Εφημερίδα Κοινωνική

Η ΕΠΣΠ θα συνεδριάσει με τα μέλη της για τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο

Η ΕΠΣΠ θα συνεδριάσει με τα μέλη της για τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο
05 Μαΐου 2020

*Την Πέμπτη 7 Μαΐου και ώρα 20.00 η Εκτελεστική Επιτροπή θα συνεδριάσει (τηλεδιάσκεψη) προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των μελών της, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ποδοσφαίρου και τις επιπτώσεις και στα τοπικά πρωταθλήματα (διακοπή πρωταθλημάτων κλπ.)

*Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ απέστειλε αίτημα στην ΕΠΟ αναφορικά με την απόφαση της για την ανάδειξη της Κυπελλούχου ομάδας, κατόπιν κλήρωσης, προτείνοντας ο τελικός εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες να διεξαχθεί τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτέμβρη.

Επίσης ζητήθηκε η οικονομική ενίσχυση των ερασιτεχνικών σωματείων που είναι γεγονός ότι στη νέα περίοδο θα αντιμετωπίσουν σοβαρά βιωσιμότητας.

H E.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ενημερώνει τα σωματεία, αναφορικά με τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να προβούν ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

Σαφώς τελευταία τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν λαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις, όμως σε ενδεχόμενη οικονομική ενίσχυση το σύνολο των σωματείων μας στην κατάσταση που βρίσκονται δεν θα μπορέσουν να την λάβουν.

Ενημερώνουμε λοιπόν ότι τα ερασιτεχνικά σωματεία θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία τους:

1. Βάση του νέου Αθλητικού νόμου που ισχύει από τον περασμένο Νοέμβριο, οι αρχαιρεσίες των σωματείων για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται πλέον παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου (ως εκ τούτου Δ.Σ. που εκλέχθησαν κατόπιν αρχαιρεσιών χωρίς Δικαστικό Αντιπρόσωπο δεν είναι έγκυρα)

2. Να διαθέτουν έγγραφη βεβαίωση από την περιφέρεια για την νομιμότητα τους και την θεώρηση των απαραίτητων βιβλίων τους, τα οποία μάλιστα θα πρέπει να είναι ενημερωμένα.

3. Να διαθέτουν την απαραίτητη Ειδική αθλητική Αναγνώριση της Γ.Γ.Α.

4. Να διαθέτουν την σχετική βεβαίωση από την Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος της.

5. Να είναι φορολογικά ενήμερα

6. Να διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό

Η μεγάλη πλειοψηφία των σωματείων μας, έχουν σοβαρά θέματα ως προς την νομιμότητα λειτουργίας τους , και θα πρέπει να κινηθούν ώστε να τακτοποιήσουν τα θέματα με τις εκκρεμότητές τους.

Σύντομα θα λειτουργήσει σύνδεσμος στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν, όλα όσα χρειάζονται, ώστε να ξεκινήσουν να λύνουν αυτά τα καυτά θέματα των σωματείων τους ενώ τα βασικά σημεία που θα πρέπει να προσέξουν είναι :

Α. Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο πρέπει να έχει στην κατοχή του επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, πιστοποιητικό τροποποιήσεων και την εκούσια απόφαση αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο.

Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο θα πρέπει να έχει θεωρημένα και ενημερωμένα τα κάτωθι βιβλία:

1. Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων,

2. Πρακτικό Συνεδριάσεων Δ.Σ.,

3. Βιβλίο Μητρώου Μελών,

4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας,

5. Περιουσιακών Στοιχείων,

6. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

Β. Υποχρεωτικά τα ερασιτεχνικά σωματεία παρότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να λάβουν τους σχετικούς Κωδικούς για το ΤΑΧΙS.

Το θέμα είναι σοβαρό ωστόσο, γιατί οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σωματείων σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να λάβουν φορολογικές ενημερότητες και πλέον υπάρχουν σημαντικά πρόστιμα τόσο για τα σωματεία, όσο και για τους εκπροσώπους τους.

Γ. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του σωματείου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου.

2. Αντίγραφο Καταστατικού &πιστοποιητικό τροποποιήσεων, και την εκούσια απόφαση αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο.

3. Αντίγραφο της τελευταία Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης.

4. Αντίγραφο Πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. καθώς επίσης και εκπροσώπηση αυτού.

5. Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι οι τελευταίες αρχαιρεσίες δεν προσβλήθηκαν.

6. Βεβαίωση από την Περιφέρεια ότι το σωματείο είναι νομιμότυπο και έχει θεωρημένα βιβλία.

Δ. Για την Ειδική Αθλητική αναγνώριση της Γ.Γ.Α. είτε έχει το κάθε σωματείο είτε για την απαραίτητη επικαιροποίηση στοιχείων τα σωματεία μας μπορούν να προμηθευθούν από την γραμματεία της Ένωσης την σχετική αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν.

Ε. Για την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Αρχαιρεσίες, απαιτείται αίτηση του εκάστοτε σωματείου στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.

Τέλος τα σωματεία μας μπορούν να προμηθευθούν εκ νέου από την Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ, το έντυπο που είχε εκδώσει» Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σωματείων» στον οποία αναφέρονται τα περισσότερα από τα παραπάνω, αλλά κι άλλες χρήσιμες πληροφορίες π.χ.τρόποι συγχωνεύσεων και τι ισχύει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ