Εφημερίδα Κοινωνική

“Κρατάς μυστικό”; 14 νέες ναυτιλιακές εταιρείες στον Πειραιά – Δεν δόθηκαν ονόματα από το Υπουργείο Ναυτιλίας (πλαίσιο υποχρεώσεων)

 Breaking News

“Κρατάς μυστικό”; 14 νέες ναυτιλιακές εταιρείες στον Πειραιά – Δεν δόθηκαν ονόματα από το Υπουργείο Ναυτιλίας (πλαίσιο υποχρεώσεων)
08 Ιανουαρίου 2018

Άδειες εγκατάστασης στον Πειραιά, ενημερωθήκαμε από επίσημο δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας, ότι ζήτησαν και πήραν ακόμα 14 ναυτιλιακές (διαχειρίστριες και ναυλομεσιτικές) εταιρείες! Όπως ανέφεραν από το Υπουργείο: «Τις σχετικές αδειοδοτήσεις υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής». Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Οι εταιρείες που ζητούν σχετικές άδειες ανοίγουν γραφεία και προσλαμβάνουν προσωπικό εδώ στην Ελλάδα, είναι περί τις 290 την τελευταία τριετία» και επιπλέον, «αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το 10μηνο έτους 2017 (από Ιανουάριο μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο) το εισρεύσαν συνάλλαγμα της κατηγορίας «Μεταφορές» του Ισοζυγίου Υπηρεσιών ανερχόταν σε 7.533,60 εκατ. Ευρώ, (δηλαδή πάνω 7,5 δισεκατομμύρια). Συγκρινόμενο με το ποσό της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (που ήταν 6.376,5εκατ. Ευρώ), προκύπτει σημαντική αύξηση του εισρεύσαντος συναλλάγματος, της τάξης του 18,15 %».

Θελήσαμε λοιπόν να μάθουμε ποιες είναι οι εταιρείες αυτές καθώς από μόνη της αυτή η είδηση κρίνεται σημαντική για την πόλη, στο πλαίσιο της συνολικής ανάπτυξης που επιχειρείται (θέσεις εργασίας κτλ).

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» επικοινώνησε με το Υπουργείο Ναυτιλίας (που έβγαλε την ανακοίνωση) αλλά όπως μας είπαν, τα ονόματα των συγκεκριμένων εταιρειών δεν γίνεται να δοθούν καθώς θα πρέπει να βγει πρώτα το επίσημο ΦΕΚ με την εγκατάστασή τους!

Μας δημιουργήθηκε λοιπόν η εξής απορία: Γιατί τόση βιασύνη; Γιατί τέτοιος «πανηγυρισμός» που δεν μπορεί να απαντηθεί, τουλάχιστον, δημοσιογραφικά;

Προφανώς, στο Υπ. Ναυτιλίας επέλεξαν το δώσουν το θέμα στη δημοσιότητα «πολιτικά» και να κρατήσουν «μυστικά» τα στοιχεία των εν λόγω εταιρειών.

Παρόλη όμως αυτή την… «μυστικοπάθεια» του Υπουργείου Ναυτιλίας, η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» έψαξε και βρήκε αντίστοιχες αποφάσεις με εταιρείες, όπως οι παραπάνω, που μετέφεραν την έδρα τους στην Ελλάδα, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στο γεγονός της «εγκατάστασης γραφείων στη χώρα μας» αλλά αναφέρονται και στις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ που απορρέουν από αυτή την κίνηση.

Για παράδειγμα:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SUNRISE MARITIME INC.» ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ

Ειδικότερα, επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:

-H σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές.

-Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

-Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

- Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

- Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Ωστόσο, η εταιρεία «SUNRISE MARITIME INC.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ:

-ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

-Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4 του Α.Ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.

Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:

-Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).

-Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Δ/νση του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ΄ αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ.

-Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:

-Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

- Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει: ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος. ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ. ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά.

- Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή που έγινε.

- Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.

- Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.

Το βασικό… ΑΡΘΡΟ 3: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΔΕΙΑ

Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ εφόσον:

-Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

-Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

-Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την εταιρεία που προαναφέρθηκε.

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Και η εταιρεία «HORIZON BULKERS S.A.» ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤA ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ και η οποία αποφάσισε πρόσφατα να μεταφέρει γραφεία ή υποκατάστημα στη χώρα μας, «επιβαρύνεται» με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ακόμη και αν το αντικείμενό της είναι κάπως διαφορετικό.

Στην απόφαση, ως προς τις εργασίες που «επιτρέπονται» για την παραπάνω εταιρεία, εφόσον βεβαίως τηρήσει τις υποχρεώσεις της, αναφέρονται τα εξής:

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ΄ αυτή ή τα πλοία που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:

(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ΄ αυτά τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζημιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ΄ αυτούς ή τις οικογένειές τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχήματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λ.π. που τους έχουν επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτελούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβασμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρωγές κ.λ.π. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το ΝΑΤ και γενικά την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών οφειλών.

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκατάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων καθώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομά τους σε συνάλλαγμα του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυτές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη (CLUBS).

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυπηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμάνια καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

 

 

 

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» επικοινώνησε με το Υπουργείο Ναυτιλίας και όπως μας είπαν, τα ονόματα των εταιρειών θα γνωστοποιηθούν μόλις… η εγκατάστασή τους πάρει και επίσημα ΦΕΚ!

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες που ζητούν σχετικές άδειες ανοίγουν γραφεία και προσλαμβάνουν προσωπικό εδώ, στην Ελλάδα.

 

Κρατάμε την «καλή είδηση» αλλά… περιμένουμε επίσημες απαντήσεις από τον υπουργό για να μην θεωρηθεί το θέμα… «επικοινωνιακό τρικ»!

1) Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες και σε ποιον τομέα δραστηριοποιούνται;

2) Ποιο είναι το εύρος δράσης τους;

3) Υπάρχουν επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν στον Πειραιά;

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Swiffy Output
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ