Εφημερίδα Κοινωνική

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» ανοίγει το «φάκελο»: ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ Ανταποδοτική Ανακύκλωση στους Δήμους

 Breaking News

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» ανοίγει το «φάκελο»: ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ Ανταποδοτική Ανακύκλωση στους Δήμους
31 Ιουλίου 2019

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια μεγάλη και περίπλοκη υπόθεση, με την τοπική αυτοδιοίκηση να μην έχει αντιληφθεί πλήρως τις διαστάσεις. Την ίδια ώρα, βέβαια, τα σκουπίδια αποτελούν ένα λαμπρό πεδίο… επιχειρηματικής δράσης. Στο πλαίσιο αυτό και προς την ενημέρωση του κόσμου, η εφημερίδα μας ετοιμάζει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ με θέμα «Ανακύκλωση και Δήμοι», στο οποίο θα ακουστούν αλήθειες, προτάσεις αλλά και παράπονα για την κατάσταση που επικρατεί με την Ανακύκλωση στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στο οποίο βεβαίως, θα προβληθούν οι Δήμοι που εφαρμόζουν καινοτόμες διαδικασίες αλλά και οι Δήμοι, που λόγω συνθηκών, δεν κατάφεραν να καταφέρουν κάτι αξιόλογο στο συγκεκριμένο τομέα.

Ως τότε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε για την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» και τα γνωστά σε όλους σπιτάκια που υπάρχουν σε γειτονιές όπως π.χ. στον ΠειραιάΟ γενικός διευθυντής της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», κ. Ηλίας Μουσταΐρας, μίλησε στο energyin.gr για το πώς λειτουργεί το σύστημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και πώς κερδίζει ο καταναλωτής, καθώς και για τα αποτελέσματα που πέτυχε η εταιρεία. όσον αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών. 

– Πώς λειτουργεί το σύστημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και πώς κερδίζει ο καταναλωτής;

Τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης αποτελούν την καλή πρακτική για την ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς μέσω αυτών:

i. Εφαρμόζεται η μέθοδος της διαλογής στην πηγή με χωριστά ρεύματα υλικών συσκευασίας, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

ii. Πραγματοποιούνται αυτόματα και αξιόπιστα, με χρήση υψηλής τεχνολογίας, όλες οι εργασίες παραλαβής, αναγνώρισης, διαλογής, συμπίεσης/τεμαχισμού, προσωρινής αποθήκευσης των συσκευασιών στην πηγή.

iii. Αποδίδεται υψηλό ανταποδοτικό κίνητρο, εφαρμόζοντας την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρήση «οικονομικών εργαλείων».

iv. Παράγονται καθαρά υλικά υψηλής αξίας, που μπορεί να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας εντός της χώρας μας.

v. Καταγράφεται, αποτυπώνεται και αποστέλλεται το σύνολο των δεδομένων ανακύκλωσης, μέσω online πληροφοριακού συστήματος.

vi. Δεν απαιτούνται άλλα στάδια διαλογής, ενώ ο όγκος των συσκευασιών μειώνεται έως 80% στην πηγή, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαδικασίας της ανακύκλωσης.

vii. Δεν απαιτούνται άλλες συνοδευτικές υποδομές (π.χ. ΚΔΑΥ), με αποτέλεσμα το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης να μπορεί να ξεκινήσει άμεσα σε νησιά ή άλλες περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

– Πού μπορεί να βρει ο καταναλωτής «σπιτάκι» της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»;

Στην ιστοσελίδα www.antapodotiki.gr/dhmoi υπάρχουν όλα τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα.

– Πιστεύετε ότι ο Έλληνας καταναλωτής είναι εξοικειωμένος με την ανακύκλωση συσκευασιών; Μπορείτε να αναφερθείτε στα αποτελέσματα που πέτυχε η εταιρεία το 2018 όσον αφορά στην ανακύκλωση συσκευασιών;

Όταν η Ελλάδα είναι ουραγός στην Ευρώπη, κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Όμως, στην Ανταποδοτική  ανακύκλωση νιώθουμε ικανοποιημένοι για την πορεία που ακολουθούμε ως Συλλογικό Σύστημα, αφού και καινοτομούμε και πρωτοπορούμε, με

παράλληλη σημαντική αύξηση των ποσοτήτων που ανακυκλώνουμε, αλλά και με γεωμετρική αύξηση των πολιτών που κάθε μέρα ανακυκλώνουν στα σπιτάκια και στα πάρκα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Οι φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), σύμφωνα

με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 2939/2001 όπως ισχύει σήμερα με τον Ν. 4496/2017), έχουν εγκριθεί από την ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και την προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα μας, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Εν προκειμένω, για την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», οι ποσοτικοί στόχοι που υποχρεούμεθα να επιτυγχάνουμε συναρτώνται με τη στοχοθεσία που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των υπόχρεων παραγωγών που έχουν συμβληθεί στο σύστημά μας και καταβάλλουν τις ανάλογες χρηματικές εισφορές.

Η «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» αποτελεί το μοναδικό σύστημα που ήδη από το 2017 έχει επιτύχει τον ποσοτικό στόχο ανακύκλωσης του έτους 2020. Τονίζεται ότι με βάση τα απολογιστικά ποσοτικά στοιχεία του έτους 2018, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου υψηλού προσφερόμενου ανταποδοτικού κινήτρου (0,03€ ανά συσκευασία), προκύπτει ότι το έτος 2018 επετεύχθη σημαντική αύξηση των ποσοτήτων που ανακυκλώθηκαν από τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που ανέρχεται σε 60,23%, σε σχέση με το έτος 2017, με αναφορά στον ίδιο αριθμό ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Επιπρόσθετα, το 2019 αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση ανακυκλωθεισών ποσοτήτων, καθώς ξεκίνησε η συνεισφορά των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσω των οποίων δίνεται έμφαση στις συσκευασίες που παράγονται τόσο στους χώρους συνάθροισης κοινού και μαζικής εστίασης (όπως εστιατόρια, καφέ, μπαρ, παραλίες κ.ά.) όσο και σε δημόσιους φορείς (όπως Ελληνική Αστυνομία, Εισαγγελία Αρείου Πάγου, Σταθερές Συγκοινωνίες, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κ.ά.).

Ως αποτέλεσμα, το έτος 2020, η «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» αναμένεται να ανακυκλώσει 93.522.208 κιλά, σύμφωνα με το αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιό της. Θα πρέπει  να τονιστεί ότι η μοναδικότητα και η σημαντικότητα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης έγκειται στο γεγονός ότι οι ανακυκλωθείσες ποσότητες, μέσω των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζει, αφορούν σε συσκευασίες που έως σήμερα πετάγονταν στα απορρίμματα και δεν ανακυκλώνονταν, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συνολικές ποσότητες που ανακυκλώνονται στη χώρα μας. Αυτό συμβαίνει γιατί ανακυκλώνονται ποσότητες είτε από πολίτες που επιθυμούν ανταποδοτικό κίνητρο για να συμμετάσχουν στη διαδικασία (σύμφωνα με την καλή πρακτική που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της χρήσης «οικονομικών εργαλείων») είτε μέσω των ΚΟΙΝΣΕΠ από μεγάλους παραγωγούς που πέταγαν τις συσκευασίες στα απορρίμματα, αφού δεν μπορούσαν να προβούν στην ανακύκλωση με ίδια μέσα και πόρους.

*Η συνέντευξη δόθηκε στη Φαίδρα Μαυρογιώργη (energyin.gr)

Who is Who

oustairas

 

 

 

 

 

 

Ο Ηλίας Μουσταΐρας είναι Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος (M.Sc. Sustainable Development & Enviromental Management). Σήμερα τελεί χρέη γενικού διευθυντή του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», εγκεκριμένου Φορέα ΣΣΕΔ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Μουσταΐρας έχει μακροχρόνια ενασχόληση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ως εκλεγμένο μέλος Δημοτικών Συμβουλίων, υπεύθυνος για τα προγράμματα ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ