Εφημερίδα Κοινωνική

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ παρουσιάζει τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους Πειραιά (ονόματα-αρμοδιότητες)

 Breaking News

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ παρουσιάζει τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους Πειραιά (ονόματα-αρμοδιότητες)
12 Σεπτεμβρίου 2019

Μετά την ανακοίνωση για τους αντιδημάρχους, με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά  Γ. Μώραλη ορίζονται και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ τους παρουσιάζει πρώτη και κατ’ αποκλειστικότητα. Δείτε παρακάτω, ονόματα και αρμοδιότητες:

Η ΑΠΟΦΑΣΗ:

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους  με θητεία από 12/9/2019 μέχρι 01/9/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου  ως εξής:

Τον κ. Αγραπίδη Χρήστο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Τον κ. Αράπη Δημήτριο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δόμησης & ΓΣΠ και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης  Υπηρεσίας Δόμησης & ΓΣΠ

Τον κ. Αργουδέλη Αλέξανδρο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Οδοποιίας – Αποχέτευσης και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης  Οδοποιίας – Αποχέτευσης

Την κ. Ζηλάκου Χαραλαμπία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών και της αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό των Δ/νσεων Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Τον κ. Καμαράτο Αλέξανδρο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό των Δ/νσεων Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Την κ. Καρακατσάνη Αντωνία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Πρασίνου και της αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Τον κ. Μανωλάκο Λεωνίδα, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού.

Τον κ. Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου.

Την κ. Νταϊφά Ειρήνη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Πολιτισμού και της αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού.

Θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις πιο πάνω υπηρεσίες, πλην των εγγράφων που η υπογραφή τους έχει ανατεθεί με απόφασή μας στον Γενικό Γραμματέα και τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου ή ανατίθενται με νεώτερες αποφάσεις.

Θα εισηγούνται στο Δήμαρχο τα θέματα αρμοδιότητάς τους για εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θα  υπογράφουν  την  αλληλογραφία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Δημότες καθώς επίσης και τις βεβαιώσεις  που χορηγούνται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και τους Δημότες εκτός των περιπτώσεων που με απόφαση έχουν ανατεθεί στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων που εποπτεύουν.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ