Εφημερίδα Κοινωνική

Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
02 Ιουνίου 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΊΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ ΈΦΕΡΕ Η ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΕ ΕΝΕΡΓΆ Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΊΟΥ ΣΧΟΛΉΣ ΠΕΙΡΑΙΆ.

Διαβάστε αναλυτικά τι δηλώνει ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά:

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε  ότι στο τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”, έχουν επέλθει ορισμένες ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ, ΣΕ ΆΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟ ΘΕΣΜΌ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ.

Στο τελικό σχέδιο νόμου, του οποίου η συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ξεκινήσει σήμερα 1η Ιουνίου 2020, ΈΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΊ ΠΛΉΡΩΣ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΊΟΥ ΣΧΟΛΉΣ ΠΕΙΡΑΙΆ, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο αναλυτικό υπόμνημα που καταθέσαμε στο Υπουργείο Παιδείας ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΊΟΥ και προωθήσαμε προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όμως παρά τις αλλαγές που έγιναν, εξακολουθούν να μένουν ακόμη αρκετά σημαντικά ζητήματα ανοιχτά ενώ δεν δίνονται λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα ουσίας που αναδείξαμε και θα επισημάνουμε στη συνέχεια. Η πλέον σημαντική αλλαγή αφορά στην απόσυρση ΤΗΣ ΔΙΆΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 18, ΒΆΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ ΕΠΙΒΆΛΛΟΝΤΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΈΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΎ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΛΥΚΕΊΟΥ για τους μαθητές του Προτύπου Γυμνασίου. Οι αχρείαστες αυτές εξετάσεις θα δημιουργούσαν σημαντικά προβλήματα στους μαθητές και τις οικογένειες τους, αποδομώντας τον υπερτοπικό χαρακτήρα των Προτύπων Σχολείων, ενισχύοντας την παραπαιδεία και καθιστώντας τα σχολεία αυτά διαρκή εξεταστικά κέντρα.

Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ΤΗΝ ΆΨΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΌΓΟΥΣ ΓΟΝΈΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΌΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΎΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΊΟΥ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΊΟΥ ΣΧΟΛΉΣ ΠΕΙΡΑΙΆ. Κινηθήκαμε συντεταγμένα και με απόλυτη σύμπνοια για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη και να κινητοποιήσουμε έγκαιρα και άμεσα όλες εκείνες τις δυνάμεις που θα βοηθούσαν στην αλλαγή του σχεδίου νόμου.

ΘΑ ΘΈΛΑΜΕ ΜΆΛΙΣΤΑ ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΟΎΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΌΓΟΥΣ ΓΟΝΈΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΉΘΟΣ ΠΟΥ ΕΠΈΔΕΙΞΑΝ ΔΙΌΤΙ παρότι τους προτάθηκε μεταβατική διάταξη που εξασφάλιζε ότι τωρινοί μαθητές όλων των τάξεων του Προτύπου Γυμνασίου θα μπορούσαν να εγγραφούν χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο, εκείνοι αρνήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εξέλιξη των Προτύπων Σχολείων. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή, η οποία αποτελούσε και πάγιο αίτημα μας αφορούσε την τροποποίηση του άρθρου 22  που αφορά το Συμβούλιο Στήριξης Σχολείου. Σε αυτό σύμφωνα με την αρχική διατύπωση θα συμμετέχουν δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας κατά προτίμηση απόφοιτοι του σχολείου. Με την τροποποίηση της παραγράφου 1, σημείο δ, υιοθετήθηκε πλήρως Η ΘΈΣΗ ΜΑΣ ΤΑ ΜΈΛΗ ΑΥΤΆ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΛΏΣ ΑΠΌΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΜΈΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΤΟΥ. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο θεσμικός ρόλος των Συλλόγων  Αποφοίτων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, διότι δύο ενεργά μέλη του σωματείου θα συμμετέχουν σε ένα σημαντικό θεσμικό όργανο των Σχολείων.

Παράλληλα επιβεβαιώνεται στην παράγραφο β ότι … «ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΣΥΝΕΡΓΆΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΎΛΛΟΓΟ ΓΟΝΈΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. Ή ΠΕΙ.Σ., ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΌΔΙΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΎΣ ΦΟΡΕΊΣ, ΙΔΊΩΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΠΌΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΊΑ. Μία ακόμη βελτίωση αφορά στην αξιολόγηση του υπηρεσιακού έργου των εκπαιδευτικών, η οποία δεν θα γίνεται μόνο από τον Διευθυντή αλλά και από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. Είχαμε τονίσει στις θέσεις που αποστείλαμε ΌΤΙ Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉΣ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑ ΜΌΝΟ ΠΡΌΣΩΠΟ, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος της μεροληψίας.

Τα σημαντικότερα από τα ζητήματα που μένουν ακόμη ανοιχτά και κρίνουμε απαραίτητο να δοθούν λύσεις είναι :

* Η ΈΛΛΕΙΨΗ ΚΙΝΉΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΆΞΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΆ ΣΧΟΛΕΊΑ. Δεν φαίνεται

να υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα (μοριοδότηση για επιλογή σε θέσεις ευθύνης, διαχείριση ωραρίου, θέσπιση υπερωριών) για τους εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων που θα επιλέξουν και θα επιλεγούν να διδάξουν σε αυτά τα σχολεία, παρότι είναι εμφανής ο αυξημένος και πολυεπίπεδος φόρτος εργασίας τους.

* ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΔΕΝ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΊΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΉΡΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΜΕΤΡΉΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΙΜΑ, και δεν είναι αμφίδρομη.

* ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΟΝΤΑΙ ΝΈΕΣ ΚΑΙ ΑΠΤΈΣ ΠΗΓΈΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ αυτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες τους.

* ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΎΕΤΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΉ ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΣΧΟΛΕΊΟΥ, ώστε να συμβάλλει και αυτή στην βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου (π.χ δημιουργία Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μονάδα Συμβουλευτικής Υποστήριξης κ.α, ύπαρξη Γραμματέα Σχολείου κ.α) Όπως είχαμε αναφέρει και στο υπόμνημα μας, στο νέο προτεινόμενο πλαίσιο Η ΑΡΙΣΤΕΊΑ ΚΑΙ Η ΕΠΊΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΚΥΡΊΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ, ενώ φαίνεται να επαναλαμβάνεται το ολίσθημα των προηγούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, βάσει των οποίων οι μόνες διαφορές των Προτύπων και  Πειραματικών Σχολείων είναι ο διαφορετικός τρόπος εισαγωγής (εξετάσεις και κλήρωση) που προσδιορίζει ουσιαστικά και τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού.

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΙΩΝΙΔΕΊΟΥ ΣΧΟΛΉΣ ΠΕΙΡΑΙΆ θα συνεχίσει με συνέπεια να δίνει τον αγώνα για την αναβάθμιση του καλού δημόσιου σχολείου και θα συμπορευθεί με όλους τους φορείς, συλλόγους και πρόσωπα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Ο θεσμός των Προτύπων Σχολείων είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς και μέσα για την επίτευξη αυτής της αναβάθμισης. Για να συμβεί όμως αυτό και να επιτελέσει ο θεσμός τον ρόλο του απαιτούνται τολμηρές αλλαγές και δύσκολες αλλά ουσιώδεις αποφάσεις, τις οποίες ελπίζουμε να δούμε σε επόμενα, μελλοντικά νομοθετήματα.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ