Εφημερίδα Κοινωνική

Νέα στοιχεία στο φως για τα ετοιμόρροπα κτίρια – Νομολογία «ρίχνει ευθύνη» στην Πολεοδομική Υπηρεσία των Δήμων

Νέα στοιχεία στο φως για τα ετοιμόρροπα κτίρια – Νομολογία «ρίχνει ευθύνη» στην Πολεοδομική Υπηρεσία των Δήμων
23 Οκτωβρίου 2019

Μετά τις συνεχείς αναφορές της εφημερίδας μας στην ευθύνη που υπάρχει μετά την πτώση σοβάδων από ακατοίκητα ή όχι κτίρια, νέες  περιπτώσεις έρχονται στο φως. Αυτή τη φορά, ο αναγνώστης μας δικηγόρος ε.τ. κ. Ιωάννης Κλάππας, με τις νομικές του γνώσεις φωτίζει και άλλες πτυχές στο καυτό αυτό ζήτημα. Ο κ. Κλάππας μας επισημαίνει πως στις περιπτώσεις πτώσεις μερικής ή ολικής κατάρρευσης πολυώροφης οικοδομής είτε ανήκει σε έναν ή σε πολλούς, είτε υπάρχει κανονισμός είτε όχι, η αστική ευθύνη αποζημιώσεως των ζημιωθέντων βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον κύριο ή τους συγκυρίους και στην τελευταία περίπτωση, σε ολόκληρον τον καθένα τους.

Δηλαδή, οι συγκύριοι ευθύνονται παράλληλα για την ίδια ζημία που προξενεί η πτώση του κτίσματος και ανεξάρτητα από το ποσοστό συγκυριότητας έναντι του ζημιωθέντος, σε ολόκληρον ο καθένας τους. Αυτό σημαίνει ότι ο ζημιωθείς δικαιούται να αξιώσει την αποζημίωσή του, σωρευτικά, ενάγοντας τους συγκυρίους και εφόσον κάποιος από αυτούς την καταβάλει, μπορεί αναγωγικά μα την αξιώσει από τους λοιπούς. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το Δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης ανάλογα με το βαθμό πταίσματος του καθενός.

Η δουλειά των δήμων Σχετικά με την «ευθύνη των Δήμων», πρόκειται για ευθύνη που δεν περιορίζεται στην «καταγραφή των  εγκαταλελειμμένων» και στην αναζήτηση των ιδιοκτητών τους». Όπως καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες ανήκει η αρμοδιότητα του ελέγχου της επικινδυνότητας από στατική άποψη των ανεγερθέντων ή των ανεγερθεισών σε οποιονδήποτε χρόνο οικοδομών και επίσης να διατάξουν τα κατάλληλα προς άρση του κινδύνου, μέτρα.

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ