Εφημερίδα Κοινωνική

Πρώτη κατοικία: Πώς θα σώσετε την προσωπική σας περιουσία με ένα «κλικ»

Πρώτη κατοικία: Πώς θα σώσετε την προσωπική σας περιουσία με ένα «κλικ»
25 Ιουνίου 2019

ανοίγει την ερχόµενη Δευτέρα 1η Ιουλίου η πλατφόρµα «σωτηρίας» για την πρώτη κατοικία 180.000 δανειοληπτών που έχουν «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, µε προσηµείωση πρώτη κατοικία.

Πιο συγκεκριµένα, στην πλατφόρµα αναµένεται να υποβληθούν µέχρι το τέλος του έτους αιτήµατα από 130.000 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών στις 31 Δεκεµβρίου 2018 και άλλα 50.000 αιτήµατα που αφορούν µικρά επιχειρηµατικά και επαγγελµατικά δάνεια µε προσηµείωση πρώτης κατοικίας.

Να σηµειωθεί ότι η πλατφόρµα θα δέχεται αιτήµατα 7 µέρες τη βδοµάδα, ακόµα και τις αργίες, και αναµένεται από την πρώτη µέρα λειτουργίας της να δεχθεί σηµαντικό αριθµό αιτηµάτων, κυρίως από δανειολήπτες σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή έχουν κοινοποιηθεί προγράµµατα πλειστηριασµών.

Η πλατφόρµα στην πράξη λειτουργεί σαν «µεγάλος αδελφός» και είναι συνδεδεµένη µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες: εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία, τράπεζες. Τόσο το Δηµόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύµατα θα «βλέπουν» ανά πάσα στιγµή το εισοδηµατικό και περιουσιακό προφίλ του κάθε δανειολήπτη. Αυτόµατα δε µέσω της πλατφόρµας θα «σκανάρεται» το πλήθος των δικαιολογητικών, προκειµένου να εγκριθούν τα αιτήµατα των επιλέξιµων δανειοληπτών.

Ειδικότερα, θα πραγµατοποιείται η αναζήτηση, ο έλεγχος και η ταξινόµηση των φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε9) της τελευταίας 5ετίας του ενδιαφερόµενου δανειολήπτη (καθώς και του ή της συζύγου του). Επίσης στην πλατφόρµα θα αναρτώνται τα δικαιολογητικά που αφορούν τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, τις ΔΟΥ, όπως και το υπόλοιπο της οφειλής του «κόκκινου» δανείου.

Το ποσοστό επιδότησης για τον  δανειολήπτη

Ο ρόλος της πλατφόρµας είναι κοµβικός, καθώς µέσω αυτής και µε βάση τα κριτήρια του νόµου θα υπολογίζεται: Το ποσοστό επιδότησης που θα λαµβάνει από το κράτος ο επιλέξιµος δανειολήπτης. Το ποσοστό αυτό ειδικά για τους οφειλέτες στεγαστικών δανείων διαµορφώνεται από το 20% έως το 50% ανάλογα πάντα µε την οικογενειακή κατάστασή του και το εισόδηµά του. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για επιχειρηµατικά δάνεια µε υποθήκη σε πρώτη κατοικία είναι οριζόντιο 30% για όλους τους επιλέξιµους δανειολήπτες.

Υπενθυµίζουµε ότι τα κριτήρια για ένταξη στο νέο πλαίσιο προστασίας είναι:

  • Η αντικειµενική αξία της πρώτης κατοικίας να µην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, αν πρόκειται για «καθαρά» στεγαστικό δάνειο
  • Αν το δάνειο είναι επαγγελµατικό µε υποθήκη πρώτη κατοικία, τότε η αντικειµενική αξία διαµορφώνεται στα 175.000 ευρώ.
  • Το ληξιπρόθεσµο ποσό του δανείου είτε πρόκειται για στεγαστικό είτε για επαγγελµατικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 130.000 ευρώ. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόµισµα (π.χ. σε ελβετικό φράγκο), τότε λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία ξένου νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ώστε να καθοριστεί το µέγιστο όριο των 130.000 ευρώ.
  • Το εισόδηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 36.000 ευρώ για πενταµελή οικογένεια.
  • Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων είναι 15.000 ευρώ (µαζί µε µετοχές, οµόλογα, κοσµήµατα, ράβδους χρυσού, πολύτιµους λίθους).
  • Η αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας και των µεταφορικών µέσων (σ.σ.: κότερα, ελικόπτερα κ.λπ.) του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.

Επίσης οι προτεινόµενες από τις τράπεζες λύσεις προς τους επιλέξιµους δανειολήπτες περιλαµβάνουν: επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής µέχρι 25 έτη, µε την προϋπόθεση ότι η ηλικία του δανειολήπτη δεν θα υπερβαίνει το 80ό έτος. Το επιτόκιο είναι Εuribor τριµήνου συν περιθώριο 2%. Σηµειώνεται ότι η επιδότηση του ∆ηµοσίου διαρκεί όσο και η ρύθµιση, ενώ κάθε χρόνο επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως οι προϋποθέσεις και το ποσό της επιδότησης.

Η επιδότηση διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο. Στην περίπτωση τώρα που η διαδικασία µέσω της πλατφόρµας δεν οδηγήσει σε συµφωνία αναδιάρθρωσης της «κόκκινης» οφειλής, τότε ο δανειολήπτης µπορεί να καταθέσει αίτηµα αναδιάρθρωσης ενώπιον του αρµόδιου ειρηνοδικείου.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ