Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Τι περιλαμβάνει η δημιουργία «Κέντρου Ένταξης Μεταναστών» στο Δήμο Πειραιά (έγγραφο)

 Breaking News

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Τι περιλαμβάνει η δημιουργία «Κέντρου Ένταξης Μεταναστών» στο Δήμο Πειραιά (έγγραφο)
28 Φεβρουαρίου 2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια του Δήμου Πειραιά η απόφαση της Πράξης “∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική ∆οµή & Παράρτηµα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)”. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το ΚΕΜ που θα δημιουργηθεί στον Δήμο Πειραιά:

«Το λιµάνι του Πειραιά, το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας, αποτελεί έναν ενδιάµεσο σταθµό στο ταξίδι των προσφύγων από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Από τον Σεπτέµβριο του 2015, πάνω από 1.000.000 πρόσφυγες πέρασαν από το λιµάνι. Όταν τα σύνορα των ∆υτικών Βαλκανίων έκλεισαν, το λιµάνι του Πειραιά, έγινε µία άτυπη, αυτοσχέδια κατασκήνωση για πάνω από 6.000 ανθρώπους. Όλοι οι συναρµόδιοι φορείς, συµπεριλαµβανοµένου του ιδιωτικού τοµέα και της κοινωνίας των πολιτών, έκαναν το καλύτερο που µπορούσαν, για να οργανωθούν και να προσφέρουν άµεσα ανθρωπιστική βοήθεια, όµως, χωρίς κεντρικό συντονισµό, τα αποτελέσµατα ήταν αναγκαστικά υποδεέστερα των απαιτούµενων µε βάση τις συνθήκες.

Ο ∆ήµος Πειραιά, πρόσφερε εθελοντικά τις υπηρεσίες του, τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό, κινητοποιώντας τους εθελοντές του γραφείου εθελοντισµού του ∆ήµου, τις τοπικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, την Εκκλησία, απλούς πολίτες, που έσπευσαν για βοήθεια, όσο και σε διάθεση µέσων (οχηµάτων για µεταφορά διαφόρων ειδών, φορτηγών για µεταφορά τροφίµων, που συλλέγουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και η ΚΟ∆ΕΠ κλπ.).

Μέσω της προσφοράς και της κινητοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, των εθελοντικών οργανώσεων και συλλόγων, εξασφαλίστηκε για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα η σίτιση των προσφύγων και µεταναστών. Μέχρι να αναλάβει τη σίτιση των προσφύγων το κράτος, είχαν παρασκευαστεί και προσφερθεί στους ανθρώπους αυτούς πάνω από 200.000 γεύµατα. Λειτούργησε κινητή µονάδα του Συλλόγου «Το χαµόγελο το παιδιού» και της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Επίσης, συστάθηκε µόνιµο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά µε λειτουργία σε 24ωρη βάση και Αλληλέγγυο Ιατρείο µε εθελοντικό νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. ∆ιάφορες ΜΚΟ (Drops in the Ocean, School Box Project, Οργάνωση ΓΗ) οργάνωσαν δραστηριότητες παιδικής απασχόλησης. Υπηρεσίες νοµικής στήριξης προσφέρθηκαν από εθελοντικές οµάδες και τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες οργανώθηκαν από οµάδες και τοπικά σωµατεία.

Παρόλα αυτά, η έλλειψη οργάνωσης και κεντρικού σχεδιασµού και η διάσταση του φαινοµένου µέσα στην είσοδο του µεγαλύτερου λιµανιού της χώρας, είχε πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στους τοµείς τουρισµού, εστίασης και ψυχαγωγίας. Η τοπική κοινωνία παρατηρούσε όλο αυτό το διάστηµα την ανθρωπιστική κρίση, που διαδραµατιζόταν στην πόλη. Πέρα από το κοινό- καθολικό αίσθηµα συµπαράστασης µε κάθε µέσο, παρατηρήθηκαν και φαινόµενα συγκρούσεων και ξενοφοβίας.

Στην πόλη πραγµατοποιήθηκαν συγκεντρώσεις τόσο συµπαράστασης όσο και διαµαρτυρίας. Η άγνοια και κυρίως η έλλειψη κρατικής οργανωµένης πολιτικής και προστασίας ανέπτυξαν το αίσθηµα της ανασφάλειας στους πολίτες. Οι κίνδυνοι µεγάλοι, καθώς για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα οι άνθρωποι βρίσκονταν εγκλωβισµένοι χωρίς παροχές, χωρίς χρήµατα και χωρίς πληροφόρηση. Καταγράφηκαν συµπλοκές µεταξύ τους, καθώς η άτυπη δοµή βρισκόταν σε δηµόσιο χώρο, µε αποτέλεσµα την αδυναµία προστασίας των προσφύγων. Επίσης, έγιναν επεισόδια σε διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις πολιτών.

Σήµερα, ο ∆ήµος Πειραιά, έχοντας βιώσει και αποκρυσταλλώσει τα αποτελέσµατα ενός τόσο έντονου φαινοµένου, όπως αυτό που διαδραµατίζεται από την αρχή της κρίσης στη χώρα µας και ειδικότερα στην πόλη µας, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη, η πόλη του Πειραιά, µαζί µε όλους τους αρµόδιους φορείς, να αναπτύξει ένα σχέδιο αντιµετώπισης της κρίσης όχι µόνο εξαιτίας του ισχυρού ενδεχόµενου µια τέτοια κρίση να ξανασυµβεί στο εγγύς µέλλον, αλλά και λόγω του γεγονότος της διαφαινόµενης εγκατάστασης του µεγαλύτερου αριθµού αυτών των ανθρώπων στη χώρα µας. Στο πλαίσιο εκπόνησης αυτού του σχεδίου, έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) στον ∆ήµο Πειραιά και έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο επαφών µε διάφορους φορείς τόσο κρατικούς όσο και της κοινωνίας των πολιτών.

Έχει επιτευχθεί στενή συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου του ΥΠΕΣ, µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, µε εθελοντικές οργανώσεις, σωµατεία και ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στα θέµατα µεταναστών- προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας κ.α. Ο σκοπός είναι, εκτός από την εξασφάλιση των βασικών αναγκών για την οµάδα-στόχο, η περαιτέρω ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα βασικά εργαλεία, ώστε να ενταχθούν οµαλά και να αποκτήσουν τα πρώτα εφόδια για την επικοινωνία τους µε την τοπική κοινωνία και την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Με βάση λοιπόν τη λειτουργία παρατήµατος ΚΕΜ στον ∆ήµο Πειραιά, θα υλοποιηθούν οι επιπλέον δράσεις, που προβλέπονται από την Πρόσκληση, καθώς συµβάλλουν σηµαντικά στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης της οµάδας-στόχου, στην αποτροπή των φαινοµένων ξενοφοβίας και ρατσισµού και στην παροχή εφοδίων, που θα διευκολύνουν στην πρόσβαση των µεταναστών- προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας.

H νέα πρωτοβουλία έχει ως αντικείµενο την υλοποίηση λοιπών δράσεων στο ΚΕΜ του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά για τα επόµενα 3 έτη:

Α) Μαθήµατα Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισµού σε ενήλικες µετανάστες-πρόσφυγες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Β) ∆ιαπολιτισµικές δράσεις µε έµφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων αλλοδαπών και γηγενών.

Γ) ∆ράσεις για την προώθηση της πρόσβασης των µεταναστών-προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην αγορά εργασίας».

Ο συνολικός Προϋπολογισµός του Υποέργου ανέρχεται σε 300.000,00€ και θα χρηµατοδοτηθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09, ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ.

Αρµόδια υπηρεσία υλοποίησης του Υποέργου «Λοιπές ∆ράσεις Παραρτήµατος ΚΕΜ ∆ήµου Πειραιά» είναι το Τµήµα Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών.

ΕΓΓΡΑΦΟ

 

 


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ