Εφημερίδα Κοινωνική

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…

Της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…
25 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δημήτρης Τσοβόλας και το Νεκροταφείο Σχιστού

Με το ποσό των 8000€ θα πληρωθεί ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Τσοβόλας για να αναλάβει την εκπροσώπηση του «Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την ίδρυση κοινού νεκροταφείου», σύμφωνα με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου. Πρόκειται για παράσταση εκ μέρους του Συνδέσμου προς στήριξη της κατηγορίας κατά των Εμφιετζόγλου ( ιδιοκτητών της Μηχανικής η οποία είχε αναλάβει την κατασκευή του έργου και που τον Δεκέμβρη του 2017 κατάσχεσε 850.000 ευρώ από το Διαδημοτικό Σύνδεσμο), στη δίκη της 8/10/2019.

Συνεργασία ΟΚΑΑ – ΠΕΣΥΔΑΠ για τα αδέσποτα

Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την περίθαλψη έως 100 αδέσποτων σκύλων στην περιοχή ευθύνης του ΟΚΑΑ ΑΕ έναντι ποσού ύψους 23.000,00 €, ανέλαβε ο ΠΕΣΥΔΑΠ, μετά την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού μεταξύ του Προέδρου του κ. Γρηγόρη Γουρδομιχάλη με την Διευθύνουσα Σύμβουλο του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ κα Στεφανία Γεωργακάκου – Κουτσονίκου. Το αντικείμενο της  παρούσας σύμβασης συνίσταται στη παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Κάδοι βιοαποβλήτων στο Αιγάλεω

Με το ποσό των 22.942,48€ πληρώθηκε η εταιρεία Χριστάκης και ΣΙΑ ΟΕ για την προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος του Δήμου Αιγάλεω. Η εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα, στοχεύει να πάει το Δήμο Αιγάλεω «ένα βήμα μπροστά» στο κομμάτι της ανακύκλωσης.

Ορκωτοί λογιστές σε ΟΛΠ και ΟΛΘ

Την Ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον έλεγχο των πληροφοριών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. σε σχέση με τον κύκλο εργασιών για τη διαχειριστική χρήση 01/01/2018-31/12/2018 αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.

Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι 18.000€. Όσο για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος; Aυτός προκύπτει από σχετικές διατάξεις των συμβάσεων παραχώρησης Παραχώρησης των ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ ΑΕ, για την εν γένει διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Βρέθηκε ανάδοχος για το αποχετευτικό της Ε’ Κοινότητας Πειραιά

Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου « κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα» ανέδειξε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Πειραιά. Πρόκειται για την εταιρεία Nexus Constructions E.E, με προσφερόμενο ποσό 111.576,36€. Η δαπάνη για το εν λόγω έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό – ανταποδοτικά. Η Nexus Constructions είναι τεχνική εταιρία με δράση στο σχεδιασμό, στη μελέτη, στην κατασκευή και γενικότερα στη διαχείριση ιδιωτικών και δημοσίων οικοδομικών έργων (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και εργοστάσια). Τα ιδρυτικά στελέχη της μετά από 15 χρόνια πετυχημένης πορείας στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής οικοδομοτεχνικών έργων συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στο χώρο εφαρμόζοντας και εξελίσσοντας την πλούσια εργοταξιακή εμπειρία τους σε σημαντικά κτιριακά έργα. Η εταιρία κατέχει πτυχίο 1ης τάξης για κατασκευές δημοσίων έργων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΚΠΑ

To Kέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) έχει ως σκοπό να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας (Π.ΣΕ.Κ.) και τη διαρκή διεξαγωγή και λειτουργία διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης. Βοηθάει στην ενίσχυση της δικτύωσης των επιχειρήσεων και ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, με έμφαση στην ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων.

Επίσης, στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης συνεργασιών και ανάληψης πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων και ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με σκοπό την αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΠΣΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας. Προσφάτως, αναρτήθηκε στη Διαύγεια, απόφαση πληρωμής αναδόχου για τη λειτουργία του ΚΕ.Κ.Π.Α. «ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΠΕ», με ποσό 22.940,00 € για την εγκατάσταση και λειτουργία της Διαδικτυακής του Πύλης. Αντίστοιχα, για το έργο:

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» δόθηκαν ως 2η εντολή πληρωμής 911.400,00 € στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ/ΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ενώ το έργο «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΑ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» – ΚΕ.Κ.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ανέλαβε η εταιρεία Μ. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ – Σ. ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ Ι.Κ.Ε. με συνολικό ποσό 905,20 €.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

Πριν αποχωρήσει η Ρένα Δούρου, υπογράφτηκε η 1η εντολή πληρωμής για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΡΕΜΑΤΩΝ της Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ με ανάδοχο την «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσό 21.026,08 €.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Κατά την ίδια λογική, πληρώθηκε και η 2η εντολή για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗ 2017-2018» με ανάδοχο την «ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΘΑΣ ΕΔΕ» και ποσό 121.200,58 €.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Ακολούθησε η πληρωμή της 1ης εντολής και πιστοποίησης του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με ανάδοχο την «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ι» και ποσό 554.112,83 €.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Με βάση τον κύκλο υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ενισχύσεις έως 55% για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους, προχώρησε η 1η εντολή πληρωμής για την εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με ποσό 62.120,68 €, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η εταιρεία ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α., & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ανήκει στον κλάδο Εμπορίου (Είδη Διατροφής).

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Πριν ένα χρόνο, με απόφασή του ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε την υποκατάσταση αναδόχου ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εργοληπτική επιχείρηση ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.), με σκοπό την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση και Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012”, αφού προηγήθηκαν περίπλοκες διαδικασίες και εισήγηση σχετικά με την πορεία και το ιστορικό του έργου. Με απόφαση λοιπόν του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, δόθηκε εντολή της 25ης πληρωμής του έργου στην «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», με ποσό 116.656,06 €.


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ