Εφημερίδα Κοινωνική

Cpt Μανώλης Τσικαλάκης: ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ! Στην Ελλάδα μέχρι και 40%

 Breaking News

Cpt Μανώλης Τσικαλάκης: ΜΗΔΕΝΙΚΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ! Στην Ελλάδα μέχρι και 40%
10 Ιανουαρίου 2018

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ παρουσιάζει σε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ μια σημαντική έρευνα του Προέδρου της ΠΕΠΕΝ Cpt Μανώλη Τσικαλάκη με θέμα τη φορολογία των ναυτικών

…Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ισχύει το ίδιο και φορολογούνται οι Έλληνες ναυτικοί μέχρι και 40%. Εκ των όσων αναφέρονται πιο κάτω, από την έρευνα του Προέδρου των Πλοιάρχων Cpt Μανώλη Τσικαλάκη, προκύπτει ότι οι χώρες που θέλουν να στηρίξουν τη Ναυτιλία τους, θεσπίζουν νόμους, που μεταξύ των άλλων, ευνοούν τους Ναυτικούς τους και την Εμπορική τους Ναυτιλία που προσφέρουν τα μέγιστα στην Εθνική Οικονομία της Πατρίδας τους. Στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο, αφού η Ελληνική Νομοθεσία υποβαθμίζει την Ελληνική Σημαία και απαξιώνει το Ναυτικό Επάγγελμα.

Επιβάλλεται άμεσα, η Ελληνική σημαία να γίνει πιο ανταγωνιστική μέσα στο ΔΙΕΘΝΕΣ περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο κλάδος μας. Τα σημερινά νομοθετικά δεδομένα, εξοντώνουν τον εν ενεργεία Έλληνα Ναυτικό με την υπερφορολόγιση και τις απαράδεκτες πολιτικές που επισώρευσε το ασφαλιστικό σύστημα από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο, αφού δεν δίνει κίνητρα στους νέους μας να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα που εκ των πραγμάτων φαίνεται πρόθυμο και συνεπικουρεί (δια της σιωπής) στη φυγή τους από την χώρα.

Το καθεστώς της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλες τις χώρες διαμορφώνεται με κλιμακωτούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, οι οποίοι ρυθμίζονται από κάθε χώρα ξεχωριστά. Κάποιες χώρες έχουν ενιαίο φορολογικό συντελεστή για όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών και κάποιες, όπως η δική μας, προβλέπει διαφορετικούς συντελεστές για μισθωτούς, ελευθέρους επαγγελματίες, επιχειρήσεις. Οι χώρες επίσης, προβλέπουν διαφορετικό ύψος αφορολόγητου ορίου. Ειδικά για την χώρα μας, το αφορολόγητο μειώνεται συνεχώς και θα μειωθεί περαιτέρω από το έτος 2020, σύμφωνα με όσα θεσπίστηκαν στη διαδικασία κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης. Στα πλαίσια μιας συγκριτικής μελέτης που μπορεί άμεσα στη συνέχεια να γίνει, παραθέτουμε πιο κάτω σχετικά στοιχεία.

Πάντως, το αφορολόγητο δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα, διότι, υπάρχουν χώρες με πολύ μικρό αφορολόγητο, αλλά και με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, όπως π.χ. η Βουλγαρία. Αναφορικά με το καθεστώς φορολόγησης των ναυτικών σε διάφορες ναυτικές χώρες της Ευρώπης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν χώρες με ευνοϊκό καθεστώς για τους ναυτικούς. Ειδικότερα:

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στις αποδοχές του Πλοιάρχου, των Αξιωματικών και άλλων μελών του πληρώματος επιλέξιμου κυπριακού πλοίου, που απασχολούνται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Οι ναυτικοί, μπορούν να επωφεληθούν από πίστωση φόρου ίση με το 100% του φόρου που παρακρατήθηκε από τον εργοδότη για τους Ευρωπαίους ναυτικούς και απασχολούνται σε πλοία νηολογημένα στο Ιταλικό Διεθνές Νηολόγιο. Η πίστωση φόρου χορηγείται στον εργοδότη, που παρακρατεί τον φόρο και όπως προβλέπεται από τον νόμο, απαλλάσσεται πλήρως για σκοπούς φορολογικούς. Οι ναυτικοί που υπηρετούν στα πλοία του Ιταλικού Διεθνούς Νηολογίου, απαλλάσσονται επίσης οι ίδιοι και οι εργοδότες τους από τις Ασφαλιστικές Εισφορές. Τα προνόμια αυτά, χορηγούνται απευθείας και αποκλειστικά στους εργοδότες και καλύπτουν τόσο το ποσοστό των κοινωνικών εισφορών που επιβαρύνουν τους ναυτικούς, όσο και το ποσοστό των κοινωνικών εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη.

ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ

Οι ναυτικοί στην Δανία μπορεί να τύχουν φορολογικών ελαφρύνσεων, υπό προϋποθέσεις. Στην περίπτωση όμως αυτή, μπορεί να απολέσουν κάποια απο τα κοινωνικά προνόμια, τα οποία είναι αυξημένα στην χώρα αυτήν, παρά τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές.

ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι πλοιοκτήτες και οι εργοδότες αφαιρούν το πλήρες ποσό του φόρου από τους μισθούς των ναυτικών τους, αλλά μπορούν να κρατήσουν το ποσό αυτό. Η διάταξη αυτή, αποσκοπεί στην εξομοίωση των γερμανικών πλοιοκτητριών εταιρειών με εταιρείες άλλων σημαιών που δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο μισθών για τους ναυτικούς τους.

Η έκπτωση φόρου επί των μισθών επιτρέπεται για όλους τους ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοίο με γερμανική σημαία, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την περιορισμένη / απεριόριστη φορολογική τους υποχρέωση. Η έκπτωση φόρου επί των μισθών, αποτελεί επίσης επιλογή όταν ο εργοδότης των ναυτικών δεν είναι επίσης πλοιοκτήτης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης (π.χ. ένας crew manager) πρέπει να κατέχει ένα μερίδιο του πλοίου χωρίς να ορίζεται το σχετικό ποσό. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι χώρες που θέλουν να στηρίξουν την ναυτιλία τους, θεσπίζουν νόμους που, μεταξύ άλλων, ευνοούν τους ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία της σημαίας τους.

Ιδιαίτερα η Γερμανία δηλώνει ξεκάθαρα ότι το κάνει για την εξομοίωση των γερμανικών πλοιοκτητριών εταιρειών με εταιρείες άλλων σημαιών που δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο μισθών για τους ναυτικούς τους. Θεωρούμε, ότι στα πλαίσια του διαλόγου που επιβάλλεται να γίνει για την φορολογία των ναυτικών, μπορούμε με αξιώσεις να διεκδικήσουμε να θεσπιστεί και για τους Έλληνες ναυτικούς ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και στην χώρα μας. Μπορούμε δηλαδή, να ζητήσουμε την πλήρη φορολογική απαλλαγή των ναυτικών από το εισόδημά τους που προέρχεται από την ναυτολόγησή τους σε πλοίο.

Κρίνεται άμεση ανάγκη, να θεσπιστεί η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους ναυτικούς με προοπτική να φθάσουμε στην πλήρη φορολογική απαλλαγή τους για το εισόδημά τους από την ναυτική εργασία. Η Ναυτιλία, στηρίζει μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της πατρίδας μας και οι Έλληνες Ναυτικοί συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτήν την προσπάθεια.

Σε διαφορετική περίπτωση και μέσα στα πλαίσια του φορολογικού ανταγωνισμού που διεξάγεται από τις ναυτιλιακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρξει έξαρση του φαινομένου. Δηλαδή οι Έλληνες Ναυτικοί να γίνονται φορολογικοί κάτοικοι χωρών της Ευρώπης με ευνοϊκό για αυτούς φορολογικό καθεστώς.

Το γεγονός αυτό, αποτελεί ήδη ισχυρό πλήγμα και αντικίνητρο για την Ελληνική Σημαία με αναγκαστική στροφή στην ξένη, καθώς και για την βιωσιμότητα του υπάρχοντος ναυτικού δυναμικού, που δεν επιθυμεί την ναυτολόγησή του σε πλοία με ελληνική σημαία, αλλά και για τη προσέγγιση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Για όλα όμως, επιβάλλεται η υποστήριξη των Ελλήνων ναυτικών και της Ελληνικής Σημαίας σ’ αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας.

 

 

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Swiffy Output
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ