Εφημερίδα Κοινωνική

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου “Κέντρο επιχειρηµατικής για τη γαλάζια ανάπτυξη”

 Breaking News

Τα ουσιώδη  χαρακτηριστικά  του  έργου “Κέντρο επιχειρηµατικής για τη γαλάζια ανάπτυξη”
27 Φεβρουαρίου 2018

Το δημοτικό συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε τους όρους της σύναψης σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά για την υλοποίηση της υπηρεσίας µε τίτλο: “Κέντρο επιχειρηµατικής καινοτοµίας για τη γαλάζια ανάπτυξη”, συνολικού προϋπολογισµού 1.800.000,00 € (συµπ/νου Φ.Π.Α.) και ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου τον κ. Κόκκαλη Πέτρο ως τακτικό µέλος και αναπληρωτή του κ. Βεντούρη Ανδρέα, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου, σύµφωνα µε την περιγραφή της ανωτέρω µελέτης είναι κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: • ∆ηµιουργία Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και αγορά σύγχρονων µηχανηµάτων (key enabling technologies for innovation) για την ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. • Λειτουργία του Κέντρου Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη µε παρεχόµενες υπηρεσίες συµβουλευτικής κι εκπαίδευσης σε σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάπτυξη καινοτοµίας (key enabling technologies for innovation) για την δηµιουργία νέων καινοτόµων προϊόντων κι υπηρεσιών από νέες επιχειρήσεις. • Ανάδειξη, διάχυση και προώθηση καινοτοµίας για τη γαλάζια ανάπτυξη µέσα από δράσεις δηµοσιότητας και δικτύωσης.

 

 

 

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ