Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ξηλώνουν τους Ρομποτικούς Κάδους «φαντάσματα» του Παναγιώτη Φασούλα (έγγραφο)

 Breaking News

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ξηλώνουν τους Ρομποτικούς Κάδους «φαντάσματα» του Παναγιώτη Φασούλα (έγγραφο)
07 Μαρτίου 2018

Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε στη συγκρότηση επιτροπής παράδοσης των «πέντε 5 Ροµποτικών Κάδων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων» που είχαν τοποθετηθεί στην πόλη μας επί δημαρχίας Παναγιώτη Φασούλα αλλά σταμάτησαν να συντηρούνται και να λειτουργούν. Οι κάδοι είναι τοποθετηµένοι στα κάτωθι σηµεία: 1. Πλατεία Οδυσσού 2. Αιτωλικού & Παλαµηδίου 3. Λεωφ. Χατζηκυριακού & Μαρίας.Χατζηκυριακού 4. Λεωφ. Φρεατίδος & Ακτή Μουτσοπούλου 5. Αγίου Ελευθερίου & ∆ωδεκανήσου. Η αποµάκρυνση και παράδοση των πέντε 5 Ροµποτικών Κάδων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, στην εταιρεία µε την επωνυµία SOUKOS ENVIRONMENTAL ΑΒΕΕ θα γίνει σε εκτέλεση των Αποφάσεων Α1198/2017 και Α1199/2017 του ∆΄Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, µε τις οποίες απορρίφθηκαν οι ασκηθείσες αγωγές της εν λόγω εταιρείας και έχουν καταστεί τελεσίδικες. Στην απόφαση του Δήμου που δημοσιεύει αποκλειστικά το koinoniki.gr αναφέρεται ότι µετά την αποµάκρυνση, η εταιρεία SOUKOS ENVIRONMENTAL ΑΒΕΕ δεν διατηρεί ουδεµία απαίτηση εις βάρος του ∆ήµου Πειραιά.

Δείτε το έγγραφο εδώ: ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΦΑΣΟΥΛΑ

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ