Εφημερίδα Κοινωνική

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…
20 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Προκήρυξη για την πρόσληψη εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους», περιόδου 2019 – 2020 έβγαλε ο δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Αιτήσεις δεκτές από 20/11/2019 έως 29/11/2019.

Δαπάνη για αντιολισθηρά οδοστρώματα

Σε λήψη απόφασης για: α)έγκριση τευχών μελέτης β)καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ)έγκριση των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα (έτους 2019)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ» προχώρησε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Κορυδαλλού.

Μόνιμο προσωπικό σε ανταποδοτικές υπηρεσίες

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων (22) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα οι οποίοι θα προκύψουν από με την αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Αντιπλημμυρικά στο Πέραμα

Η STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. θα πάρει το ποσό των 77.595,15 € πλέον Φ.Π.Α. για το έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» στο Δήμο Περάματος.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων δημοτικών κτισμάτων

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γιώργος Παναγόπουλος αποφάσισε τη διενέργεια απευθείας ανάθεσης για την παροχής υπηρεσίας «Τακτοποίηση αυθαιρέτων δημοτικών κτισμάτων κ.τ.λ. της Δ Εν. Σαλαμίνας», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με Φ.Π.Α. 9.920,00 €. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προαναφερόμενης παροχής υπηρεσίας περιγράφονται σε σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύσταση Συνδέσμου Δήμων Αλίμου και Γλυφάδας

Συστήνεται Σύνδεσμος Δήμων (Ν.Π.Δ.Δ.) του άρθρου 245 ν. 3463/2006 με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου (Συ.Δ.Μη.Π.)». Στον σύνδεσμο συμμετέχουν οι κάτωθι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας του Νότιου Τομέα Αττικής: Δήμος Γλυφάδας και Δήμος Αλίμου.Σκοπός του Συνδέσμου είναι η κοινή ανάπτυξη των Δήμων Αλίμου και Γλυφάδας, του παραλιακού μετώπου τους και της γεωγραφικής περιοχής των δύο Δήμων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, η πρόσθετη προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντός τους, λόγω της αυξημένης προσέλευσης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο παραθαλάσσιο μέτωπο των δύο Δήμων, στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και στην περιοχή της νότιας Αθήνας εν γένει, η από κοινού ανάπτυξη δράσεων και υπηρεσιών, καθώς και η μέριμνα για τη διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων από την ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πόλου στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Γλυφάδας και Αλίμου, με στόχο την ισόρροπη και ταχεία ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.Σε αυτό ορίζεται εξαμελές (6μελές) Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

• Δήμος Γλυφάδας: τρείς (3) Αντιπρόσωποι

• Δήμος Αλίμου: τρείς (3) Αντιπρόσωποι

Έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων

Η κηδεία Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώματα, καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών και Κοινοτικών συμβούλων μπορεί να γίνεται με δαπάνη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους και εγγράφεται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.Στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Γλυφάδας οικονομικού έτους 2020, έχει εγγραφεί πίστωση με την ονομασία «Έξοδα Κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων» ποσού 4.000,00 €.

Δήμος Κορυδαλλού: Η επιτροπή «παρακολούθησης» των εργασιών στα γήπεδα 

Τροποποιήθηκε η απόφαση Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» Δήμου Κορυδαλλού.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται πλέον από τις/τους:

1. Μελά Σταύρο, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως Πρόεδρο.

2. Κατσικάρη Δημήτριο, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως τακτικό μέλος.

3. Ραφαηλάκη Ειρήνη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος.

4. Κουμάτου Ευθαλία, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως τακτικό μέλος.

5. Λώνα Μιχαήλ, εκπρόσωπο του Δήμου Κορυδαλλού, ως τακτικό μέλος.


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ