Εφημερίδα Κοινωνική

Χωρίς συντήρηση και αντισεισμικό σχεδιασμό πολλές ΓΕΦΥΡΕΣ «Καμπανάκι» από νέα έρευνα – Η περίπτωση της ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ στον Πειραιά

Χωρίς συντήρηση και αντισεισμικό σχεδιασμό πολλές ΓΕΦΥΡΕΣ «Καμπανάκι» από νέα έρευνα – Η περίπτωση της ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ στον Πειραιά
25 Σεπτεμβρίου 2019

Μελέτη – ΣΟΚ της ΔιαΝΕΟσις (ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός) καταλήγει ότι πολλές γέφυρες στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο όριο ζωής τους ή παρουσιάζουν έλλειμμα συντήρησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, πολλές γέφυρες στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο όριο ζωής τους ή παρουσιάζουν έλλειμμα συντήρησης, ενώ για όσες έχουν κατασκευαστεί πριν το 1993 δεν υπάρχει επαρκής αντισεισμικός σχεδιασμός, ούτε πρόβλεψη για αύξηση του όγκου φορτίων εξαιτίας της κυκλοφοριακής κίνησης.

Ας δούμε μερικά συμπεράσματα της έρευνας:

-Βάσει εκτιμήσεων σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 17.000 γέφυρες περίπου.

-Οι γέφυρες που κατασκευάστηκαν πριν από το 1961 δεν ακολουθούσαν κανένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο.

-Οι γέφυρες που κατασκευάστηκαν αργότερα και μέχρι και τη δεκαετία του ’80 ακολουθούσαν παρωχημένους (πια) γερμανικούς κανονισμούς.

-Όλες οι γέφυρες που κατασκευάστηκαν πριν από το 1993 δεν είχαν επαρκείς αντισεισμικές προβλέψεις στον σχεδιασμό τους. Αλλά και τα πρότυπα του ’93 κρίνονται παρωχημένα σήμερα.

-Οι κανονισμοί των προηγούμενων δεκαετιών δεν περιλάμβαναν σωστές προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη της κίνησης στους δρόμους και της αύξησης του όγκου των φορτίων.

-Υπάρχει έλλειμμα συντήρησης και αναβάθμισης.

-Πολλές γέφυρες έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο όριο ζωής. Η μελέτη της διαΝΕΟσις που εκπονήθηκε από ομάδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος υπό τον συντονισμό του Δρ. Βασίλειου Μπαρδάκη, καταγράφει τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν το πρόβλημα οι άλλες χώρες και καταλήγει σε μια σειρά από προτάσεις για την ενίσχυση των οδικών υποδομών. Μεσοπρόθεσμα, στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Μητρώου Γεφυρών, με πλήρη στοιχεία για την κατασκευή και το ιστορικό κάθε γέφυρας, καθώς και αξιολόγηση της κατάστασής της με βαθμό αντοχής, με τακτικές επιθεωρήσεις και ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στην παραπάνω μελέτη, γίνεται αναφορά και στη Γέφυρα της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά για την οποία είχε γίνει μεγάλη κουβέντα σχετικά με την αντοχή της, λόγω της διέλευσης του ΤΡΑΜ, ενώ εδώ και χρόνια η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ είχε «προειδοποιήσει» με ρεπορτάζ της για την κατάστασή της, γεγονός που ώθησε την κατασκευάστρια εταιρεία να ψάξει το θέμα και να κινητοποιηθεί. Στη μελέτη της ΔιαΝΕΟσις, αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«Θετική έκβαση φαίνεται να είχε η περίπτωση της γέφυρας Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά. Η γέφυρα που συνδέει τα Καμίνια και τη Λεωφόρο Πειραιώς με το κέντρο του Πειραιά εξυπηρετεί τεράστιο όγκο διερχόμενων οχημάτων καθημερινά και σε λίγο διάστημα θα κληθεί να παραλάβει επιπλέον και το βάρος του διερχόμενου Tραμ. Η ηλικία της (κατασκευή της δεκαετίας 1960), οι ορατές επιφανειακές φθορές, οι εμφανείς κακοτεχνίες και η ελλιπής συντήρηση σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα μεγαλύτερα φορτία που θα πρέπει να αναληφθούν, οδήγησαν την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να διερευνήσει την επίδραση του τραμ στα εντατικά μεγέθη της γέφυρας. Στο πλαίσιο αυτό, εκτελέστηκαν επιτόπου & εργαστηριακές δοκιμές (ανιχνεύσεων, κρουσιμέτρου, υπερήχων, θλίψης πυρήνων, κ.ά.) για να ελεγχθεί η ποιότητα του σκυροδέματος και να προσδιοριστούν οι οπλισμοί των δομικών στοιχείων της γέφυρας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη δημιουργία των αναλυτικών μοντέλων των τριών αντιπροσωπευτικών αμφιέρειστων ανοιγμάτων του φορέα της γέφυρας με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο τα φορτία του τραμ επέφεραν ή όχι αύξηση της καταπόνησης στα εξεταζόμενα ανοίγματα σε σύγκριση με τα οδικά κανονιστικά φορτία της εποχής που κατασκευάσθηκε. Επίσης, εκτελέστηκαν δοκιμαστικές φορτίσεις στα αντιπροσωπευτικά ανοίγματα προκειμένου να βαθμονομηθούν τα υπολογιστικά προσομοιώματα, προσεγγίζοντας με ικανοποιητική αξιοπιστία την πραγματική κατασκευή.

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι δεν απαιτείται αναβάθμιση της στατικής επάρκειας της γέφυρας καθώς η διέλευση του τραμ δεν επιφέρει αύξηση των εντατικών μεγεθών της γέφυρας. Παρ’ όλα αυτά η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να προβεί σε αναβάθμιση του φέροντα οργανισμού της γέφυρας και της αντισεισμικής συμπεριφοράς αυτής, με σκοπό την επέκταση του χρόνου ζωής της και τη συμμόρφωση με τις σύγχρονες προβλέψεις. Οι εργασίες συντήρησης έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη»


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ