Εφημερίδα Κοινωνική

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
03 Οκτωβρίου 2018

*Γράφει ο Κυριάκος Ευαγγ. Ντηνιακός

Επίτιμος Δικηγόρος-πρώην Δήμαρχος Χαϊδαρίου

Αρκετά κτίρια κυρίως στην κεντρική περιοχή του Πειραιά, επειδή δεν κατοικούνται και γενικώτερα δεν χρησιμοποιούνται, είναι εγκαταλελειμμένα και σε συνδυασμό με την εμφανή παλαιότητά τους προσδίδουν στον Πειραιά την εντύπωση μιας «κουρασμένης» πόλης.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στα κτίρια αυτά προστέθηκαν κι άλλα, τα οποία στεγάζαν επαγγελματικές δραστηριότητες και φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με αποτέλεσμα το φαινόμενο αυτό να είναι εντονότερο.

Με βάση τ΄ανωτέρω θεωρούμε ότι ο Πειραιάς χρειάζεται ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα δραστικών παρεμβάσεων που θα συμβάλει σημαντικά στην ανάταξη και στην ανανέωση του δομημένου περιβάλλοντος κυρίως της περιοχής γύρω από το Κέντρο και παράλληλα θα δώσει το μήνυμα της φιλοπεριβαλλοντικής Πολιτικής της Δημοτικής Αρχής.

Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες που μπορεί να συνθέσουν το πρόγραμμα αυτό.

Κατ΄αρχήν καταγραφή των κτιρίων που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή των «απαξιωμένων» κτιρίων.

Εν συνεχεία προσδιορισμός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ενεργοί ιδιοκτήτες – ιδιώτες, Δημόσιο ή Ν.Π. του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εμπλοκή μεταξύ ιδιοκτητών, σχολάζουσες κληρονομίες, αδέσποτα κτίρια).

Ακολούθως με βάση τα στοιχεία αυτά θα γίνει αξιολόγηση των κτιρίων και επιλογή της αντίστοιχης διαχείρισης για το καθένα απ΄αυτά.

Τα ενδεχόμενα μπορεί να είναι τα εξής:

α) Εφ΄όσον είναι ετοιμόρροπα ή και επικίνδυνα, κίνηση της διαδικασίας για την κατεδάφισή τους.

β) Εφ΄όσον προσφέρονται για κοινόχρηστη χρήση (πράσινο, παιδική χαρά) ή κοινωφελή χρήση (παιδικός σταθμός, Κέντρο ηλικιωμένων, Κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες,χώρος στάθμευσης, πολιτιστικά κέντρα), δέσμευση και απόκτηση με συμβιβαστική διαδικασία ή απαλλοτρίωση.

γ) Εφ΄όσον είναι κατάλληλα για χρήση επαγγελματική ή κατοικία, ανάκτηση της χρήσης μετά από ανακαίνιση – εγκατάσταση Δημοσίων ή Δημοτικών υπηρεσιών ή κοινωφελείς χρήσεις.

δ) Σε κάθε περίπτωση μπορεί να επιδιωχθεί συνεργασία με τους ιδιοκτήτες για τον ευπρεπισμό κυρίως των προσόψεων σε συνεργασία με το Δήμο ή και να υποχρεωθούν , κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας.

Από όλες αυτές τις δυνατότητες, αυτή η οποία προέχει είναι η απόκτηση των χώρων αυτών, η κατεδάφισή τους και η εν συνεχεία μετατροπή τους σε ελεύθερους χώρους πρασίνου, σε μικρές ανάσες, που θα διακόπτουν την τσιμεντένια συνέχεια και με την κατάλληλη διαμόρφωσή τους θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της γείτονας ή και της συνοικίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Ακόμη σε ωρισμένες περιπτώσεις με έλλειψη χώρων στάθμευσης, η μετατροπή σε κοινωφελείς χώρους στάθμευσης.

Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις η κατεδάφιση, που αποτελεί δράση η οποία επιφέρει ορατή μεταβολή στο περιβάλλον, είναι κατ΄εξοχήν πράξη που συμβάλλει στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, δίνει ένα ξεχωριστό μήνυμα και δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή έχει περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθησία με την «αφαίρεση» ενός κουρασμένου κτίσματος, που πέρα από την υποβάθμιση μπορεί να αποτελούσε και εστία μόλυνσης.

Γι΄αυτό η κατεδάφιση ενός τέτοιου κτίσματος μπορεί κάθε φορά να παίρνει τη μορφή μιας «γιορτής» για τη γειτονιά, τη συνοικία ή και την πόλη ανάλογα με την θέση και τον όγκο του κτίσματος.

Βέβαια εν όψει του οικονομικού προβλήματος που υπάρχει γενικά στην Αυτοδιοίκηση και ίσως ειδικά στο Δήμο Πειραιά η εξεύρεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση των δράσεων αυτών δεν είναι εύκολη. Ίσως μπορεί να αποτελέσουν πηγές χρηματοδότησης:οι χορηγίες, το πράσινο ταμείο και η δανειοδότηση. Ειδικώτερα, μολονότι η οικονομική κρίση αποτελεί γενικώτερα ανασταλτικό παράγοντα, θα μπορούσαν να αναζητηθούν χορηγίες γι΄αυτές τις δράσεις αφού από την άλλη πλευρά οι αξίες των ακινήτων έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και επομένως μπορεί να προωθούνται συμβιβαστικές αποκτήσεις με απ΄ευθείας αγορά ακινήτου. Κατά μία εκδοχή κάποιος χορηγός μπορεί να αγοράσει το ακίνητο και εν συνεχεία να το παραχωρεί δωρεάν στο Δήμο για κατεδάφιση και αξιοποίηση. Η συγκεκριμένη χορηγία θα έχει ιδιαίτερο ποιοτικό περιεχόμενο, διότι θα γίνεται πράξη η γνωστή φράση του εικαστικού Γιάννη Τσαρούχη ότι κάποτε δεν θα αναφέρεται ως τιμητικό γεγονός η ανέγερση του κτιρίου από κάποιον, αλλά η κατεδάφισή του. Διότι η ελευθέρωση του χώρου θα αποτελεί δωρεά προς την πόλη. Η αναζήτηση χορηγών μπορεί να γίνει προς πολλούς τομείς και ιδιαίτερα στο χώρο της Ναυτιλίας.

Ακόμη στα πλαίσια βελτίωσης και ανάδειξης των κτιρίων του Πειραιά θα μπορούσε να συσταθεί Επιτροπή για την εξέταση αξιόλογων κτιρίων, είτε λόγω εξαιρετικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος ή λόγω ιστορικής σημασίας να κηρυχθούν διατηρητέα. Η δράση αυτή δεν έχει οικονομικό κόστος, σίγουρα όμως έχει κάποιο πολιτικό κόστος, διότι θίγει συμφέροντα.

Επίσης μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να αναζητηθεί μεγαλύτερος χώρος σε περιοχές ιδιαίτερα βεβαρυμένες λόγω πυκνής δόμησης και να δημιουργηθούν εκεί χώροι πρασίνου για στήριξη τόσο της κατοικίας όσο και της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ακόμη μέσα στο πλαίσιο αυτό μπορεί να εντοπισθούν χώροι ή κτίρια του ευρύτερου δημοσίου τομέα και να ασκηθεί διεκδίκηση για συγκεκριμένες ανάγκες ή χρήσεις των κατοίκων του Πειραιά.

Μάλιστα σ΄όλες αυτές τις δράσεις μπορεί να δώσει χρονική άνεση κατ΄αρχήν η δέσμευση του ακινήτου και σε συνέχεια μέσα σε οκτώ (8) χρόνια η απόκτησή του.

Όλα αυτά μετά από ειδικώτερη επεξεργασία μπορεί να περιληφθούν σ΄ένα συνολικό Πρόγραμμα για την ανάταξη και ανανέωση της πόλης του Πειραιά με δέσμη παρεμβάσεων που θα στοχεύουν στην περιβαλλοντική βελτίωση αλλά και την ανάδειξη της ιστορικής και αισθητικής ταυτότητας της πόλης. Μάλιστα καθ΄όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος εν όψει των οικονομικών προβλημάτων μπορεί να υπάρξει χρονική κλιμάκωση (άμεσα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα).

Η διαδικασία για την εκπόνηση του προγράμματος μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Α) Ένα αφανές στάδιο κατ΄αρχήν αξιολόγησης και συνολικής στάθμισης των στοιχείων και εν συνεχεία εκπόνηση της μελέτης από ομάδα εργασίας κατάλληλα στελεχωμένη χωρίς ανακοινώσεις ή βαρύγδουπες δηλώσεις ή διαρροές. Η ομάδα απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνει Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Δικηγόρο και Οικονομολόγο.

Β) Εφόσον κριθή ότι «αξίζει» να προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος ακολουθεί:

α) Προώθηση και ωρίμανση αρκετών δράσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα με επικέντρωση στις κατεδαφίσεις.

β) Δημοσιοποίηση του Προγράμματος (Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκμαίευση συμμετοχής ενεργών κοινωνικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, Συνέλευση συνοικίας) αλλά και άμεση υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων (αποκτήσεις χώρων, κατεδαφίσεις, κήρυξη διατηρητέων).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με τον ως άνω σχεδιασμό συναρτώνται δύο χρόνιες εκκρεμότητες που υπάρχουν στον Πειραιά:

α) Το κτίριο του Ταμείου Παρακαταθηκών.

β) Το πολυώροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης. Ειδικά για το κτίριο αυτό κατά καιρούς έχουν υπάρξει διάφορες αντιφατικές αναφορές ακόμη και για τη στατική αντοχή του κτιρίου με αποτέλεσμα να πλήττεται το «κύρος» του κτιρίου. Προτείνεται η ανάθεση ειδικής μελέτης στο ΕΜΠ για την εξέταση των ζητημάτων του ως άνω κτιρίου μέχρι και την αισθητική του βελτίωση και η εν συνεχεία εφαρμογή του πορίσματος της μελέτης.

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ