Εφημερίδα Κοινωνική

Δώρο Χριστουγέννων: Έως 400 ευρώ για τους άνεργους ναυτικούς

 Breaking News

Δώρο Χριστουγέννων: Έως 400 ευρώ για τους άνεργους ναυτικούς
12 Δεκεμβρίου 2017

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για το δώρο Χριστουγέννων στους άνεργους Ναυτικούς από τον Οίκο Ναύτου. Καθορίζονται τα ποσά αλλά και οι προυποθέσεις χορήγησης.

 

Το δώρο Χριστουγέννων που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές καθορίζεται ως εξής:

 

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400 € (τετρακόσια ευρώ)

 

β. Στους άγαμους ή άγαμες : 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

 

Η χρονική περίοδος ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 ορίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 11/12/2017 έως και 27/12/2017 και η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα ολοκληρωθεί στις 28/12/2017. Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών από 11/12/2017 έως και 27/12/2017 για έλεγχο είναι αποκλειστική.

 

Αυτά είναι τα κριτήρια για το δώρο Χριστουγέννων

Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:

 

α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον στην τελευταία πριν τις 25/11/2017 τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (δηλαδή από 25/12/2014 έως 25/11/2017)

ή

να έχει εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2017 πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25/11/2017 (δηλαδή από 25/12/2012 έως

25/11/2017).

 

β) Να έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του και μέχρι τις 25/12/2017 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες.

 

Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2015 έως 25/11/2017.

 

Ναυτολόγιο έως 30 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.

 

γ) Έχουν εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και έχουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας θα καταθέτουν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


 Σχετικά άρθρα

Τελευταια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΑΤΤΙΚΗΣ