Εφημερίδα Κοινωνική

Φ.Μπακαδήμα: «Τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι στο εργοτάξιο της ΟΛΠ-Cosco στην περιοχή Κερατσινίου-Δραπετσώνας;»

 Breaking News

Φ.Μπακαδήμα: «Τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι στο εργοτάξιο της ΟΛΠ-Cosco στην περιοχή Κερατσινίου-Δραπετσώνας;»
25 Νοεμβρίου 2020

Με Ερώτησή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η βουλευτής Β΄Πειραιά με το ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα ζητά να πληροφορηθεί αν «Τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι στο εργοτάξιο της ΟΛΠ-Cosco στην περιοχή Κερατσινίου-Δραπετσώνας».

Η Ερώτηση της Φ.Μπακαδήμα έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της τελευταίας, από 06/05/2020, ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων αναφορικά με την αναστολή των έργων στην Πειραϊκή (Α.Π. 299/6230) και μετά από πλήθος καταγγελιών κατοίκων στην περιοχή του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας αναφορικά με τα έργα που πραγματοποιούνται εκεί από την Cosco και αφορούν στην κατασκευή νέας αποθήκης στην περιοχή πρώην ΟΔΔΥ, πενταώροφου κτηρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στον προβλήτα Ηρακλέους, καθώς και υπόγειας οδικής σύνδεσης σταθμού διακίνησης με πρώην χώρο ΟΔΔΥ, το θέμα τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που έχει εγκρίνει, το Μάιο του 2020, μονάχα η Περιφέρεια καθίσταται μείζον, καθώς το Υπουργείο ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση ή έγκριση με βάση τις εισηγήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
Θυμίζουμε, η εγκεκριμένη από την Περιφέρεια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ορίζει τα κάτωθι:
«Θόρυβος – Αέριοι Ρύποι
59. Όλες οι θορυβογόνες εργασίες να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 60. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχομονωτικά μέτρα, όπως κινητά ηχοφράγματα, απαγόρευση εργασιών εντός ωρών κοινής ησυχίας, σύνταξη μελέτης διέλευσης των φορτηγών μεταφοράς εντός κατοικημένων περιοχών κλπ.
61. Συχνή και περιοδική συντήρηση όλων των μηχανημάτων κατασκευής από ειδικευμένο προσωπικό. Τα μηχανήματα κατασκευής θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων και θορύβου.
62. Η εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος του εξοπλισμού των μηχανημάτων του εργοταξίου να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη στάθμη ακουστικής ισχύος που ορίζεται με την ΚΥΑ 37393/2028/ΦΕΚ 1418 ΤΕΥΧΟΣ Β/2003 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΗΠ9272/471/2007(ΦΕΚ/Β ́/286/2-3-2007).
63. Τα μηχανήματα κατασκευής να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές θορύβου και αέριων ρύπων (ΥΑ 37353/2375/2007 (ΦΕΚ543/Β ́/07), ΥΑ30408/1491/2003 (ΦΕΚ1054/Β ́/29-7-2003), ΥΑ 10689/523/2002 (ΦΕΚ408/Β ́/4-4-2002)
64. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του, πρόχειρα ηχοπετάσματα. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65dB(A).
Αιωρούμενα
65. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων (στις πηγές εκπομπής) με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται αφενός μεν η σπατάλη νερού, αφετέρου δε να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας εκπλυμάτων. Συστηματική διαβροχή των αδρανών υλικών με μόνιμα ή μεταφερόμενα συστήματα διαβροχής (υδροφόρες) κατά την ξηρή περίοδο του έτους. Κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς με κατάλληλο κάλυμμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη στρωμένες επιφάνειες. Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον μένουν επί
τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση.
66. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι αποθέσεις ή αποσπάσεις υλικών σε/ από σωρούς. Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς θα πρέπει να γίνεται από το ελάχιστο δυνατό ύψος (ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα). Οι σωροί δεν θα πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο των 3μ.»
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Πειραιά διατυπώθηκε ξεκάθαρα αντίθεση αναφορικά με τα πεπραγμένα των Κινέζων στον Πειραιά και τέθηκε και το ζήτημα της άμεσης διακοπής της διέλευσης των φορτηγών που μεταφέρουν τα μπάζα από τις εργασίες ανάπτυξης της νέας βάσης κρουαζιέρας μέσα από τους δρόμους της πόλης,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Γίνονται έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση της ΜΠΕ που έχει εγκρίνει η Περιφέρεια στα εργοτάξια της ΟΛΠ-Cosco;
2. Αν γίνονται έλεγχοι, πόσο συχνά γίνονται και τι παρατυπίες έχουν-αν έχουν-διαπιστωθεί;
3. Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος στην περιοχή Κερατσινίου-Δραπετσώνας και ποιο το πόρισμα;
4. Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η διαδικασία έγκρισης των ΜΠΕ και ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) από την Κυβέρνηση, όπως ορίζει η σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημόσιου και ΟΛΠ-Cosco, ενώ τα έργα συνεχίζονται κανονικά»;


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ