησης της Δύναμης Ζωής, που έχει ψηφιστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως την κομβικής σημασίας Οδηγία 2008/98/ΕΚ), θα έπρεπε να είναι μονόδρομος καθώς διασφαλίζει την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής ενώ προχωρά σε μια χωροταξικά δίκαιη κατανομή της ευθύνης της διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη την Αττική. Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος καθώς η χώρα είναι υποχρεωμένη να ενσωματώσει πέντε νέες κοινοτικές οδηγίες, που εστιάζουν στα αστικά απόβλητα και περιλαμβάνουν καινούργιους, πιο δεσμευτικούς στόχους για τα διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων και μια εντελώς διαφορετική λογική στη διαχείριση. Ο στόχος είναι απολύτως συμβατός με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ, δηλαδή τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία της ανακύκλωσης. Η Δύναμη Ζωής παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη αυτού του στόχου για την Αττική, τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον με διαβούλευση, διαφάνεια, χρηστή διοίκηση».

Γιάννης Σγουρός, επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττική

Ο πρώτος που είχε υπογράψει ΣΔΙΤ για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων απάντησε στις ερωτήσεις της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ. - Συμφωνείτε με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας; Η απόφαση της Κυβέρνησης να εγκρίνει εκ νέου την κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) της Αττικής μέσω ΣΔΙΤ αποτελεί ένα είδος αναγνώρισης των προσπαθειών που καταβάλαμε την περίοδο 2012-2014, κόντρα στα πάσης φύσεως συντεχνιακά και άλλα συμφέροντα, ώστε να αποκτήσει η Αττική υποδομές διαχείρισης αποβλήτων εφάμιλλες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έπρεπε δυστυχώς να περάσουν ακριβώς 8 χρόνια από τον Νοέμβριο του 2012 οπότε και εγκρίθηκε η αρχική προσφυγή στη διαδικασία των ΣΔΙΤ από την τότε Διυπουργική Επιτροπή, για να επιστρέψουμε και πάλι στην ίδια αφετηρία με την έγκριση νέων διαδικασιών πάλι από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ τον Νοέμβριο του 2020. Όσοι έσπευδαν τότε παρασυρμένοι από τον οίστρο της εξουσίας να μας κουνήσουν το δάκτυλο (βλ. Ρ. Δούρου), ας αναλογιστούν ότι εξαιτίας των ιδεοληψιών τους: Χάθηκαν 400 εκ. € από ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κεφάλαια, συσσωρεύθηκαν δεκάδες χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων στη Φυλή που θα μπορούσαν να έχουν ανακυκλωθεί, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και υπέστη το περιβάλλον και η οικονομία μας μεγάλη βλάβη. Ομοίως και η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής (βλ. Γ. Πατούλης) που προεκλογικά μας εγκαλούσε για αδράνεια σήμερα ακολουθεί τα βήματά μας. Αυτό που ωστόσο δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως γίνεται η κατασκευή τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας και τριών Μονάδων Κομποστοποίησης το 2012 δυναμικότητας 1,5 εκ. tn να προϋπολογίζεται σε 400 εκ. € και σήμερα η κατασκευή δύο Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων να προϋπολογίζεται σε 640 εκ. €. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με πολλές καταγγελίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και δεν έχουν απαντηθεί, ακόμη και από δημάρχους, περί υπερκοστολογημένων έργων και προμηθειών, αδιαφανών διαδικασιών, πανάκριβων, φωτογραφικών διαγωνισμών δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο βασίλειο της Δανιμαρκίας. Αλλά αυτά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σκηνές από τα προσεχώς. - Ποια η θέση σας για όσα σχεδιάζονται σε Σχιστό και Φυλή; Η άποψή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική είναι ότι πρέπει επιτέλους να συμβαδίσει με αυτές των άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών, όπου το απόρριμμα δεν θεωρείται απόβλητο αλλά πόρος προς αξιοποίηση. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η ευρεία ανάπτυξη συστημάτων διαλογής στην πηγή αποβλήτων από τους Δήμους με τη συνεργασία της Περιφέρειας σε υλικά όπως βιοαπόβλητα, μέταλλα, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, και όπου η διαλογή στην πηγή δεν επαρκεί ή δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να αναπτυχθεί η χρήση σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων ώστε επιτέλους να μειώσουμε τα απόβλητα που θάβουμε. Δεν γίνεται εν έτει 2020 να θάβουμε ακόμη 2 εκ. τόνους σκουπιδιών στη Φυλή! Αυτό προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την περίοδο της θητείας μας (2012-2014) αλλά δυστυχώς προσκρούσαμε σε συμφέροντα που ήθελαν να διατηρηθεί το φαύλο καθεστώς που είχε επικρατήσει για δεκαετίες. Φανταστείτε ότι εάν είχε προχωρήσει ο σχεδιασμός που υλοποιούσαμε που είχε τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Δήμων της Αττικής σήμερα δεν θα θάβονταν στη Φυλή ούτε το 50 % των παραπάνω ποσοτήτων. Δυστυχώς συναντήσαμε λυσσαλέα αντίδραση, διότι προφανώς χαλάσαμε σε κάποιους τη μανέστρα… Και έτσι βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο μηδέν. Σε ό,τι αφορά το Σχιστό η θέση μας ήταν σαφής εξ αρχής. Δεν μπορεί σε μια περιοχή που είχε βασανιστεί επί χρόνια με ανοικτή χωματερή να επιλέγεις να χωροθετήσεις ΜΕΑ και μάλιστα πολλαπλάσιας δυναμικότητας από ό,τι έχει ανάγκη ο ευρύτερος Πειραιάς. Για να το πω με δυο λόγια, ο εφιάλτης της Φυλής παραμένει και ο εφιάλτης του Σχιστού επιστρέφει. - Ποια πιστεύετε ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση για την Αττική; Η πρόταση που είχαμε καταθέσει προεκλογικά είναι η ίδια και δεν αλλάζει. Πρώτον απαιτείται σαφής ενδυνάμωση των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή από τους Δήμους και έλεγχος και αξιολόγηση των συστημάτων διαλογής στην πηγή που αναπτύσσουν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (π.χ. μπλε κάδοι). Είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και απαίτηση των καιρών, καθώς βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλο τον πλανήτη και οι πόροι του οικοσυστήματός μας εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς. Οι Δήμοι πρέπει να υποστηριχθούν και θεσμικά (η εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης δεν αρκεί) αλλά και οικονομικά ώστε να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης που υπερβαίνει τη λογική του να έχω απλά καθαρό τον Δήμο μου. Δεύτερον απαιτείται η συνολική ριζική επανεξέταση των χωροθετήσεων των Χώρων Υγειονομικής Ταφής και των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική μέσα από ευρεία συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Επιστημονικής Κοινότητας και μέσα ασφαλώς από ευρεία διαβούλευση. Η περιοχή της Φυλής έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όριά της και πρέπει να μπει ένας ορίζοντας οριστικού κλεισίματος όχι στα λόγια (βλ. Ρ. Δούρου) αλλά στην πράξη. Τρίτον απαιτούνται fast track διαδικασίες με αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων. Με απλά αλλά αποφασιστικά βήματα μπορεί να αλλάξει το status quo στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Η Παράταξή μας θα συμβάλλει με κάθε πρόσφορο και γόνιμο τρόπο στην εξεύρεση λύσεων κοινά αποδεκτών αλλά και θα παρακολουθεί και θα στηλιτεύσει όσες περιπτώσεις διαπιστώσει ότι με όχημα τη διαχείριση των απορριμμάτων κάποιοι επιχειρούν να εξυπηρετήσουν ιδιοτελή συμφέροντα. Σας θυμίζω την ανακοίνωση που είχα εκδώσει σαν Περιφερειάρχης το 2012: Την κατασκευή των τεσσάρων εργοστασίων απορριμμάτων στην Αττική με τη Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, και τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΕΔΣΝΑ, Γιάννη Σγουρού, του Υπουργού Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Σταύρου Καλαφάτη, του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Νότη Μηταράκη, και του Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ, Νίκου Μαντζούφα. Την απόφαση για τη διενέργεια τεσσάρων ξεχωριστών διαγωνισμών για τα εργοστάσια απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής είχε λάβει ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), βάσει της οποίας υπεβλήθη το αίτημα για την ένταξή τους στον «Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων» της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ.

Γιάννης Μώραλης - Δήμαρχος Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τοποθετείται για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων ως εξής: «Από την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Ως εκ τούτου, η κατασκευή σωστά οργανωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της Αντιπεριφέρειας Πειραιά, κρίνεται τουλάχιστον κρίσιμη και επείγουσα. Η υλοποίηση των έργων και η αλλαγή διαχείρισης των απορριμμάτων που παράγονται στην Περιφέρεια, κατά την άποψη μου είναι επιβεβλημένη και με βρίσκει σύμφωνο, δεδομένου ότι υπάρχει αναγκαιότητα μείωσης της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων, ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Είμαι λοιπόν υπέρ της δημιουργίας αυτής της νέας μονάδας, υπό προϋποθέσεις, όμως, που θα αφορούν για παράδειγμα το tonaz που θα διαχειρίζονται οι μονάδες αυτές, ποιοι Δήμοι θα εξυπηρετούνται από τις εν λόγω μονάδες, θέμα που και παλαιότερα έχω θίξει, καθώς και το κόστος λειτουργίας τους, θέματα που θα συζητηθούν λεπτομερώς και θα συμφωνηθούν με την Περιφέρεια και τους Δήμους που εμπλέκονται, εντός της επόμενης εβδομάδας».

Γιάννης Λαγουδάκης - Δήμαρχος Περάματος

Ξεκάθαρος και κατηγορηματικός ήταν ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης σχετικά με την υπογραφή ΣΔΙΤ για τη δημιουργία ΜΕΑ στο Σχιστό. 1. Συμφωνείτε με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας; Την περίοδο 2014-2019, στα πλαίσια του Περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων από την προηγουμένη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, υπήρξε πρόταση, την οποία αποδέχτηκαν οι 5 Δήμοι της Αντιπεριφέρειας του Πειραιά (Δήμος Πειραιά, Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Δήμος Κορυδαλλού, Δήμος Νίκαιας-Ρέντη, Δήμος Περάματος) και που εάν υλοποιούνταν θα έδινε λύση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Αττική εδώ και πολλές δεκαετίες. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, που στηριζόταν στην αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και στο γεγονός πως η κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα αναλαμβάνει ό,τι της αναλογεί, οι Δήμοι είχαν συμφωνήσει πως στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, εκεί που λειτουργεί σήμερα ο ΣΜΑ Σχιστού, μπορεί να λειτουργήσει μία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), στο πλαίσιο των αναγκών της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά με 2 βασικές, καθαρές προϋποθέσεις. Αφενός μεν, να προβλεφθούν χωροθετήσεις και για όλες τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, κι αφετέρου η χωρητικότητα της μονάδας ΜΕΑ του Πειραιά, να καλύπτει αυστηρά μόνο τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά διαχειρίσιμη. Δυστυχώς, σήμερα οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής, εξ όσων γνωρίζουμε, βρίσκονται στον αντίποδα της χωροταξικής δημοκρατίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. 2. Ποια η θέση σας για όσα σχεδιάζονται σε Σχιστό και Φυλή; Είναι αυτονόητο πως ο Δήμος Περάματος αντιλαμβάνεται το μεγάλο πρόβλημα στη Φυλή και συμμερίζεται την αγωνία των κατοίκων της για αποσυμφόρηση του χώρου, ώστε να σταματήσει η τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που έχει επιφέρει στην περιοχή ο τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων που ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Δήμαρχοι της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά προχωρήσαμε σε αυτήν την πρωτοβουλία, με γνώμονα τη χωροταξική δημοκρατία, ώστε να αποτελέσουμε μέρος της λύσης. Άλλωστε, από το 1950 έως το 1991 ο Δήμος μας στο Σχιστό Περάματος είχε υποστεί την ίδια ή και ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή από τη μοναδική χωματερή της Αττικής, η οποία λειτουργούσε στα γεωγραφικά όριά του. Παράλληλα, έχουμε τονίσει ρητά και κατηγορηματικά σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι το Πέραμα είναι ήδη μία περιοχή υπερκορεσμένη από πολλές οχλούσες δραστηριότητες και δεν θα ανεχθεί καμία νέα περιβαλλοντική επιβάρυνση που σχεδιάζεται ερήμην του Περαμαϊκού λαού. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δεχτεί όλη την περιβαλλοντική επιβάρυνση της Αττικής. Εμείς και η Φυλή είμαστε η εύκολη λύση. Με κάθε μέσο και με όλες μας τις δυνάμεις θα εμποδίσουμε κάθε περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής μας, καθώς στο πλαίσιο της χωροταξικής Δημοκρατίας ο Δήμος Περάματος ήδη έχει κάνει στο ακέραιο και με το παραπάνω το χρέος του. 3. Ποια πιστεύετε ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση για την περιοχή σας; Είναι σαφές πως κάθε νέα περιβαλλοντική επιβάρυνση που σχεδιάζεται από οποιονδήποτε, ερήμην του Περαμαϊκού λαού και που δεν λαμβάνει υπόψιν της τις ευρωπαϊκές οδηγίες που προωθούν την αρχή της εγγύτητας στη διαχείριση σε σχέση με αυτόν που παράγει τα συγκεκριμένα απόβλητα, είτε στερεά είτε υγρά, θα μας βρει κάθετα αντίθετους. Πάγια θέση του Δήμου Περάματος, η οποία έχει εκφραστεί τόσο σε Δημοτικά Συμβούλια όσο και με την κοινή επιστολή των Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά προς την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή το 2016, είναι η αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση την αρχή της εγγύτητας. Η Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά είναι η μόνη, που με τη σύμφωνη γνώμη όλων των Δημάρχων, ξεκαθάρισε πως επιθυμεί να αναλάβει τη διαχείριση που της αναλογεί στο πλαίσιο της χωροταξικής δημοκρατίας. Να είστε βέβαιοι πως ο Δήμος μας είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για να αποτρέψει σχεδιασμούς και μεθοδεύσεις που εάν υλοποιηθούν θα υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα ζωής των πολιτών μας.

Χρήστος Βρεττάκος - Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Άμεση ήταν η αντίδραση του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με την είδηση της υπογραφής ΣΔΙΤ για το Σχιστό. Ο δήμαρχος κ. Χρήστος Βρεττάκος σε επικοινωνία μας δήλωσε: «Για το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα αλλά και για την Φυλή ξημερώνει μια ίδια μέρα μονότονα ίδια εδώ και 60 χρόνια.Οι γειτονιές μας για τους κυβερνώντες είναι φτιαγμένες για να υποδέχονται τα λύματα, τα σκουπίδια, τις ρυπογόνες δραστηριότητες όλης της Αττικής.Χωρίς καμία διαβούλευση, σε εποχή πανδημίας, για να μην υπάρξει όπως πιστεύουν αντίδραση νομοθετούν για μια ακόμη φορά σε βάρος μας θεωρώντας μας πολίτες β΄ κατηγορίας.Στη δική τους ιδιότυπη δημοκρατία και στην αντίληψη για την ισοτιμία των πολιτών είναι φυσιολογικό τα σκουπίδια να ταξιδεύουν 30 και 40 χιλιόμετρα για να καταλήγουν από όλη την Περιφέρεια στη Φυλή και στο Σχιστό.Τους δηλώνουμε ότι ο λαός της πόλης δεν θα το επιτρέψει.Φτάνει πια.Το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα δεν θα παραμείνουν και για τα επόμενα 30 χρόνια η πίσω αυλή της Αττικής.Ο λαός της πόλης δεν θα αποδεχθεί καμία μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, καμία μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων, κανένα εργοστάσιο καύσης στο Σχιστό». Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τις δύο προηγούμενες Πέμπτης προς ένδειξη διαμαρτυρίας προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδο του ΣΜΑ Σχιστού.

Τα προβλήματα με τις χωματερές

Η επιβεβαίωση των προβλημάτων που καταγράφει η έκθεση του ΣτΠ, δυστυχώς επιβεβαιώνονται με τα όσα βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Αττική όσο και πανελλαδικά με τα σκουπίδια. Από τη μία τα πρόστιμα για τη διαχείριση των απορριμάτων στη χώρα μας έπεφταν «βροχή». Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 2.12.2014, επέβαλε εφάπαξ πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ και 14,52 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο για τη λειτουργία 363 ανεξέλεγκτων χωματερών, απομειούμενο κατά 40.000 ευρώ για κάθε ΧΑΔΑ που σταματά τη λειτουργία του και επιπλέον 40.000 ευρώ για κάθε ανενεργό ΧΑΔΑ ο οποίος αποκαθίσταται. Μέχρι το τέλος του 2018 είχαν πληρωθεί 53,88 εκατ. ευρώ. Το ύψος της πρώτης εξαμηνιαίας δόσης του προστίμου ήταν 10,4 εκατ. ευρώ για 260 ΧΑΔΑ και καταβλήθηκε στις 2.6.2015, ενώ το ποσό της 8ης εξαμηνιαίας δόσης (2.12.2018) απομειώθηκε σταδιακά στα 2,64 εκατ. ευρώ για 66 παραβάσεις. Με βάση τις υφιστάμενες αποφάσεις, η Ελλάδα θα κληθεί να πληρώσει 4,8 εκατ. ευρώ για τις εναπομείνασες παράνομες εν λειτουργία χωματερές. Οι ανεξέλεγκτες χωματερές των οποίων σταμάτησε η λειτουργία βρίσκονται στην Κάσο, την Πάτμο, τη Σίκινο, την Κέα και την Κάρυστο. Μάλιστα ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γραφάκος, στις αρχές του έτους, δήλωσε: «Μέσα σε ένα εξάμηνο αντιμετωπίσαμε με επιτυχία πέντε περιπτώσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων. Για το τρέχον έτος έχουμε δρομολογήσει να κλείσουν 15 – 17 παράνομες χωματερές από τις συνολικά 52 στη χώρα. Δεν εφησυχάζουμε. Στόχος μας είναι έως το τέλος του 2021 να έχουμε μηδενίσει τα πρόστιμα».

Η περίπτωση της Φυλής

Από την άλλη, οι πολίτες έρχονταν συχνά αντιμέτωποι με τη θέα λόφων από σκουπίδια στις γειτονιές τους. Ειδικά, στην Αττική, το πρόβλημα, τα τελευταία χρόνια όλο και μεγάλωνε. Η Φυλή, περιοχή που πλέον αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα σκουπίδια παγκοσμίως, είναι η περιοχή που σηκώνει σχεδόν όλο το βάρος της διαχείρισης για μια περιοχή που έχει σχεδόν τον μισό πληθυσμό της χώρας. Το σύστημα στην περιοχή «έγκωσε», οι απαιτήσεις για διαχείριση των σκουπιδιών οδήγησε τους υπεύθυνους στη διαρκή επέκταση της έκτασης η οποία υποδέχεται σκουπίδια. Παρά ταύτα, τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος έχουν γίνει πολλές, ή τουλάχιστον έτσι ευαγγελίζονταν αυτοί που έφερναν μια κάθε φορά νέα λύση στο πρόβλημα.

Οι δράσεις

Στην Αττική το πρόβλημα έχει ξεπεράσει τα όρια. Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, το πρόβλημα με τα σκουπίδια λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. «Επίσημη γνωμοδότηση του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής βεβαιώνει ότι τα περιθώρια στον ΧΥΤΑ της Φυλής έχουν εξαντληθεί και η διάρκεια ζωής του εκτιμάται μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για ένα έγκλημα που απειλεί την υγεία των πολιτών και την εθνική οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά πριν από λίγο καιρό. Από τις 13 περιφέρειες της χώρας μόνο σε δύο- στη Δυτική Μακεδονία και την Ηπειρο- έχει δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα με τα σκουπίδια, μέσω ΣΔΙΤ, σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος και επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξουν παντού ανάλογες λύσεις. «Ο κ. Πατούλης έχει αναλάβει να προτείνει λύση την οποία η κυβέρνηση θα συνδράμει για να μπορέσει να αντιμετωπισθεί αυτό το μείζον πρόβλημα που αφορά την υγεία των κατοίκων της Αττικής, αλλά και την οικονομία μας, μιας και επηρεάζει τον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας», είπε χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα με τη Φυλή θα παραταθεί για λίγο καιρό ακόμα και αυτό προκύπτει από τη σύμβαση του ΕΔΣΝΑ.  Για περισσότερα από πέντε -ακόμη- χρόνια θα δέχονται οι εγκαταστάσεις της Φυλής απορρίμματα προς ταφή, ενώ πέραν του νέου ΧΥΤΑ σχεδιάζεται και νέα επέκταση της χωματερής. Αυτά είναι τα συμπεράσματα του πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που κατέθεσαν τα εργολαβικά σχήματα στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για τον νέο ΧΥΤΑ Φυλής, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που είχε αποφασιστεί στις 1/8/2019. Προσφορές κατέθεσαν δυο σχήματα, με την «Ηλέκτωρ Α.Ε. – WATT A.E.».

Οπως προκύπτει από το πρακτικό (ΑΔΑ: Ψ0Θ1ΟΡ05-Υ7Β):

-Με την προφορά του σχήματος «Ηλέκτωρ – WATT» ο νέος ΧΥΤΑ θα επεκτείνεται σε τμήμα των υφιστάμενων κυττάρων της Α’ Φάσης και των κυττάρων Β3–Β6 της Β’ Φάσης. Χωρητικότητα νέων αποθέσεων: 4.153.000 m3.

-Με την προσφορά της «Μεσόγειος» η λεκάνη θα κατασκευαστεί στο τμήμα της Γ’ Φάσης, συνολικής έκτασης 334,32 στρεμμάτων. Χωρητικότητα νέου ΧΥΤΑ: 4.244.012,58 m3.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της απόφασης του ΕΔΣΝΑ για την έγκριση του πρακτικού, που αναφέρεται στο μέλλον της εγκατάστασης της Φυλής και όπου γίνεται λόγος για «δυνατότητα επαύξησης χωρητικότητας του προτεινόμενου κυττάρου με βάση την ακριβή προτεινόμενη θέση του».

«Για την πρώτη προσφορά η επιτροπή έκρινε πως “ο προσφερόμενος σχεδιασμός παρέχει δυνατότητα επαύξησης της χωρητικότητας”! Ενώ για τη δεύτερη προσφορά η επιτροπή έκρινε πως “ο υποψήφιος αξιοποίησε μερικώς τον σχεδιασμό στο νέο γήπεδο της Γ’ Φάσης, με αποτέλεσμα να μην εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες επαύξησης χωρητικότητας”. Με άλλα λόγια, ο ΕΔΣΝΑ, πριν ακόμα ανατεθεί το έργο, σχεδιάζει και νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής!», τονίζει το «Δυτικό Μέτωπο», κάνοντας λόγο για απόλυτη επιβεβαίωση των επισημάνσεών του «πως ο σχεδιασμός αυτός δεν αφορά μόνο τα 5 επόμενα, αλλά πολλά χρόνια παραπάνω».

Το μεγαλεπήβολο σχέδιο της Περιφέρειας για τα σκουπίδια της Αττικής

Έτοιμος να κάνει μια νέα «πράσινη» αρχή στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής. Σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε διεξοδικά στους άξονες, στις δράσεις και στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του σχεδίου της Περιφέρειας υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πρώτη πολιτική προτεραιότητα η υιοθέτηση ενός σύγχρονου, φιλικού στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία συστήματος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, που θα δίνει έμφαση στην ανακύκλωση. “Κηρύξαμε το 2020, έτος ανακύκλωσης της Αττικής και στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάμε από τη χρονιά αυτή, να εφαρμόζουμε ένα σχέδιο επιθετικής ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή, ώστε να είμαστε σε θέση ως το 2025, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχέδιο έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια μας με σύγχρονο τρόπο, χωρίς να τα θάβουμε χωρίς επεξεργασία ούτε στη Φυλή, ούτε πουθενά αλλού στην Αττική” επισήμανε.

Το ευρωπαϊκό παράδειγμα

“Να κλείσεις τα αυτιά σου στους εραστές της ακινησίας, σε αυτούς που δεν θέλουν να γίνει τίποτε. Αυτό που χρειάζεται είναι να ξεφύγουμε από τη σφαίρα του λαϊκισμού και της παραδοξολογίας”, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. “Το 2014 στην Αττική, για λόγους δήθεν προοδευτικής αντίληψης, ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες μονάδες και τώρα είμαστε αντιμέτωποι με τα βουνά των σκουπιδιών στη Φυλή. Αυτό είναι το κόστος του λαϊκισμού. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πάμε κόντρα στον λαϊκισμό και να ακολουθήσουμε έναν δρόμο κοινής λογικής. Θα πρέπει να γίνει ό,τι γίνεται στην Ευρώπη”.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο Παρίσι, ο κ. Χατζηδάκης είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το ευρωπαϊκό παράδειγμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς περιηγήθηκε σε δύο από τις 140 γαλλικές μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. “Κουβεντιάζουμε εδώ και χρόνια για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων και υπάρχει ιδεολογική συζήτηση. Στη Γαλλία υπάρχουν 140 τέτοιες μονάδες. Ή θα γίνουμε Ευρώπη ή δεν θα γίνουμε“, είπε χαρακτηριστικά.

«Εθνική υπόθεση»

Η διαφύλαξη της εικόνας της Αττικής, αποτελεί «εθνική υπόθεση» για τον κ. Πατούλη, ο οποίος τόνισε ότι αναγκαία προϋπόθεση για να πετύχουν οι στόχοι είναι το τετράπτυχο Ειλικρίνεια-Συνεργασία-Ρεαλιστικό Σχέδιο–Υπευθυνότητα και Συνέπεια. Η νέα Διοίκηση της Περιφέρειας, ανέφερε ο κ. Πατούλης, τον Σεπτέμβριο του 2019 παρέλαβε:

• Έναν ΠΕΣΔΑ, που προβλέπει στόχους, οι οποίοι δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν καθώς είναι μόνο στα χαρτιά.

• Σε λειτουργία τη Φυλή -το μεγαλύτερο ανοικτό ΧΥΤΑ στην Ευρώπη- όπου θάβονται ετησίως πάνω από 1,6 εκ. τόνοι ανεπεξέργαστων απορριμμάτων και έχει ελάχιστο χρόνο ζωής.

• Έναν ΧΥΤΥ, στο Γραμματικό, κατασκευασμένο χωρίς να έχει γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του και χωρίς να έχει κατασκευαστεί η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

• Ένα σύστημα διαλογής στην πηγή ανεπαρκές και τεχνολογικά ξεπερασμένα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Βασικές προτεραιότητες

To σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για μία βιώσιμη και ρεαλιστική λύση στο ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει ορίζοντα τις επόμενες γενιές, όχι τις επόμενες εκλογές, τόνισε ο κ. Πατούλης.

Βασίζεται σε 6 προτεραιότητες:

• Άμεση αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.

• Καθολική Κλιμακωτή Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής, στην Πηγή.

• Διατήρηση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής για όσο διάστημα απαιτηθεί, μέχρι να δημιουργηθούν οι νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

• Κατασκευή και λειτουργία 3 νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.

• Κατασκευή νέων «πράσινων» μονάδων διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των φυτικών υπολειμμάτων, οι οποίες μπορεί να γίνουν εντός των τριών νέων ΜΕΑ που θα κατασκευαστούν, αλλά και σε άλλες περιοχές ώστε να υπάρξει μια δικαιότερη και περιβαλλοντικά ορθότερη κατανομή του βάρους της διαχείρισης .

• Αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κατασκευή και λειτουργία των νέων ΜΕΑ.

8+1 βασικές δράσεις

1. Βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης και ως το τέλος Μαρτίου θα υπάρχει ανάδοχος, η μελέτη για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ώστε να προσαρμοστεί στις νέες Οδηγίες της Ε.Ε.

2. Θα υποστηριχθούν με πόρους άνω του 1,3 εκ. ευρώ, με την τεχνική βοήθεια του ΠΕΠ Αττικής οι Δήμοι προκειμένου να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των τοπικών τους σχεδίων και να υπάρξει πρόβλεψη για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Ήδη τέθηκε σε λειτουργία στον ΕΔΣΝΑ ένα γραφείο υποστήριξης, help desk, για την στήριξη των δήμων στη διαδικασία επικαιροποίησης των σχεδίων τους.

3. Ενισχύεται το δίκτυο καφέ κάδων των Δήμων, με εισαγωγή του καφέ κάδου σε όσους δεν διαθέτουν σήμερα. Προωθείται η επέκταση και βελτίωση του μπλε κάδου αλλά και του συστήματος της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.

4. Προμήθεια σταδιακά από σήμερα ως τον Ιούνιο, 80 νέων απορριμματοφόρων και 9.000 καφέ κάδων που θα δοθούν στους Δήμους για τη στοχευμένη και στοχοθετημένη συλλογή βιοαποβλήτων.

5. Δρομολογείται εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, για την ευαισθητοποίηση και συντονισμένη ενεργοποίησή τους στην ανακύκλωση.

6. Δημιουργείται Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης, ώστε οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν τους στόχους, τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα όλων όσον αφορά την ανακύκλωση και τη συλλογή των βιοαποβλήτων.

7. Δίνεται βάρος στην ανακύκλωση των συσκευασιών. Σταδιακά το 2020-2021 θα διατεθούν μέσω του ΕΔΣΝΑ και σε συνεργασία με τους Δήμους, 1.000 γωνιές ανακύκλωσης σε στοχευμένα σημεία, όπως Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Αθλητικούς Χώρους, Εκκλησίες, κλπ.

8. Επιπρόσθετα θα παραληφθούν σταδιακά ως το τέλος Μαΐου τα 60 φορτηγά που θα λειτουργούν ως κινητά πράσινα σημεία, τα οποία προμηθεύτηκε ο ΕΔΣΝΑ και θα  χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

9. Δρομολογείται προμήθεια νέου εξοπλισμού από τον ΕΔΣΝΑ, τον οποίο θα διατεθεί στους Δήμους για να βελτιώσουν την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων τους.

«Το τέλος του ΧΥΤΑ Φυλής»

Μπαίνει τέλος στη λειτουργία της Φυλής ως ΧΥΤΑ με προτεραιότητα: Την κατασκευή τριών νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα στη Φυλή. Του Πειραιά στο Σχιστό. Και της Βορειοανατολικής Αττικής στο Γραμματικό. Την άμεση αναβάθμιση του ΕΜΑ Λιοσίων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται την αυξημένη ποσότητα βιοαποβλήτων που θα κατευθύνονται εκεί.

Τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, καταρχήν εντός του χώρου που θα δημιουργηθούν οι νέες Μονάδες Επεξεργασίας. Αλλά και νέων ΜΕΒΑ σε κατάλληλους χώρους εντός της Αττικής, διαδημοτικών όπου είναι δυνατόν, που θα μπορούν να φιλοξενήσουν αυτή τη δραστηριότητα και σε συνεργασία πάντοτε με τους Δήμους. Πρώτον, η Φυλή θα πάψει να λειτουργεί ως ΧΥΤΑ για πάντα, εξήγησε ο κ. Πατούλης. “Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, η περιοχή θα απαλλαγεί οριστικά από την ανοικτή χωματερή. Δεσμεύομαι προσωπικά γι’ αυτό. Δεύτερον, δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ στο Γραμματικό ΧΥΤΑ , όπως αυτός της Φυλής. Αυτός ήταν ο αρχικός προγραμματισμός, ο οποίος όμως δεν ισχύει πλέον. Η παραπληροφόρηση ότι στο Γραμματικό θα λειτουργήσει μια νέα Φυλή πρέπει να τελειώνει. Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι δεν θα γίνει χωματερή στο Γραμματικό. Εκεί θα κατασκευαστεί μια σύγχρονη, ευρωπαϊκών προδιαγραφών πράσινη εγκατάσταση επεξεργασίας των απορριμμάτων, που θα προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή κι όχι από όλη την Αττική. Τρίτον, για τη δική μας Διοίκηση, δεν υφίσταται ζήτημα αξιοποίησης των παλιών λατομείων ως ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Τελεία και παύλα. Αυτές είναι σκέψεις του παρελθόντος. Όχι οι προθέσεις της δικής μας διοίκησης”.

Η χρηματική ενίσχυση

Συνεισφορά στην εντατικοποίηση της Διαλογής στην Πηγή με χρηματοδότηση για επιπλέον καφέ κάδους και οχήματα αποκομιδής, γωνιές ανακύκλωσης καθώς και Πράσινα Σημεία με χρηματοδότηση 150 εκ €. Χρηματοδότηση του 50% του κεφαλαίου επένδυσης των μονάδων επεξεργασίας που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ, καθώς και του κεφαλαίου των μικρότερων μονάδων, με 250 εκατ. €. Η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος εκτιμάται σε 500 εκ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 2.000 άμεσες και 10.000 έμμεσες νέες πράσινες θέσεις εργασίας.

«Ρεαλιστικό σχέδιο» λέει το ΥΠΕΣ

Όσο για τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, χαρακτήρισε το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής, ρεαλιστικό και καινοτόμο. «Πιστεύω ότι στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι όλοι μαζί δώσαμε τη μάχη και την κερδίσαμε» σημείωσε προσθέτοντας: «Εύχομαι το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής να γίνει πράξη με ταχύτατους ρυθμούς. Όλοι θα βάλουμε πλάτη προκειμένου να δώσουμε βιώσιμη λύση σ΄ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα για χρόνια».

Το χρονοδιάγραμμα 
Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του ΕΜΑ Λιοσίων. Η πράσινη ΜΕΑ Γραμματικού θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Μάιο με προοπτική ολοκλήρωσης το 2025. Η ΜΕΑ Κεντρικού Τομέα, δηλαδή η ΜΕΑ της Φυλής, θα εκτελεστεί ως έργο ΣΔΙΤ, με αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το έργο πέρασε πριν από μερικές ημέρες από τη διυπουργική Επιτροπή.  Έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025. Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία για τη ΜΕΑ Πειραιά στο Σχιστό. Το έργο θα γίνει με ΣΔΙΤ, το οποίο εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου είναι εντός του 2025.

Αλλάζουν όλα με χρηματοδότηση από την ΕΕ

Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται να κινείται το σχέδιο της Κυβέρνησης για τα σκουπίδια και την ανακύκλωση.

Κατά την παρουσίαση, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο-τομή, με το οποίο η Ελλάδα επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος δεκαετιών στη διαχείριση αποβλήτων. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι η ανακύκλωση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Με το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση, το ΥΠΕΝ υποστηρίζει ότι:

• Τα απόβλητα συσκευασιών θα συλλέγονται πλέον χωριστά (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί)

• Δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή «πληρώνω όσο πετάω»)

• Επιβάλλονται υψηλότερα τέλη ταφής στους δήμους που οδηγούν τα απόβλητά τους στην ταφή, με στόχο να αλλάξει αυτή η πρακτική

• Όλα τα νέα κτίρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής αποβλήτων για 4 χωριστά ρεύματα

• Μεταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις επιχειρήσεις που τα προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους

Στην πραγματικότητα, όπως γνωρίζουν πολύ καλά όλοι οι πολιτικοί, τα κόμματα και οι αυτοδιοικητικοί που θήτευσαν στη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια, όλος ο σχεδιασμός για τη διαχείριση αποβλήτων και σχεδόν κάθε έργο – τουλάχιστον υποδομών, αλλά και πολλά εξοπλισμού, όπως και σχετικές μελέτες – τα τελευταία 30 χρόνια έχουν συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

Και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση – και ειδικά η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) αλλά και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENVI) της ΕΕ – που πιέζουν για την γρηγορότερη, ορθολογική και «πράσινη» μεταστροφή της Ελλάδας που βασίζονταν επί δεκαετίες – και ακόμη το κάνει σε μερικές περιοχές – στην άναρχη ταφή των αστικών αποβλήτων, των σκουπιδιών που παράγουμε όλοι στις πόλεις και τα χωριά μας στην καθημερινότητα. Αλλά και για την αποκατάσταση των παλαιών, παράνομων χωματερών…Όλες σχεδόν οι δομές διαχείρισης αποβλήτων όπως τα εργοστάσια διαλογής, επεξεργασίας  και ανακύκλωσης, οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ), οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ), και άλλες πολλές δράσεις, έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Μάλιστα, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με το θέμα των αποβλήτων, η ΕΕ επέλεξε να σταματήσει να χρηματοδοτεί την επόμενη περίοδο τέτοια βασικά έργα διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων, καθώς ολοκληρώνεται ένα πολυετές πλάνο που είχαν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, το 2023, με το πέρας του τρέχοντος ΕΣΠΑ, για να φτιάξουν τέτοιες υποδομές. Όμως εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται στη νέα προγραμματική περίοδο οι δράσεις που προωθούν πραγματικά την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και καινοτόμες δράσεις στα απόβλητα.

Τι θα γίνει με τα έργα αποβλήτων στο νέο ΕΣΠΑ;

Ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας, ρωτήθηκαν μεταξύ άλλων κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, τι έργα ή δράσεις αποβλήτων, ανακύκλωσης, κυκλικής οικονομίας προβλέπει ή σχεδιάζει το ΥΠΕΝ να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και στο νέο ΕΣΠΑ, δεδομένου μάλιστα ότι στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, θα υπάρχει και πάλι ξεχωριστό επιχειρησιακό πρόγραμμα για το περιβάλλον.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης δεν θέλησε να τοποθετηθεί ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης. Άλλωστε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υπάρχουν ακόμη ενδοκυβερνητικές συζητήσεις για την τελική λίστα έργων που θα υποβληθεί στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων διαβεβαίωσε, απαντώντας πως «σε ότι αφορά το νέο το νέο ΕΣΠΑ βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρή συζήτηση με την DG REGIO, η οποία θα χρηματοδοτήσει τις σχετικές υποδομές.». Παρότι δεν θέλησε να δώσει ακριβή στοιχεία, προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Γραφάκο «τώρα συντάσσονται οι περιφερειακοί σχεδιασμοί από τις περιφέρειες, από τους ΦΟΔΣΑ». Τόνισε μάλιστα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση ως γεγονός πολύ σημαντικό, ότι «σε συνεργασία με την DG REGIO, έχει συνταχθεί και ο οδηγός για κάθε περιφέρεια που θα κάνει τον ΠΕΣΔΑ», εννοώντας τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Και πρόσθεσε πως είναι «ο οδηγός αυτός που φέρνει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποτελεί τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των αναγκαίων υποδομών στην επόμενη προγραμματική περίοδο». Αυτό είναι όντως κάτι πολύ σημαντικό, καθώς διάφορα έργα που σχεδιάσθηκαν στο παρελθόν ανά την Ελλάδα αμφισβητήθηκαν έντονα από την Κομισιόν. Για παράδειγμα, από  τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να χρηματοδοτήσει το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο επειδή δεν είναι σύμφωνο με τις νέες κοινοτικές οδηγίες και κατευθύνσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ προσπάθησε να απαντήσει και στους φόβους που υπάρχουν ότι δεν θα ολοκληρωθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έργα και θα χαθούν κονδύλια από το τρέχον ΕΣΠΑ αναφέροντας, ειδικά για τα απορρίμματα ότι «θεωρούμε ότι θα υπάρχει μεταφορά των πόρων που δεν θα προλάβουμε για κάποια συγκεκριμένα έργα διαχείρισης αποβλήτων – έχει εξασφαλιστεί αυτό», εννοώντας ότι θα περάσουν στο νέο ΕΣΠΑ.

Το σημείο όμως που αξίζει ειδικής αναφοράς, ώστε να προετοιμαστούν οι δήμοι όλης της χώρας και οι περιφέρειες, είναι η διαβεβαίωση που έδωσε ο κ. Γραφάκος, όσον αφορά το νέο ΕΣΠΑ, πως παρότι τα παλαιού είδους έργα δεν θα τυγχάνουν χρηματοδότησης, «θα υπάρξει πλήρης χρηματοδότηση υποδομών ανακύκλωσης όμως». Και πρόσθεσε πως «στην ανακύκλωση, μη ξεχνάμε, μιλάμε και για τα βιοαπόβλητα. Άρα, μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, μονάδες και υποδομές για συλλογή και ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών προφανώς και χρηματοδοτούνται» στη νέα προγραμματική περίοδο. Με το δεδομένο ότι αυτήν την περίοδο οριστικοποιούνται οι περιφερειακοί σχεδιασμοί διαχείρισης αποβλήτων και με δεδομένη την πρόθεση της Κομισιόν να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ τους πρώτους μήνες του 2021 παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες λόγω κορωνοιού, όπως διαβεβαίωσε πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της EURegionsWeek, από την DG REGIO ο Παναγιώτης Πανταζάτος, υπεύθυνος για την Ελλάδα, ανοίγει ο δρόμος για τους ΟΤΑ όλης της χώρας να ετοιμάσουν και να ωριμάσουν τα έργα που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν αλλά και να σχεδιάσουν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων στην περιοχή τους.

 

ΣΔΙΤ για Φυλή και Σχιστό

Στο μεταξύ, 2 νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 640 εκατ. ευρώ, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ενέκρινε τις προηγούμενες ημέρες η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Η επιτροπή συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση, παρουσία του υπουργού, Άδωνι Γεωργιάδη.

Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα εξής:

1.«Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών», στην περιοχή της Φυλής.

Το έργο καλύπτει περίοδο έως 30 ετών, εκ των οποίων 3 έτη εκτιμάται ότι αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και 27 στην περίοδο λειτουργίας και

2.«Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων», στην περιοχή του Σχιστού. Αυτό το έργο καλύπτει περίοδο έως 29 ετών, από τα οποία τα 2 έτη εκτιμάται ότι αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα 27 στην περίοδο λειτουργίας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΝ: «Από την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής της περιοχής αναφοράς. Ως εκ τούτου, η κατασκευή σωστά οργανωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της περιφέρειας κρίνεται, τουλάχιστον, κρίσιμη και επείγουσα. Η αναγκαιότητα υλοποίησης των έργων προκύπτει από την εφαρμογή των γενικών και ειδικών κανόνων που πρέπει να τηρούνται στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην εθνική νομοθεσία και αφορούν στη μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων, στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και στη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων».

Αντιδράσεις

Η απόφαση, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία του ευρύτερου Πειραιά. Συλλογικότητες και φορείς της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά δηλώνουν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους στα σχέδια για περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχή. Αντίστοιχες διαμαρτυρίες υπάρχουν και στην Δυτική Αττική για την πολύπαθη περιοχή της Φυλής.

reportaz_skoupidia

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ