Εφημερίδα Κοινωνική

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
30 Αυγούστου 2019

ΜΗΝΥΜΑ Του Προέδρου των πλοιάρχων Cpt. ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ για τις επικείμενες εκλογές της Π.Ε.Π.Ε.Ν

Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια, όταν οι συνάδελφοί μου Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί καταστρώματος Γέφυρας, μου ανέθεσαν με την ψήφο τους την προεδρία της Ένωσής μας. Η διαδρομή μου στα τέσσερα αυτά χρόνια , αποτέλεσε την συνισταμένη μιας πεισματικά αδιάκοπης, εκτεταμένης και πολύπλευρης σειράς προσπαθειών, οι οποίες είχαν ως αποκλειστικό κίνητρο και καθοδηγητή, την διερεύνηση και την αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των Πλοιάρχων και Αξιωματικών Καταστρώματος. Η κάθε μορφής επαγγελματική και οικονομική αναβάθμιση του κλάδου μας , αλλά και του κάθε συναδέλφου ατομικά, συντελούν σε μια μεγάλη Ελληνική Ναυτιλία, όχι μόνο οικονομικά επιτυχημένη, αλλά και κοινωνικά αποδεκτή.

Οραματιστήκαμε την πολύπλευρη αναβάθμιση της Ένωσής μας σε ισότιμο συμμέτοχο των όσων σχεδιάζονται, αποφασίζονται και συντελούνται στην Ναυτιλία και εργαζόμαστε γι’ αυτό. Αυτοί ήταν κυρίως οι άξονες της συλλογιστικής, με την οποία και από την οποία εκπορεύτηκαν όλες μας οι προσπάθειες. Είναι σημαντική η βοήθεια και η αγάπη με την οποία την περιέβαλαν όλοι οι Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί Γέφυρας και τους ευχαριστούμε ειλικρινά. Ήταν μια ουσιαστική βοήθεια που αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη κάθε προσπάθειας και συνετέλεσε στις λύσεις των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίσαμε, πολλά εκ των οποίων έχουν βρει την ρότα τους. Όπως, με τις δικές μας καταλυτικές παρεμβάσεις και προτάσεις πετύχαμε την σίτιση των σπουδαστών των ΑΕΝ, συμβάλαμε στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και των επισκευών τους. Επανήλθαν οι καταργηθείσες θέσεις των ναυτοδιδασκάλων, για τους οποίους καταφέραμε να δοθούν και μάλιστα μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες, μισθολογικές αυξήσεις.

Καταφέραμε να καταλαμβάνει και Πλοίαρχος θέση στην ιεραρχία της Δ.Ν.Ε., που ήταν ένα από τα πάγια αιτήματά μας. Με αυτόν τον τρόπο, τιμάται ο Έλληνας Πλοίαρχος και αναβαθμίζεται η Ναυτική Εκπαίδευση. Με το ίδιο ενδιαφέρον αγκαλιάσαμε και το ΚΕΣΕΝ, που αποτελεί στην ουσία τις μεταπτυχιακές μας σπουδές. Με τις προσπάθειες των συναδέλφων καθηγητών διαφαίνεται ήδη η ανάκαμψη στη λειτουργία του για τους σκοπούς που υπηρετεί. Η Ένωσή μας σε συνεργασία με το ΚΕΣΕΝ διοργάνωσε καθ’ όλη την τετραετία διάφορες χρηστικές ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν όλους τους συναδέλφους Πλοιάρχους στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο πλοίο αλλά και στο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τις φορτώσεις, πιστοποιητικά, κ.α.

Οι προσπάθειές μας στράφηκαν εξ” αρχής στην τροποποίηση του νόμου για ευνοϊκότερο υπολογισμό των συντάξεων για τους συνταξιούχους συναδέλφους και την άμεση εκκαθάριση αφενός όλων των εκκρεμών συντάξεων, κύριων και επικουρικών και αφετέρου την καταβολή των εφάπαξ, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και κωλύματα, ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που προσπάθησαν να επιβιώσουν με προσωρινές συντάξεις τα τελευταία τρία περίπου χρόνια. Συμμετέχουμε στην Επιτροπή του ΕΦΚΑ και στο συμβούλιο του ΝΑΤ και μέσα από αυτά τα συλλογικά όργανα, διεκδικούμε θέματα που αφορούν τον κλάδο μας, αλλά και την περιουσία του ΝΑΤ. Μείζονος σημασίας θέμα ήταν η επίτευξη της συμφωνίας για την ασφάλιση στο ΝΑΤ των συναδέλφων που εργάζονται στα γραφεία, ώστε να βγαίνει ωφελημένο και οικονομικά ενισχυμένο, εκτός από τους συναδέλφους και το ΝΑΤ. Επιπλέον, με αυτή την τροποποίηση πετύχαμε, να μπορούν οι συνάδελφοι να ανανεώνουν τα διπλώματά τους, χωρίς τον κίνδυνο να τα χάσουν και τέλος διεκδικούμε, να μπορούν επίσης και οι συνάδελφοι που συνταξιοδοτούνται, να συνεχίσουν να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ, ενώ εργάζονται στο γραφείο, πάλι προς όφελος του ΝΑΤ, αλλά και των συναδέλφων μας.

Πετύχαμε να μπορούν πλέον οι Δόκιμοί μας να εξαγοράζουν το εκπαιδευτικό τους μπάρκο. Πληρώνοντας 12 μηνιαίες  δόσεις και η θεώρηση της υπηρεσίας τους να γίνεται σε χρονικό διάστημα 36 μηνών. Αυτό φυσικά αφορά όλους τους Ναυτικούς μας και όχι μόνο τους Δοκίμους. Αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε για την ελληνική σημαία, την ελκυστικότητά της και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και την παραμονή σε αυτό των σημερινών ναυτικών.

Συμμετέχουμε επίσης στα Πειθαρχικά Συμβούλια Ά και “Β βαθμού, στο ΑΣΝΑ και στην Επιτροπή του ΥΝΑ για τα λιμάνια. Οι εισηγήσεις μας στην εν λόγω Επιτροπή που προέρχονται πάντα από την  βοήθεια των συναδέλφων Πλοιάρχων, οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν χρήστες των λιμανιών και με τις γνώσεις τους , την πείρα τους και τη ναυτοσύνη τους διαχειρίζονται εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, έχουν ως αποτέλεσμα να γίνονται αναγκαίες επισκευές και βελτιώσεις σε αρκετά λιμάνια της χώρας μας.

Συμβάλαμε καθοριστικά στην υπογραφή των Ετήσιων Συλλογικών Συμβάσεων για τα δύο τελευταία χρόνια με αύξηση 2% για το 2018 και 2% για το 2019 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Μια αύξηση που είχε να πραγματοποιηθεί από πολλών χρόνων, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων της πατρίδας μας (μνημόνια κ.λ.π.).

Διεκδικούμε, να αλλάξει και να αναθεωρηθεί η απαράδεκτη και απαρχαιωμένη νομοθεσία που βλέπει παντού μόνο ευθύνη Πλοιάρχου. Θα πρέπει να επιμεριστούν οι ευθύνες ώστε να μετακυλήσουν σε αυτούς που προκάλεσαν το ατύχημα, το οποίο κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο πλοίαρχος με το λιγότερο δυνατό κόστος. Έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση που έχει μερικώς εφαρμοσθεί και αναμένουμε την πλήρη εφαρμογή της, κυρίως για τα πρόστιμα και τις κατασχέσεις περιουσιών εις βάρος των Πλοιάρχων, που προκύπτουν από την λειτουργία του πλοίου κυρίως στην Ακτοπλοΐα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το επάγγελμά μας σε υψηλά επίπεδα, να προβάλλουμε τα αιτήματά μας και να διορθώνουμε όσες αδικίες μας επιβάλλονται. Δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε άμεσα κατορθωτό. Θα συνεχίσουμε όμως να επαγρυπνούμε και να αγωνιζόμαστε για το μέλλον του κλάδου μας, την πρόοδο των Ναυτικών μας και της Εμπορικής μας Ναυτιλίας.

Σήμερα μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια, καλούμε θα όλοι με τις επικείμενες αρχαιρεσίες μας που αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου 2019, να αναδείξουμε ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεώς μας που έχει ως στόχο την αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων μας, χωρίς καμιά εξαίρεση ή διάκριση των συναδέλφων μας, διεκδικώντας το αυτονόητο, αυτό δηλαδή που προσδιορίζει τον σημερινό Πλοίαρχο Έλληνα ναυτικό. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αν ο καθένας από εμάς προσωπικά, αλλά συγχρόνως και ως κλάδος και ως Ένωση, συνειδητοποιήσουμε τις πραγματικές δράσεις που απαιτούνται, γίνεται αντιληπτό ότι καλούμεθα να αναδείξουμε ένα σημαντικό έργο, το οποίο ως άτομα και ως θεσμός προσφέρουμε στην Ναυτιλία, στη χώρα μας, στην κοινωνία. Επομένως, εμείς οι ίδιοι θα κανονίσουμε το επαγγελματικό μας μέλλον. Μπορούμε και έχουμε την δυνατότητα να επιτύχουμε.

Όλοι μαζί και καθένας προσωπικά, έχουμε το καθήκον, να σταθούμε δημιουργικά στις νέες συνθήκες και συγκυρίες που θα παρουσιαστούν. Όλοι μαζί έχουμε την ύψιστη υποχρέωση να σταθούμε με αξιοπρέπεια απέναντι στα προβλήματα και τις προκλήσεις , αλλά και στα κοινά οράματα που άρρηκτα μας ενώνουν. Στο βαθμό που όλοι μαζί και καθένας ξεχωριστά εκπληρώσουμε τα καθήκοντα αυτά και πάνω απ’ όλα στο βαθμό που θα επιτύχουμε την συμμετοχή όλων μας στην ψηφοφορία, το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών θα καταστεί το προϊόν και η διακήρυξη της ακλόνητης θέλησής μας, να καταλάβουμε, ως κλάδος και ως Ένωση, την θέση που πραγματικά μας ανήκει, προεξοφλώντας ένα καλό Σήμερα και ένα ακόμα καλύτερο Αύριο για την Ναυτιλία μας.

sel.9


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ