Εφημερίδα Κοινωνική

Προμήθεια δύο Βυτιοφόρων Οχημάτων για την μεταφορά καυσίμων από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 Breaking News

Προμήθεια δύο Βυτιοφόρων Οχημάτων για την μεταφορά καυσίμων από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
12 Δεκεμβρίου 2017

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύχθηκε την 15-02-2016 ηλεκτρονικός, τακτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής για την προμήθεια δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, προϋπολογισθείσας αξίας #370.000,00€#, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας καλύφθηκε 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου. Την 20-03-2017 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ του ΥΝΑΝΠ και της προμηθεύτριας εταιρείας µε την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ERGOTRAK», αντί του συνολικού ποσού κατακύρωσης των #362.088,00€# για την προμήθεια των εν λόγω ειδών, η παραλαβή των οποίων ολοκληρώθηκε την 14-11-2017.
Τα δύο (02) Βυτιοφόρα Οχήματα Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων είναι πλαισίου DAF FAD CF, μικτού φορτίου 19.000kg, τύπου Μ4ΕΝ3, εμπορικής ονομασίας CF 330 FA, με κινητήρα 326PS, EURO 6 και χωρητικότητας τουλάχιστον 11.000 λίτρων για μεταφορά, μετάγγιση και διανομή καυσίμων diesel και αμόλυβδης βενζίνης. Τα εν λόγω βυτιοφόρα οχήματα πρόκειται χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ανάγκης άμεσου ανεφοδιασμού των αντιρρυπαντικών σκαφών καθώς και των πλωτών μέσων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης ρύπανσης αλλά και γενικότερα στον ανεφοδιασμό των σκαφών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ για την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της αποστολής τους αξιοποιώντας τις δυνατότητες σύγχρονων μέσων μεταφοράς καυσίμων. Η διαμόρφωση των οχημάτων σε βυτιοφόρα οχήματα έγινε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΒΕ» στην ιδιόκτητη εργοστασιακή κατασκευαστική μονάδα στην Καλαμάτα.

 

 

 


Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ