Εφημερίδα Κοινωνική

Μητροπολίτης Πειραιά ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «Το άλογο του Χότζα στήλωσε τα πόδια και ο Χότζας άρχισε τεμενάδες»

 Breaking News

Μητροπολίτης Πειραιά ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «Το άλογο του Χότζα στήλωσε τα πόδια και ο Χότζας άρχισε τεμενάδες»
27 Μαρτίου 2018

Μητροπολίτης Πειραιά ΣΕΡΑΦΕΙΜ:

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με τη στάση Ερντογάν, ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, είπε μεταξύ άλλων: «…ἡ Τουρκία τοῦ σημερινοῦ προέδρου Ἐρντογάν, μεταβάλλεται σέ ἕνα καθεστώς μέ πρόταγμα τό Ἰσλαμικό πολιτικοθρησκετικό κοινωνικό status καί ὁ ἴδιος ὀνειρεύεται νά ἀναγνωρισθεῖ σάν «Χαλίφης» τοῦ παγκόσμιου Σουνιτικοῦ Ἰσλάμ. Συμπληρώνονται σήμερα (σ.σ.χθες) 27 ἡμέρες ἀπό τήν κράτηση τῶν δύο Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν πού βρίσκονται στήν καρδιά, τήν σκέψη καί τήν προσευχή ὅλων τῶν Ἑλλήνων στά μήκη καί πλάτη τοῦ πλανήτη καί παρά τίς ἀξιόλογες σχετικές προτροπές γιά ἄρση τῆς ἀνήθικης καί παράνομης ἁρπαγῆς τους, τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας, τοῦ ΟΗΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ ὅπως ἀπεδείχθη καί ἀπό τήν συνδιάσκεψη Τουρκίας καί ΕΕ στήν Βάρνα τῆς Βουλγαρίας, ὁ σχεδιασμός τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν δέν ἀλλάζει. Ἑπομένως, ἡ λῦσις τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ προβλήματος, ὅπως ἀποδεικνύεται δέν μπορεῖ νά ἐπαφίεται πλέον εἰς τήν βούληση τῶν διεθνῶν Ὀργανισμῶν καί συσχετισμῶν, ἀλλά θά πρέπει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία, δυναμικά νά ἀποφασίση νά ἀνακόψη τίς ἰδεοληψίες καί τό θράσος τοῦ προέδρου Ἐρντογάν καί ἕνα τέτοιο πρόσφορο μέτρο θά ἦταν νά σταλῆ ἄμεσα μιά διακοίνωση στήν Τουρκική κυβέρνηση, ὅτι ἐντός 24 ὡρῶν θά ἀπελευθερωθοῦν οἱ παρανόμως κρατούμενοι Ἕλληνες ἀξιωματικοί, διότι ἄλλως ἡ Ἑλλάς καταργεῖ ἄμεσα τά δύο προξενεῖα Της σέ Ἀνδριανούπολη καί Σμύρνη, πού ἐλλείψει ὁμογενῶν εἶναι οὐσιαστικά ἄνευ ἀντικειμένου καί καλεῖ τήν Τουρκία, σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο νά πράξη τό ἴδιο κατ’ ἀναλογίαν καί ἀντιστοιχίαν, μέ τά Τουρκικά προξενεῖα Κομοτηνῆς καί Ρόδου, γιά νά ἐφαρμοσθῆ αὐθωρεί ἡ γνωστή τουρκική παροιμία: Τό ἄλογο τοῦ Χότζα στήλωσε τά πόδια καί ὁ Χότζας ἄρχισε τούς τεμενάδες».

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ