Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η λίστα με τα 26 ναυάγια που “πνίγουν” τον Πειραιά – Η Δημόσια Αρχή Λιμένων αναζητά δωρητές για την απομάκρυνσή τους

 Breaking News

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η λίστα με τα 26 ναυάγια που “πνίγουν” τον Πειραιά – Η Δημόσια Αρχή Λιμένων αναζητά δωρητές για την απομάκρυνσή τους
09 Μαρτίου 2018

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ φέρνει για πρώτη φορά στο «φως» το ετήσιο πρόγραμμα αναγκών δωρεών ΔΑΛ για την ανέλκυση, απομάκρυνση και καταστροφή των ναυαγίων όπως προκύπτει από τη σύμβαση Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – ΟΛΠ ΑΕ. Όπως είναι γνωστό με τα παροπλισμένα πλοία που βρίσκονται στον Αργοσαρωνικό και ιδιαίτερα στην περιοχή ευθύνης του ΟΛΠ, συντρέχουν άμεσοι και επείγοντες λόγοι για την ανέλκυση, απομάκρυνση και καταστροφή των ναυαγίων λόγω της συσσώρευσης σημαντικού αριθμού ναυαγίων και εγκαταλελειμμένων πλοίων, τα οποία έχουν επιφέρει χρόνια και σοβαρή υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, η ΔΑΛ ανήρτησε πίνακα με τα ναυάγια που εμπεριέχονται στη Σύμβαση Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ. Από αυτά οι ενδιαφερόμενοι δωρητές επιλέγουν ποιο από τα ναυάγια θα απομακρύνουν και γνωστοποιούν την επιλογή τους εγγράφως στη ΔΑΛ. Η ΔΑΛ με τη σειρά της, σε 20 μέρες πρέπει εγγράφως να απαντήσει αν αποδέχεται τη δωρεά ή όχι. Γίνεται μνεία ότι για τα ναυάγια ΚΟΡΦΟΥ ΑΪΛΑΝΤ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ έχει ήδη γίνει αποδεκτή από την Αρχή η δωρεάν παροχή υπηρεσιών ανέλκυσης, απομάκρυνσης και καταστροφής χωρίς οποιοδήποτε, άμεσο η έμμεσο, αντάλλαγμα η αντιστάθμισμα και η ένταξη τους στο παρόν ετήσιο πρόγραμμα έχει μόνο επικουρικό χαρακτήρα.

Οι εργασίες

Το όλο έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

-Τα ναυάγια πρέπει να ανελκυστούν και στη συνέχεια να απομακρυνθούν από την λιμενική περιοχή αρμοδιότητας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και να καταστραφούν νόμιμα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξειδικεύσει τον τρόπο ανέλκυσης, απομάκρυνσης και καταστροφής των προαναφερόμενων ναυαγίων, με την υποβολή πλήρους μελέτης, στην οποία κα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών, αναφέροντας τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει και το προσωπικό, καθώς και τον τρόπο και τόπο καταστροφής των προαναφερόμενων επικίνδυνων και επιβλαβών ναυαγίων, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τον Διοικητή της ΔΑΛ.

-Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ναυάγια, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ανέλκυση, απομάκρυνση και καταστροφή τους.

-Απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για την ασφαλή ανέλκυση, απομάκρυνση και καταστροφή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

-Απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για την απομάκρυνση τυχόν στερεών η πετρελαιοειδών αποβλήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

-Ρυμούλκηση και απομάκρυνση των προαναφερόμενων ναυαγίων εκτός της Λιμενικής Ζώνης Πειραιά, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται.

-Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν ρυπάνσεων από τις εργασίες καθώς και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

-Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ναυαγίου, ατυχημάτων, ζημιών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

-Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών, από απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά, σε βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, παραλία, συλλογή των απορριμμάτων, μεταφορά τους και τελική διάθεση με νόμιμα περιβαλλοντικά τρόπο.

-Βιντεοσκόπηση όλων των εργασιών και παράδοση υλικού στη ΔΑΛ.

NAYAGIA

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ