Εφημερίδα Κοινωνική

Η ΕΕ προειδοποιεί την Ελλάδα για την παραβίαση της νομοθεσίας ανακύκλωσης πλοίων

Η ΕΕ προειδοποιεί την Ελλάδα για την παραβίαση της νομοθεσίας ανακύκλωσης πλοίων
07 Ιουνίου 2019

Την απόφασή της να κινήσει διαδικασίες κατά της Ελλάδας και άλλων οκτώ χωρών (Γερμανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Κύπρου, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας και Σουηδίας) επειδή παραβιάζουν την υποχρέωσή τους να εφαρμόσουν πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση πλοίων, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, σκοπός του κανονισμού είναι να καταστήσει την ανακύκλωση πλοίων πιο οικολογική και ασφαλή.

Κύριος στόχος του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι τα πλοία που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΕ (εκείνα που φέρουν σημαία κράτους-μέλους της ΕΕ) ανακυκλώνονται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εκπληρώνουν βασικές υποχρεώσεις όσον αφορά, αφενός, τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών και τον καθορισμό υπευθύνων επικοινωνίας και, αφετέρου, τη θέσπιση διατάξεων εθνικού δικαίου σχετικά με την επιβολή των εν λόγω ενωσιακών κανόνων και των εφαρμοστέων κυρώσεων.

Όλες αυτές οι υποχρεώσεις έπρεπε να εκπληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα κράτη-μέλη ήταν υποχρεωμένα να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους σχετικούς ορισμούς και εθνικές διατάξεις επιβολής εντός της ίδιας προθεσμίας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη-μέλη δεν έχουν ανταποκριθεί, ή δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως, στις σχετικές υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές και τα εν λόγω κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν.

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ