Εφημερίδα Κοινωνική

Στις περιφέρειες η μισθοδοσία του επόμενου τριμήνου

Στις περιφέρειες η μισθοδοσία του επόμενου τριμήνου
10 Ιουλίου 2018

Συγκεκριμένα κατανέμονται στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 73.500.000,00€ προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών

Τα κατανεμηθέντα ποσά στις Περιφέρειες είναι προσαυξημένα, σε σχέση με τις πιστώσεις που απαιτούνται για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες μισθοδοσίας μετακινούμενου προσωπικού (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ), καθώς και δαπάνες που προκύπτουν λόγω αλλαγής κλάδου, αλλαγής κατηγορίας, επανατοποθέτησης προσωπικού, προσλήψεων, αποζημιώσεων σε περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης και συναφών περιπτώσεων.

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με τρεις (3) ισόποσες χρηματικές εντολές του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίες θα εκδοθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν προς κάλυψη αντίστοιχων δαπανών μισθοδοσίας του επόμενου μήνα.

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ