Εφημερίδα Κοινωνική

Αλλαγές στο Κυριακάτικο παζάρι του Σχιστού

 Breaking News

Αλλαγές στο Κυριακάτικο παζάρι του Σχιστού
25 Οκτωβρίου 2020
Με την με αριθ. Απόφ. 50/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος εγκρίθηκε ο νέος κανονισμός λειτουργίας της
Κυριακάτικης Αγορά Σχιστού (Παζάρι). Σύμφωνα με το Άρθρο 5ο «Χώρος λειτουργίας – Αριθμός Θέσεων» οι θέσεις
μήκους 4 μέτρων ορίζονται ως 283 ενώκατόπιν υπόδειξης και της αστυνομίας τελικά διαμορφώθηκε στις 258.
Στις ανωτέρω συνολικές 4μετρες θέσεις περιλαμβάνονται 5 θέσεις καντινών που κατέχουν 8 μέτρα. Οι υπόλοιπες
θέσεις που παραμένουν σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ είναι 248 4μετρες θέσεις.Το παλαιό
διάγραμμα της Κυριακάτικης αγοράς προέβλεπε 376 θέσεις. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους
πωλητές που έχουν εν ισχύ υφιστάμενη άδεια, οι άδειες που θα εκδοθούν θα ισχύουν έως τη συνταξιοδότηση τους.
Οι άδειες που θα εκδοθούν από την υπηρεσία είναι δύο, μία η άδεια άσκησης υπαίθριουεμπορίου για την
Κυριακάτικη αγορά και μία για την κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου. Και οι δύο άδειες αυτές αναφέρουν
τον αριθμό θέσης των δικαιούχων πωλητών. Δεδομένου της εν μέρει αλλαγής της χωροθέτησης του
τοπογραφικούδιαγράμματος της αγοράς και της σημαντικής μείωσης των θέσεων των πωλητώνδεν δύναται να δοθούν
οι υφιστάμενες άδειες στους πωλητές στην θέση που κατείχαν. Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει κλήρωση
για τις νέες θέσεις που θακαταλάβουν οι πωλητές με υφιστάμενες άδειες και δικαίωμα ισχύς τους
ως συνταξιοδότηση (παρ.6 άρθρο 38 Ν.4497/17). κλήρωση θα εξαιρεθούν οι πέντε 8μετρες θέσεις των καντινών.
Για την διενέργεια της κλήρωσης απαιτείται απόφαση του Δ.Σ που θα ορίζει τηνεπιτροπή που θα διενεργήσει την διαδικασία
της κλήρωσης. Η επιτροπή προτείνεται να είναι 7 μελής και να αποτελείται από 5 εκπροσώπους της επιτροπής του Παζαριού
και 2 υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας.

Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ