Εφημερίδα Κοινωνική

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: Η απόφαση για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά (ΦΕΚ)

 Breaking News

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: Η απόφαση για καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά (ΦΕΚ)
14 Ιουνίου 2018

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Κοκκινάκη που προβλέπει την «Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά».

Πιο συγκεκριμένα, το ΦΕΚ αναφέρει:

Καθιερώνουμε:

α) τη 16ωρη λειτουργία, σε βάρδιες από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και 15:00 μ.μ. έως 23:00 μ.μ. όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες για 4 υπαλλήλους (2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 TE Πληροφορικής και 1 ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων) του Αυτοτελούς Τμήμα- τος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, λόγω της φύσης των καθηκόντων του, τα οποία είναι η διαχείριση της ΟΧΕ/ ΒΑΑ Πειραιά, ήτοι η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής της ΟΧΕ σε συνδυασμό με το ΠΕΠ Αττικής, η παρακολούθηση των πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020 κ.α.

β) τη 16ωρη λειτουργία, σε βάρδιες από 07:00π.μ. έως 15:00 μ.μ. και 15:00 μ.μ. έως 23:00 μ.μ. όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες για 7 υπαλλήλους (3 ΔΕ Δημοσιογράφων, 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 2 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΔΕ Τεχνιτών-φωτορεπόρτερ) του Τμήματος Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης και του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας – Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, προκειμένου να καλυφτούν όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου και των πρωτοβουλιών του Δημάρχου, καθώς και η διοργάνωση και πραγματοποίηση εορτών, δεξιώσεων και τελετών (δημοσιογραφική κάλυψη των συνεδριάσεων, έκδοση και αποστολή Δελτίων Τύπου, αναδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων κ.α.)

γ) την 24ωρη λειτουργία, σε βάρδιες από 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., 15:00 μ.μ. έως 23:00 μ.μ. και 23:00 μ.μ. – 07:00 π.μ. όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες για 23 υπαλλήλους (2 ΠΕ Πληροφορικής (Hardware), 2 ΠΕ Πληροφορικής (Software), 1 ΠΕ Διοικητικού, 4 ΔΕ Προσωπικού (Η/Υ προγραμματιστών), 6 ΔΕ Προσωπικού (Η/Υ χειριστών), 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Τεχνιτών Η/Υ, 3 Τηλεφωνητριών) του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, του Τμήματος Επικοινωνιών, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων, του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών δυσλειτουργίας των διακομιστών, κεντρικών Η/Υ (servers) οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε συνεχή 24ωρη λειτουργία, την αποκατάσταση κρίσιμων δικτυακών – επικοινωνιακών στοιχείων και ζεύξεων, την αναβάθμιση προγραμμάτων, τον έλεγχο, τη λειτουργία και τη συντήρηση των εφαρμογών στα πλαίσια ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης του Δήμου, το συντονισμό σε 24ωρη βάση όλων των τεχνικών κλιμακίων που υποστηρίζουν τα τηλεπικοινωνιακά, διαδικτυακά και πληροφοριακά συστήματα κ.α. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 16.000,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Πειραιά που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.01, 10.6022.01, 30.6012.01».

ΕΓΓΡΑΦΟ

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ