Εφημερίδα Κοινωνική

Παραλαβή από την ΚΟΔΕΠ Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του Covid-19

Παραλαβή από την ΚΟΔΕΠ Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του Covid-19
22 Σεπτεμβρίου 2020

Στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – SocialInnovationPiraeus» ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από την ΚΟΔΕΠ Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του Covid-19.

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας αφορούν το προσωπικό και τους ωφελούμενους της ΚΟΔΕΠ, και ειδικότερα για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών στις ακόλουθες εγκαταστάσεις: γραφεία της ΚΟΔΕΠ, Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη», Ξενώνας Αστέγων «Ανακούφιση».

Η προμήθεια διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2: «Παρεμβάσεις υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων αναγκών» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – SocialInnovationPiraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – SocialInnovationPiraeus»

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ