Εφημερίδα Κοινωνική

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 5E/2017: Πότε λήγει η προθεσμία

 Breaking News

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 5E/2017: Πότε λήγει η προθεσμία
10 Ιανουαρίου 2018

Εκδόθηκε η 5E/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Η Προκήρυξη αφορά στην επιλογή 11 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 3 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα). Εναλλακτικά, μπορείτε να το βρείτε και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Οργανισμού (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο με την ένδειξη ΕΕ). Πώς; Ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π. > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα > Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 9η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς. Αυτό γίνεται με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 5Ε/2017

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10


Σχετικά άρθρα

Swiffy Output
Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ