Εφημερίδα Κοινωνική

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τις γυναίκες σε θέσεις πολιτικής ευθύνης από το ΚΕΘΙ και τον Δήμο Κορυδαλλού

 Breaking News

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τις γυναίκες σε θέσεις πολιτικής ευθύνης  από το ΚΕΘΙ και τον Δήμο Κορυδαλλού
06 Φεβρουαρίου 2018

kethiΔιήμερο σεμινάριο για την επιμόρφωση των γυναικών που ενδιαφέρονται να διεκδι-κήσουν θέσεις πολιτικής ευθύνης, διοργανώνει το Γραφείο Ισότητας του Δήμου Κορυ-δαλλού σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Το σεμι-νάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2108, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού «Μελίνα Μερκούρη», σκηνή Γκαράζ, Γ. Λαμπράκη και Καρυταίνης 4. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε γυναίκες που ενδια-φέρονται να μπουν δυναμικά στον πολιτικό στίβο και να διεκδικήσουν θέσεις πολιτι-κής ευθύνης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση και εμψύχωση τους, προκειμένου να διεκδικήσουν και να πετύχουν όχι μόνο τη συμμετοχή τους στην πολιτική αλλά και την εκλογή τους.

Το σεμινάριο εντάσσεται στις δράσεις του Γραφείου Ισότητας του Δήμου και έχει στό-χο να συμβάλλει ενεργά στη γυναικεία κοινωνική έκφραση και συμμετοχή, στην προώθηση των ίσων ευκαιριών ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και στην παρα-κολούθηση και εφαρμογή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα.

Το Γραφείο Ισότητας υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες και αποφάσεις της Επιτροπής Ι-σότητας του Δήμου και είναι ανοικτό σε όλες τις δημότισσες και τους δημότες, τόσο για διευκρινήσεις και ενημέρωση, όσο και για συμμετοχή με απόψεις και ιδέες αλλά και εθελοντική εργασία. Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας είναι η Εντεταλμένη Δη-μοτική Σύμβουλος για θέματα Ισότητας, Λαμπρινή Μάνου και συμμετέχουν εκπρόσω-ποι των δημοτικών παρατάξεων και φορέων της πόλης.

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Αποκεντρωμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλου σε όλη τη χώρα» και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κ.Ε.Θ.Ι. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής με τη λήξη του σεμιναρί-ου.

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην διεύθυνση http://goo.gl/QDIcvN. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει α-ναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου www.gynaikes-politiki.gr. Πληροφορίες επίσης, 2103898075, κα Φανή Παπαδοπούλου και [email protected]

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ