Εφημερίδα Κοινωνική

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη
20 Σεπτεμβρίου 2019

Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26-9-2019 και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση σχεδίου 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

2. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, έτους 2019.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό συντελεστών ενιαίου ανταποδοτικού τέλους των ακινήτων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη μείωση 50% των τελών καθαριότητας, σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του κανονισμού και του Επαναπροσδιορισμού των θέσεων των Κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ», αναδόχου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

7. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ».

8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», αναδόχου εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αντικατάσταση Επικίνδυνων Τσιμεντένιων Ιστών Οδοφωτισμού», στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2017».

11. Έγκριση της με αρ. 6/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Κατασκευή 2/θέσιου νηπιαγωγείου στον αύλειο χώρο του 20ου και 25ου Δημοτικού Σχολείου στη Νίκαια».

12. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης της Διεύθυνσης Πρασίνου με αρ. Πρωτ. 40965/04-09-2019 με τίτλο: «Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη » προϋπολογισθείσας δαπάνης 94.426,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των αναγκών Νηπιακών – Βρεφικών Σταθμών και Κ.Α.Π.Η. «Κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη» του δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη». (Η τροποποίηση της μελέτης αφορά στην μείωση του προϋπολογισμού κατά 5.555,20€).

13. Εγγραφή της Δημοτικής Πινακοθήκης Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη «Κωνσταντίνος (Ντίνος) Κατσαφάνας» στο Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ΙCOM).

14. Αποδοχή και έγκριση εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Περιόδου 2019-2020.

15. Έγκριση διοργάνωσης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

16. Έγκριση της χρήσης κινητής τηλεφωνίας σχετικά με την κάλυψη των κλήσεων των οργάνων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών, για 1 (ένα) έτος.

17. Έγκριση ανάγκης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση γυμναστηρίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών της Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

18. Έγκριση του σχεδίου της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2019.

 

 

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ