Εφημερίδα Κοινωνική

Θέμα ημερήσιας Διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

Θέμα ημερήσιας Διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά
07 Μαΐου 2018

Ειδική συνεδρίαση του Σώματος  θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 10-5-2018 και ώρα 15:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο: ΄΄Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ΄΄ ύστερα από το έγγραφο της ΚΕΔΕ».

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ