Εφημερίδα Κοινωνική

Οι Αποφάσεις του ΔΣ Πόρου για την παράνομη παράταση του έργου αποκατάστασης του λιμανιού

Οι Αποφάσεις του ΔΣ Πόρου για την παράνομη παράταση του έργου αποκατάστασης του λιμανιού
25 Απριλίου 2019

Σοβαρές αποκαλύψεις αναφορικά με την εξέλιξη του έργου αποκατάστασης του λιμανιού του Πόρου, αλλά και άλλων έργων που εξελίσσονται στην Π.Ε. Νήσων Αττικής, έκανε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης στο κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε τη Μ. Δευτέρα 21.4.2019. Όπως αποκάλυψε παρουσιάζοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, η Περιφέρεια Αττικής, με Απόφαση της Οικονομικής της Επιτροπής στις 8.4.2019 και σύμφωνα με αντίστοιχη εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας, ενέκρινε την παράταση έως τις 27.9.2019 του επίμαχου έργου, το οποίο έπρεπε να είχε παραδοθεί μέχρι τις 27.3.2019.

Όπως εξήγησε ο κ. Δημητριάδης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, παράταση προθεσμιών υλοποίησης δημόσιων έργων μπορεί να εγκριθεί μόνο με δύο τρόπους: α) με την αναγνώριση υπαιτιότητας του εργολάβου και τη βεβαίωση αντίστοιχων ποινικών ρητρών, β) με την τεκμηριωμένη αναγνώριση υπαιτιότητας της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια) χωρίς καμία επίπτωση για τον εργολάβο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ενώ ο Δήμαρχος Πόρου με συνεχή έγγραφά του προς την Περιφέρεια τόνιζε τις αδικαιολόγητες παύσεις και καθυστερήσεις του έργου, η τελευταία χορήγησε την παράταση με δική της υπαιτιότητα, απαλλάσσοντας έτσι τον εργολάβο από τις ποινικές ρήτρες που θα έπρεπε να τού βεβαιώσει.

Μάλιστα, ακόμα και αυτή η παράταση είναι παράνομη, αφού θα έπρεπε να είχε τεκμηριωθεί αναλυτικά, πράγμα που δεν συνέβη. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η Περιφέρεια έλαβε και ενέκρινε το αίτημα παράτασης την ίδια ώρα που με δημόσιες ανακοινώσεις της «ενημέρωνε» ότι το έργο θα ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα του 2019. Και σήμερα, που ο Δήμαρχος ανακάλυψε και αποκάλυψε ότι έχει δοθεί παράταση με τον συγκεκριμένο παράνομο τρόπο, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, με νέες ανακοινώσεις του, εξακολουθεί να μην παραδέχεται την αλήθεια και κατηγορεί εμμέσως πλην σαφώς τον Δήμο για τις καθυστερήσεις και τον Δήμαρχο ως ψεύτη.

Επιπλέον όλων των ανωτέρω, ο κ. Δημητριάδης αποκάλυψε ότι το έργο εκτελείται χωρίς επίβλεψη από την Περιφέρεια και ότι, κατά παράβαση της σύβασης, αλλά και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του, δεν χρησιμοποιούνται πλωτά μέσα για την κατασκευή του, τα οποία θα προκαλούσαν στον εργολάβο μεγαλύτερο κόστος, αλλά οι εργασίες και οι μεταφορές χιλιάδων κυβικών αδρανών υλικών και ΑΕΚΚ διενεργούνται από τη στεριά, γεγονός που μεταφέρει το κόστος στην κοινωνία του Πόρου με τη μορφή περαιτέρω καθυστερήσεων και οχλήσεων.

 

Με τα ανωτέρω δεδομένα, ο κ. Δημητριάδης, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων καταστηματαρχών της περιοχής, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνο αποφάσισε:

  1.   Να απευθύνει έντονη διαμαρτυρία στην Περιφέρεια, δηλώνοντάς της ότι το έργο μέχρι στιγμής δεν εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση, την περιβαλλοντική του αδειοδότηση και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ότι αξιώνει την άμεση συνέχισή του σύμφωνα με τα ανωτέρω (σύμβαση, περιβαλλοντική άδεια, Ν. 4412) και ειδικότερα με χρήση πλωτών μέσων, χωρίς οχλήσεις του Οικισμού, με επιβολή ποινικών ρητρών κατά του εργολάβου και με την επισήμανση ότι τα αδρανή υλικά και ΑΕΚΚ που έχουν εναποτεθεί στον θαλάσσιο και παραλιακό χώρο του έργου πρέπει να απομακρυνθούν εξ ολοκλήρου με τη χρήση του κατάλληλου πλωτού μηχανήματος.
  2.   Να ασκηθεί αγωγή κατά της Περιφέρειας Αττικής για την αποζημίωση κάθε βλαπτόμενου φυσικού και νομικού προσώπου σύμφωνα με το ά. 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.
  3.   Να ενημερωθούν οι Εισαγγελικές αρχές, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και η Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης για διερεύνηση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών.

 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ