Εφημερίδα Κοινωνική

ΤΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…

ΤΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ το «ανάγνωσμα»…
11 Σεπτεμβρίου 2019

Εγγυήσεις για «καλές» εργασίες στα σχολεία

Δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση για τη 2η Μείωση εγγυήσεων του έργου «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά 2018». Για το έργο υπάρχει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 3.239,98€ και ανάδοχος είναι ο Γεώργιος Ναυπακτίτης, Αρβηλων 4 , Ζωγράφου.

Εξώδικος συμβιβασμός

Εξώδικος συμβιβασμός έγινε μεταξύ του Δήμου Πειραιά και ενός συμπολίτη μας, για ζημία που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητό του, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, στη Δ΄ Δημ. Κοινότητα, από κλαδί δένδρου που κατέπεσε επί της οροφής του, κατά τη διάρκεια διενέργειας κλαδεύσεων. Το ίδιο συνέβη και μεταξύ του Δήμου και της ΟΣΥ Α.Ε., για ζημία που υπέστη ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Ομηρίδου Σκυλίτση, στη Γ΄ Δημ. Κοινότητα, κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών πρασίνου.

Ποιοι αναλαμβάνουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη

Για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πειραιά. Ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε στην ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με διακριτικό τίτλο: «ΠΑΝΕΛ ΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ» – «ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ», της οποίας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη και η οποία προσέφερε για την πιο πάνω υπηρεσία το ποσό των 42.700 € πλέον ΦΠΑ. Η σχολή είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Συνεργάζεται με Σχολές-Ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο. Εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 70).

 Μελέτες!

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους 28.658,32 για Μελέτη ως προς την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας αποφάσισε ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.

Έρχεται διαγωνισμός για πιστοποίηση παιδικών χαρών

Ο Δήμος Πειραιά συγκροτεί τριμελή επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Προσφορών για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσίας «Εργασίες Επισκευής – Ανακατασκευής Παιδικών Χαρών και Πιστοποίηση αυτών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ορίσε ως Πρόεδρο της πιο πάνω Επιτροπής τον κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ με αναπληρωτή του τον κ. ΜΠΑΤΟΧΡΗΣΤΟ. Η θητεία της παραπάνω επιτροπής, διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προμήθεια οχημάτων στην «ΚΑΟΥΣΗΣ»

Την προμήθεια οχημάτων και την τριετή επισκευή και συντήρηση αυτών, προϋπολογισμού 1.370.100 € πλέον ΦΠΑ, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Πειραιά. Η Επιτροπή κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. της οποίας τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη. Η συνολική συμβατική δαπάνη για την πιο πάνω προμήθεια χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη. Η «ΚΑΟΥΣΗΣ» είναι εξειδικευμένη εταιρεία στην Ελλάδα, στον τομέα κατασκευής εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων. Το όνομα της είναι συνδεδεμένο με τον μεγαλύτερο στόλο απορριμματοφόρων οχημάτων, που εξυπηρετεί την καθαριότητα των περισσότερων ελληνικών πόλεων εδώ και 50 χρόνια. Έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα 8.000 απορριμματοφόρα οχήματα και 50 σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Η έδρα της εταιρείας είναι στην Ιερά Οδό 162, Αιγάλεω.

ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ: Ζητήθηκαν «πρόσθετες εγγυήσεις» από τη ΘΕΜΕΛΗ για τα έργα

Πληροφορηθήκαμε από έγγραφο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Πειραιά ανακάλεσε απόφαση που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Ακτής Κουμουνδούρου (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» προϋπολογισμού δαπάνης 4.596.774,19 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ. Ζήτησε μάλιστα από την ανάδοχο εταιρεία να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνίσει και να αποδείξει ότι έλαβε πράγματι επανορθωτικά μέτρα επαρκή για την απόδειξη της αξιοπιστίας της! Εμείς επικοινωνήσαμε με την αρμόδια αντιδήμαρχο κ. Αθηνά-Γλύκα Χαρβαλάκου, η οποία μας είπε, ότι το θέμα είναι τυπικό και γραφειοκρατικό, αφορά την πρόσθετη κατάθεση κάποιων δικαιολογητικών για τη διασφάλιση των εργασιών και δεν τίθεται θέμα «έκπτωσης».

Πήρε τη «δουλειά» η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά ενέκρινε το Πρακτικό Νο 3 για την: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανατρεπόμενων, κυλιόμενων πλαστικών 1100 λίτρων και 240 λίτρων και επικαθήμενων κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 311.600 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατοχύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την πιο πάνω προμήθεια στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ της οποίας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης βρέθηκαν πλήρη. Η συνολική συμβατική δαπάνη για την πιο πάνω προμήθεια η οποία ανέρχεται στο ποσό των 306.324 € πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους που προέρχονται από Ανταποδοτικά Τέλη. Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε. με διακριτικό τίτλο Helesi, μελετά, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Παράγει πλαστικούς κάδους απορριμμάτων όλων των χωρητικοτήτων καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα πολυαιθυλενίου όπως παλετοκιβώτια, ιχθυοκιβώτια, αρτοκιβώτια, οικιακούς κάδους απορριμμάτων, καθίσματα σταδίων κ.ά. Η έδρα του ομίλου βρίσκεται στη διεύθυνση: Πυθαγόρου 10, Τ.Κ. 2040, Λευκωσία, Κύπρος. Η έδρα της ελληνικής εταιρείας βρίσκεται στη δι-εύθυνση: Αγίου Ιωάννου 19, Τ.Κ. 25100, Αίγιο Αχαΐας. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη διεύθυνση: Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής, θέση Ντοροβατέζα, Τ.Κ. 19003.

Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού SMART CITIES στο Δήμο Πειραιά – Ποιες εταιρείες «χτύπησαν» το διαγωνισμό και ποια επικράτησε

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά ενέκρινε τα Πρακτικά Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, του διεθνούς ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων – εφαρμογές SMART CITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά» προϋπολογισμού δαπάνης 17.203.604,73 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε την προσφορά του οικονομικού φορέα ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΤΕ ΑΕ – GLOBILED M. ΕΠΕ, η τεχνική προσφορά της οποίας βαθμολογήθηκε με συνολικό βαθμό 118,50, για την επόμενη φάση του διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, με προσφορές που απορρίφθηκαν οι εταιρείες: α) GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, Β) PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Γ) RES INVEST ΙΚΕ, Δ) SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Ε) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EDISI NET ΑΕΕ, Ζ) ΜΥΡΩΝ ΑΤΕ, H) ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ENVIROFINA –ΕΛΕΜΚΑ, Θ) ΤΡΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η GLOBILED

H GlobiLED είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων

LED υψηλής τεχνολογίας, με εμπορική δραστηριότητα σε περισσότερες από 16 χώρες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Έχει υλοποιήσει πάνω από 1.700 έργα LED στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Χώρας: -Iδιωτικός Τομέας: Τράπεζες, Λιανεμπόριο, Supermarket, Eργοστάσια, Εμπορικά Κέντρα, Ξενοδοχεία, Καταστήματα, κλπ. Δημόσιος Τομέας: Δήμοι, Αεροδρόμια, Στάσεις ΜΜΕ, Μουσεία, Δημόσια Κτίρια, Νοσοκομεία, κλπ. Έδρα: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 287, Αγ. Δημήτριος.

Οι ενδιαφερόμενοι «πίσω» από καύσιμα και οι τιμές που έδωσαν

Για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων και θέρμανσης του Δήμου Πειραιά και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019 – 2020 -2021, προϋπολογισμού δαπάνης 3.230.588,60 € πλέον ΦΠΑ, αναδείχτηκαν, οι ανάδοχοι ως εξής:

Α) Για την ομάδα Α΄ Πετρέλαιο θέρμανσης (α/α συστήματος 75385), την εταιρεία ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, της οποίας η προσφορά κρίθηκε πλήρης και η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 7,16% επί της νόμιμα διαμορφούμενης Μέσης Τιμής λιανικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ.

Β) Για την ομάδα Γ΄ Πετρέλαιο κίνησης (α/α συστήματος 75387), την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, της οποίας η προσφορά κρίθηκε πλήρης και η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 1,50% επί της νόμιμα διαμορφούμενης Μέσης Τιμής Χονδρικής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του ΥΠΑΝ.

Γ) Για την ομάδα Δ΄ Λιπαντικά (α/α συστήματος 75291), την εταιρεία Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, της οποίας η προσφορά κρίθηκε πλήρης και η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 22% επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας. Η Επιτροπή κύρηξε ωστόσο, άγονο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως προς την ομάδα Β΄ Βενζίνη αμόλυβδη (α/α συστήματος 75386), για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και επέστρεψε τον φάκελο του διαγωνισμού στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ