Εφημερίδα Κοινωνική

Οι μισθοί & τα επιδόματα των ευρωβουλευτών και των συνεργατών τους

 Breaking News

Οι μισθοί & τα επιδόματα των ευρωβουλευτών και των συνεργατών τους
18 Μαρτίου 2019

Aπαιτητικό, αλλά καλοπληρωμένο είναι το επάγγελμα του ευρωβουλευτή. Συμπεριλαμβάνει πολλά ταξίδια, ώρες επί ωρών σε επιτροπές και συνεδριάσεις, μελέτη για τα θέματα που αναλαμβάνουν, αλλά και την πολιτική ευθύνη που φέρει μια θέση εκλεγμένου στο μοναδικό ευρωπαϊκό όργανο αιρετών. Επιδιώκοντας τη διαφάνεια και –κυρίως – την αμεροληψία και την ακεραιότητα των εκπροσώπων των κρατών-μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει στον καθέναν από αυτούς τη διαχείριση περίπου 20.000 ευρώ το μήνα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού τους μισθού, των επιδομάτων τους και των εξόδων του γραφείου.

Από τον Ιούλιο του 2009, όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν τον ίδιο μισθό. Οι μηνιαίες τους αποδοχές ανέρχονται σε 8.484,05 προ φόρων, ενώ καθαρά στην τσέπη κάθε ευρωβουλευτή αυτό το ποσό γίνεται 6.611,42 ευρώ. Κάποια κράτη-μέλη μπορεί να έχουν περαιτέρω φορολόγηση. Γενικά πάντως, ο βασικός μισθός του ευρωβουλευτή υπολογίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Πέρα όμως του μισθού, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν και κάποια επιδόματα. Όπως για παράδειγμα, τα μεταφορικά τους έξοδα για να πάνε από τη χώρα τους στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Και επιπλέον κάποια σταθερά χρήματα, βάσει της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού για την κάλυψη των άλλων εξόδων (όπως διοδίων, υπέρβαρο αποσκευών και τελών κράτησης). Εννοείται ότι αν πραγματοποιήσουν ταξίδι στο πλαίσιο αποστολής του Ευρωκοινοβουλίου, λαμβάνουν τα έξοδά τους.

Για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους όπου εκλέγονται, τα μέλη της Ευρωβουλής μπορούν να λαμβάνουν τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και συναφή έξοδα μέχρι ανώτατο ετήσιο ποσό ύψους 4.358 ευρώ. Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους επιστρέφονται μόνο τα έξοδα ταξιδίου και το ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα. Γενικά, όλα τα ταξιδιωτικά τους είναι καλυμμένα.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο καταβάλλει αποζημίωση ύψους 313 ευρώ ημερησίως σε κάθε ευρωβουλευτή για την κάλυψη όλων των άλλων δαπανών που βαρύνουν τους βουλευτές κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών περιόδων, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους υπογράφοντας ένα χαρτί που κάθε φορά υπάρχει στο Κοινοβούλιο. Με άλλα λόγια, για κάθε μέρα που ένας ευρωβουλευτής βρίσκεται στο πόστο του, λαμβάνει αυτό το ποσό. Αρκεί να υπογράψει!

Βέβαια, εάν ένας βουλευτής δεν συμμετέχει σε περισσότερες από τις μισές Ολομέλειες, το επίδομα μειώνεται στο ήμισυ όταν εμφανίζεται. Στην περίπτωση των συνεδριάσεων που διοργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίδομα ανέρχεται σε 156,5 ευρώ (υπό την προϋπόθεση της υπογραφής σχετικού χαρτιού), ενώ τα έξοδα διαμονής επιστρέφονται ξεχωριστά.

Υπάρχει και το επίδομα για τα γενικά έξοδα περιλαμβάνει κόστος διαχείρισης γραφείου, τηλεφωνικούς λογαριασμούς, ταχυδρομικά έξοδα και τη συντήρηση του γραφείου. Αυτό ανέρχεται σε 4. 416  ευρώ το μήνα. Σημειώνεται ότι γι’ αυτά τα έξοδα, ο ευρωβουλευτής δεν οφείλει να κρατάει αποδείξεις και να δίνει λογαριασμό.

 

Συνεργάτες

Πέραν όλων αυτών των επιδομάτων, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν και 24.943 ευρώ το μήνα για τις πληρωμές των συνεργατών τους, τους οποίους επιλέγουν οι ίδιοι. Επίσης, οι ευρωβουλευτές επιλέγουν πόσο θα δώσουν σε κάθε βοηθό τους, με βάση πάντως κάποια ποσόστωση που προβλέπεται από το Κοινοβούλιο. Η πληρωμή τους γίνεται μέσω λογιστή (τον λένε εντολοδόχο πληρωμών) που διαχειρίζεται τις πληρωμές και υπάρχει λογοδοσία και έλεγχος από το Ευρωκοινοβούλιο.

Οι βοηθοί μπορεί να χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχουν οι «διαπιστευμένοι» συνεργάτες (Accredited assistants), που έχουν έδρα στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο, οι οποίοι υπάγονται απευθείας στη διοίκηση του Κοινοβουλίου, υπό το καθεστώς του μη μόνιμου υπαλλήλου. Κάθε ευρωβουλευτής μπορεί να προσλάβει τρεις βοηθούς και σε αυτούς πηγαίνει το λιγότερο το ένα τέταρτο του συνολικού μπάτζετ, δηλαδή 7.000 ευρώ.

Πέραν των «διαπιστευμένων», υπάρχουν και οι πάροχοι υπηρεσιών (με μπλοκάκι μόλις 25%) και οι ντόπιοι βοηθοί, οι local assistants, που έχουν έδρα στο κράτος μέλος από το οποίο εκλέγεται ο ευρωβουλευτής, καθώς και οι νέοι που κάνουν πρακτική (τους λέμε stagier). Πρόκειται για συνεργάτες που προσλαμβάνονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και έχουν την ασφάλιση της χώρας, όπου άλλωστε και φορολογούνται. Μέχρι και το 75% του ποσού, μπορεί να διατεθεί σε αυτούς.


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ