Εφημερίδα Κοινωνική

600 € επίδομα σίτισης σε όλους τους σπουδαστές των Ναυτικών Σχολών

 Breaking News

600 € επίδομα σίτισης σε όλους τους σπουδαστές των Ναυτικών Σχολών
06 Φεβρουαρίου 2018

Μεγάλη επιτυχία της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 

Κατόπιν της εξαιρετικής εισηγήσεως του προέδρου των πλοιάρχων Cpt Μανώλη Τσικαλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, έξι σημαντικά και χρονίζοντα αιτήματα των ναυτικών βρήκαν τη λύση τους και συμπεριελήφθησαν στο υπ’ αρ. 4504 ν/σ της 29ης Νοεμβρίου 2017 ( ΦΕΚ 184). Εκτός του επιδόματος των 600 ευρώ που αφορά το επίδομα σίτισης σε όλους τους σπουδαστές των Ναυτικών Σχολών, σημαντικές επιτυχίες θεωρούνται:

1.Η υποχρέωση των εταιρειών πριν από την έναρξη εκάστης δρομολογιακής περιόδου να εξοφλούν τους βασικούς μισθούς, επιδόματα και εισφορές του πληρώματος.

2.Η συμμετοχή εκπροσώπου της ΠΕΠΕΝ στην ΕΣΑΛ ( Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Λιμένων)

3.Η ασφάλιση στο ΝΑΤ των Αρχιπλοιάρχων και των Αρχιμηχανικών των ναυτιλιακών Επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώματος Α’ τάξης.

4.Η αύξηση εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΣΕΝ σε 32

5.Η πλήρωση των προστίμων να καταβάλλονται αλληλεγγύως και εξ’ ολοκλήρου από τον πλοιοκτήτη του διαχειριστή ναυλωτή πλοίου και τον πράκτορα, εξαιρουμένου του πλοιάρχου στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται ευθύνη αυτού και έχει μεριμνήσει εγκαίρως για ενημέρωση.

Χωρίς ανούσιες επισημάνσεις και περιστροφές, ξεκάθαρα και με απόλυτη σαφήνεια, ο Πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ έδωσε να καταλάβουν οι βουλευτές του κοινοβουλίου την αναγκαιότητα της επίλυσης των αιτημάτων της ενώσεως. Συγκεκριμένα, τα άρθρα όπως ψηφίστηκαν:

ΑΡΘΡΟ 78

Πριν από την έναρξη δρομολογίων, εκάστης δρομολογικής περιόδου επιβατηγού και οχηματαγωγού επιβατηγού ή φορτηγού πλοίου, υδροπτερύγου και ταχύπλοου οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να έχουν εξοφλήσει τους βασικούς μισθούς και επιδόματα του πληρώματος καθώς και τις εισφορές. Έτσι δίνεται ουσιαστική λύση στις οφειλές των ναυτικών.

Αρθρο 95

Συμμετοχή στην Ε.Σ.Α.Λ. εκπροσώπου της Π.Ε.Π.Ε.Ν.

Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).

Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και μετέχουν με τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από ένας (1) εκπρόσωπος για καθένα από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων και Τουρισμού, καθώς και ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου Δήμου ή της οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς επίσης και προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουργείων, με αντικείμενο αρμοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέματα.

Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.».

Δηλαδή:

Συμμετοχή της ΠΕΠΕΝ για πρώτη φορά στην Επιτροπή του Υ.Ν.Α. για τα λιμάνια. Οι εισηγήσεις στην εν λόγω Επιτροπή θα προέρχονται από την βοήθεια των Πλοιάρχων που είναι η κατεξοχήν χρήστες των λιμανιών και θα έχουν σαν αποτέλεσμα την επισκευή και τις βελτιώσεις σε πολλά λιμάνια της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 119

Ασφαλίζονται στο ΝΑΤ οι Αρχιπλοίαρχοι και Αρχιμηχανικοί Ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α΄ τάξης αντίστοιχα μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης επί πλοίων με Ελληνική Σημαία ή με Ξένη Σημεία εξαγορασμένη στο ΝΑΤ και δεν ασκούν αποδεδειγμένα άλλα επαγγέλματα η λειτούργημα ούτε είναι Συνταξιούχου ΝΑΤ

Έτσι εκτός από τους συναδέλφους που βγαίνουν ωφελημένοι, βγαίνει ωφελημένο και ενισχυμένο οικονομικώς το ΝΑΤ.

Επί πλέον, με αυτή την τροποποίηση, είναι η αφορμή, οι ναυτικοί να μπορούν να ανανεώσουν και τα διπλώματά τους χωρίς τον κίνδυνο να τα χάσουν και κυρίως να χάσουν την ίδια την ιδιότητα τους.

ΑΡΘΡΟ 137 (παρ.2)

Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕΣΕΝ και της Σχολής Πυροσβεστικών μέσων ανέρχονται συνολικά σε τριάντα δυο (32). Έτσι θα υπάρξει καλυτέρευση στη λειτουργία των ΚΕΣΕΝ, δεδομένου ότι η έλλειψη καθηγητών ήταν εμφανής.

ΑΡΘΡΟ 139

Υπόχρεοι για την καταβολή πρόστιμων, είναι αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου ο πλοιοκτήτης ο διαχειριστής ο ναυλωτής πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας πλοίου, εξαιρουμένου του πλοιάρχου στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται ευθύνη αυτού και έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έγγραφη ενημέρωση του πλοιοκτήτη.

Σύμφωνα με την ΠΕΠΕΝ, είναι σε διαδικασία νομοθέτησης μιας περισσότερο δίκαιης αλλά και ξεκάθαρης αντιμετώπισης των Πλοιάρχων, κυρίως της ακτοπλοΐας, σε σχέση με τα χρηματικά πρόστιμα που ανακύπτουν από την λειτουργία του πλοίου.

ΑΡΘΡΟ 145

Στους σπουδαστές εσωτερικής φοίτησης των ΑΕΝ μικτής φοίτησης, χορηγείται ετήσιο επίδομα σίτισης (600) εξακοσίων ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης που συνάγεται από τη φοίτηση στις εν λόγω Ακαδημίες.

Να σημειωθεί, ότι, το πρόγραμμα αυτό από τις Ακαδημίες «κλειστής» φοίτησης, υλοποιείτο επί αρκετά χρόνια, αλλά από το 2010 και μετά, λόγω των μνημονίων, είχε σταματήσει προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στους σπουδαστές.

Με την παρέμβαση της ΠΕΠΕΝ ένα πάγιο αίτημα των ΑΕΝ βρήκε την λύση του.

Επίσης δόκιμοι θα μπορούν να εξαγοράζουν το εκπαιδευτικό τους μπάρκο σε 12 δόσεις και η θεώρηση της υπηρεσίας τους θα γίνεται σε διάστημα 36 μηνών. Αυτό βέβαια, αφόρα και τους υπόλοιπους ναυτικούς και όχι μονό τους Δόκιμους.

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ