Εφημερίδα Κοινωνική

Το επόμενο δημοτικό συμβούλιο Πειραιά με τηλεδιάσκεψη (όλα τα θέματα)

 Breaking News

Το επόμενο δημοτικό συμβούλιο Πειραιά με τηλεδιάσκεψη (όλα τα θέματα)
13 Απριλίου 2020

Στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει δια τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, τη M. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 14:30, θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του ν. 25/1975 (Α΄74), στις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

2. Απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη της χρήσεως κοινόχρηστων χώρων των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αριθ. 68/20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

3. Μερική τροποποίηση της με αρ. 716/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για ρύθμιση των δόσεων που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινόχρηστων χώρων των περιπτέρων και των κουβουκλίων τους του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4257/2014, λόγω των οικονομικών δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

4. Έγκριση μη καταβολής αναλογικών οφειλών για τις Κυριακές που δεν λειτουργεί η Κυριακάτικη Αγορά λόγω περιοριστικών μέτρων.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

5. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Μπουρδάκου Κυριακή

6. Έγκριση του αιτήματος της «ΠΕΡΣΕΥΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ», για προσωρινή δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί των πεζοδρομίων των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 9 και Ελευθερίου Βενιζέλου1 (Ν. Φάληρο), όπως εκπροσωπείται νομίμως.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

7. Τροποποίηση-διόρθωση της υπ’ αριθμ. 63/17-02-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά που αφορά στην παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΚΖ 6751 αυτοκίνητο ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που εσφαλμένως ανεγράφη ως ΙΚΖ 6751 επί της εν λόγω Απόφασης, ενώ πρόκειται για την παραχώρηση μίας (1) θέσεως στάθμευσης για το υπ’ αριθμ ΖΚΖ 6751 όχημα επί της οδού Τριπόλεως έναντι του αριθμού 24Α.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ