Εφημερίδα Κοινωνική

ΤΠκΔ: Επιχορήγηση Δήμων για μελέτες & έργα – Οι δικαιούχοι & η διαδικασία (ΦΕΚ)

 Breaking News

ΤΠκΔ: Επιχορήγηση Δήμων για μελέτες & έργα – Οι δικαιούχοι & η διαδικασία (ΦΕΚ)
06 Ιανουαρίου 2018

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο καθορισμός των προϋποθέσεων και η ρύθμιση των λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ’ αυτούς σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) (Β’ δράση).

Δικαιούχοι της επιχορήγησης ορίζονται:

α. Οι δήμοι της χώρας με μόνιμο πληθυσμό έως 15.000 κατοίκους που δεν έχουν ενταχθεί στην Α΄ δράση της επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 (Φ.Ε.Κ. 2049/τ. Β΄/14-6-2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. β. Οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό άνω των 15.000 κατοίκων, των οποίων οι δημοτικές και κοινοτικές ενότητες χαρακτηρίζονται ορεινές κατά ποσοστό από 50% μέχρι 100%, για την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος αποκλειστικά και μόνο στις ανωτέρω ενότητες. γ. Οι δικαιούχοι δήμοι της Α’ και Β’ δράσης αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση διαδημοτικών έργων στους τομείς διαχείρισης απορριμμάτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποχέτευσης. δ. Όλοι οι δήμοι της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές και εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων, ήτοι σεισμών και πλημμυρών, εξαιτίας των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους δήμους των κατηγοριών (α) , (β) και (δ) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 85.000 ευρώ, ενώ για τους δικαιούχους της κατηγορίας (γ), δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 15.000 ανά δήμο.

Περισσότερα για τη διαδικασία υποβολής πρότασης για επιχορήγηση παρακάτω:

ΦΕΚ


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ