Εφημερίδα Κοινωνική

Αποκάλυψη «Κλεισθένη»: Τον Οκτώβριο του ’19, με απλή αναλογική και 4ετή θητεία οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές

 Breaking News

Αποκάλυψη «Κλεισθένη»: Τον Οκτώβριο του ’19, με απλή αναλογική και 4ετή θητεία οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές
30 Απριλίου 2018

Τον Οκτώβριο του 2019, με απλή αναλογική και 4ετή θητεία οι Αυτοδιοικητικές Εκλογές, σύμφωνα με σχετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α»  – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα,

1. Οι υποψήφιοι των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος.

3. Η εγκατάσταση των Δημοτικών & Περιφερειακών Αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

4. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα θα διεξαχθεί την 13η Οκτωβρίου 2019 και η εγκατάσταση των νέων Αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2020. Η τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδος παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ